Nickerie, vrijdag 11 juni 2004  


Spaanse luchtvaartmaatschappij springt in voor SLM

door Vernon Texel

Onderschrift:Een Boeing 747-200 van de Spaanse Air Pullmantur bezig met de landing op het vliegveld van Ibiza op 29 mei 2004. Deze maatschappij zal tot medio juli de vluchten van de SLM onderhouden op de Mid-Atlantische route.-. Foto: Alexander PortasPARAMARIBO De Spaanse luchtvaartmaatschappij Air Pullmantur zal vanaf woensdag 16 juni de vluchten voor de SLM verzorgen tussen Amsterdam en Paramaribo. Beide maatschappijen hebben hierover een contract van een maand gesloten.

Door overmacht met name vertraging van de certificering van de Boeing 747-300 en het niet kunnen beschikken over een toestel van de KLM was de SLM genoodzaakt naar andere opties uit te kijken om haar deel van de joint venture operatie te kunnen garanderen. De KLM kan nog tot komende zondag de vluchten voor haar partner uitvoeren, maar daarna begint het zomerschema van de maatschappij waarin er geen rekening is gehouden met de SLM. De bedoeling was namelijk dat de 747-300 al op 2 mei op het traject zou worden ingezet. Nu blijkt echter dat de certificering ervan op zijn vroegst pas de eerste week van augustus rond is. Omdat de Spaanse maatschappij de vluchten compleet met eigen bemanning zal uitvoeren, is het volledig cabine- en cockpitpersoneel van de SLM op een enkeling na , die werkt op de 747-400, met een maand verplicht verlof gestuurd. Overigens wel met behoud van salaris. Het type vliegtuig waarmee gevlogen zal worden verschilt namelijk van de 300 en 400 versie. Air Pullmantur zal de operatie met een Boeing 747-200, dat een capaciteit heeft van 450 stoelen, gaan uitvoeren. Het contract met deze maatschappij loopt tot midden juli. Door de onzekere situatie die er tot nog toe heerste heeft de Nederlandse Consumentenbond een negatief advies uitgebracht over het aankopen van vliegbiljetten bij de SLM voor reizen naar Paramaribo. Dit advies heeft kwaadbloed gezet bij de SLM, omdat de maatschappij alle door haar uit te voeren vluchten op de Mid-Atlantische route garandeert. Met de inschakeling van Air Pullmantur is de dreiging echter afgewenteld en kan de SLM tot medio juli haar deel van de joint venture nakomen.

Wat deze operatie de national carrier gaat kosten is nog niet duidelijk. Wel zal er een flink deel van de winsten over het afgelopen boekjaar hieraan worden uitbesteed. Dit op zijn beurt zal sterk van invloed zijn op de bedrijfscijfers van dit lopend boekjaar. De SLM had namelijk al voorspeld dat het aan de grond houden van de eigen Boeing 747-300 op Schiphol bedrijfseconomisch niet gunstig is. Wekelijks wordt het bedrijf al tussen de 300.000 en 400.000 euro armer door deze situatie.

 

Bron:
, 11-06-2004

 

 

WWW.NICKERIE.NET

Copyright 2004. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics