Nickerie, Tuesday 18 May 2004  


SLM/KLM- joint venture wordt opgezegd

Wekelijks zes vluchten op Mid-Atlantische route

door Vernon Texel

PARAMARIBO De SLM/KLM-joint venture wordt in mei 2006 in zijn huidige vorm opgezegd. In de komende twee jaren wordt bepaald hoe die er in de toekomst zal uitzien, zegt SLM-directeur Robbi Lachmisingh. Vanaf mei 2004 wordt er permanent zesmaal per week gevlogen tussen Amsterdam en Paramaribo. Nu is dat nog vijf keer.

Uitbreiding van de capaciteit op de korte en lange termijn is nodig vanwege het grote succes van de onlangs door de maatschappijen structureel aangeboden tariefsverlaging, die tot een sterke vervoersvraag heeft geleid. Lachmisingh zegt dat met de KLM wel is afgesproken dat alle extra vluchten die hiernaast komen door de SLM zullen worden uitgevoerd. Elke maatschappij zal van de zes reguliere vluchten, drie voor haar rekening nemen. Vanaf volgende maand kunnen er ook al tweemaal per week chartervluchten worden uitgevoerd. Eenmaal door een chartermaatschappij uit Suriname en eenmaal door een eenzelfde maatschappij uit Nederland. "Ter bevordering van het toerisme in Suriname zal 80 procent van de zitplaatsen bestemd zijn voor toeristen met een reisarrangement (inclusieve tours) en 20 procent voor reguliere passagiers (seat only)", staat in de gezamenlijke verklaring van de Surinaamse en Nederlandse luchtvaartadviescommissies. Op 2 mei is de eerste vlucht met de nieuwe Boeing 747-300 van de SLM gepland. Om van een inaugurele vlucht naar een zelfstandig concurrerende luchtvaartmaatschappij in een vrije markt te groeien, is tijd nodig.

Garantiebepaling

Daarom is in de joint venture een overgangsperiode van twee jaren ingebouwd. Hierna zal de wijze van samenwerking tussen SLM en KLM opnieuw worden bezien. "In verband hiermee is overeengekomen dat Suriname en Nederland luchtvaartmaatschappijen onder het verdrag mogen aanwijzen, waarvan de eigendom in handen is van respectievelijk CARICOM- en EU-lidstaten en/of ingezetenen. Deze kunnen dan op de route opereren. De charteraanvragen zullen per winter- en zomerseizoen worden toegekend. Deze periodes zijn respectievelijk van 31 oktober tot 31 maart en van 31 maart tot 31 oktober. Seat only-prijzen moeten worden vastgesteld op het laagst gangbare niveau van de lijndienstmaatschappijen.

"In het kader van de vastgestelde en deels verruimde chartervoorwaarden wordt gestreefd naar een volledige garantiebepaling voor zowel de toeristen als voor de reguliere reiziger in het onverhoopte geval van stranding", staat in de verklaring. De stapsgewijze aanpak biedt de benodigde zorgvuldigheid en continuďteit. Beide luchtvaartadviescommissies zijn zich bewust dat met het scheppen van chartermogelijkheden de toeristenindustrie aan zet is om aantrekkelijke arrangementen in de markt te zetten. "Het huidige akkoord vormt een mogelijkheid tot een nieuwe geleidelijke, maar gestage toename van capaciteitsaanbod en een mogelijke neerwaartse druk op de tarieven", staat in de slotregel van de persverklaring.-.

 
Bron:
,  08-04-2004

  terug naar het nieuwsoverzicht

 

WWW.NICKERIE.NET

Copyright © 2004. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics