Nickerie, Tuesday 18 May 2004  


1 mei 2006 volledige liberalisatie luchtvaartmarkt

door Vernon Texel

PARAMARIBO — Vanaf 1 mei 2006 heerst er volledige liberalisatie van de luchtvaartmarkt. Per die datum komt er een eind aan het SLM/KLM-monopolie op de Mid-Atlantische route. Meerdere luchtvaartmaatschappijen – charter en lijndiensten – krijgen dan toegang tot de luchtvaartmarkt tussen Suriname en Nederland.

Het is het belangrijkste resultaat van het luchtvaartoverleg dat beide landen de afgelopen drie dagen hebben gevoerd. Er is een overgangsperiode van twee jaren ingelast om vooral de SLM de gelegenheid te geven zich voor te bereiden op de nieuwe marktsituatie. Aanvankelijk was een projectie van drie jaren gemaakt om dit te kunnen doen, maar nadere bestudering heeft uitgewezen dat de periode met een jaar kan worden ingekort. Nederland wilde zelfs met onmiddellijke ingang de luchtvaartmarkt tussen beide landen overgeven aan vrije concurrentie. De twee jaren worden daarom gezien als een compromis, dat een einde maakt aan het dan zestien jaar durende monopolie van de twee maatschappijen op deze luchtlijn.

"Nederland gelooft in een vrije markt, maar daarnaast wilden we zoveel mogelijk recht doen aan de verlangens van beide landen", onderstreept Gabriëlla Beckman, plaatsvervangend directeur-generaal Luchtvaart van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (VW) in Nederland. "Het was een kwestie van geven en nemen, maar toch een win-win situatie geworden."

Haar collega Marlene Harris, directeur van het Ministerie van Transport Communicatie en Toerisme (TCT), zegt dat het mandaat van de beide overheden en de luchtvaartmaatschappijen tijdens deze besprekingen elkaar zo dicht mogelijk zijn genaderd. "De onderhandelingen waren lang en intensief, maar het resultaat is succesvol", benadrukt Harris. Uitgangspunt van de besprekingen vormde de waarde die beide luchtvaartadviescommissies hechten aan de continuďteit, regelmaat, duurzaamheid, veiligheid en betrouwbaarheid van de luchtverbinding tussen Suriname en Nederland, zoals die tot nu toe wordt uitgevoerd door de SLM/KLM-joint venture. De nieuwe situatie die in 2006 ontstaat, betekent dat er wijziging optreedt in de huidige Luchtvaartovereenkomst uit 1990. Beide overheden trekken zich namelijk terug en zullen vooral de vaststelling van tarieven overlaten aan de marktwerking.

Tastbare belofte

De laagste tarieven op het traject Paramaribo-Amsterdam zijn nu permanent vastgesteld op 549 US dollar en vanuit Amsterdam naar Paramaribo op 549 euro. Het gaat hierbij om een beperkt aantal stoelen, maar belangrijk is dat deze tarieven voor een ieder toegankelijk zijn. "Deze belofte moet wel tastbaar worden gemaakt", waarschuwde Harris, hiermee ook de bezorgdheid van president Ronald Venetiaan uitend. Het staatshoofd is kort na het einde van de besprekingen gisteren door TCT-minister Guno Castelen over het resultaat ingelicht. De bewindsman reist in de laatste week van april af naar Nederland om afrondende besprekingen te voeren met VW-staatssecretaris Melanie Schultz van Hagen, waarna er een definitief memorandum of understanding (mou) op 29 april zal worden getekend.

Harris benadrukt dat de mou, gisteren getekend door beide delegaties, als aanbeveling is bedoeld naar de bewindslieden. "Hoe dan ook, we wilden er deze keer uit komen", zegt Beckman aanvullend hierop. Ze onderstreept verder dat er geen moment is geweest dat een van de delegaties overwicht had, maar dat gewoon gewerkt is naar een situatie die nu voor beide landen acceptabel is. "Beide delegaties zijn van mening dat een belangrijke doorbraak is bereikt op het punt van de liberalisering van de luchtvaartrelatie Suriname-Nederland. Dit is gunstig voor het toerisme en komt tegemoet aan de toenemende vraag naar vervoer tussen Paramaribo en Amsterdam."-.

Bron:
,  08-04-2004

  terug naar het nieuwsoverzicht

 

WWW.NICKERIE.NET

Copyright © 2004. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics