Nickerie, vrijdag 08 oktober 2004  


Minister Marica bij opening toerisme workshop:

‘Communicatie toerisme sector Suriname en CRNM belangrijk’

door Lorenzo Irion

PARAMARIBO — ‘Workshop on multilateral and regional trade issues for public and private tourism stakeholders’ is de titel van de tweedaagse workshop die in hotel Torarica wordt gehouden. De activiteit die door de Caribbean Tourism Organization (CTO), wordt georganiseerd, is gisteren gestart en eindigt vandaag.

dWT foto/Lorenzo Irion:Sprekers bij de workshop over toerisme in hotel Torarica gisteren. Vlnr een deelneemster, onder directeur Toerisme, Thea Smith, Services Specialist van de CRNM, Ramesh Chaitoo, Trade Specialist van de OAS, Paul Fisher, assistent Secretaris-Generaal CTO, Karen Ford-Warner, minister TCT-ad interim, Clifford Marica, TCT-directeur, Marlene Harris en KKF-voorzitter Robert Ameerali.-.Het doel van de workshop is om gezamenlijke inspanningen te plegen voor strategievorming inzake toerisme onderhandelingen. Kleine landen als Suriname blijken namelijk problemen te hebben om effectief deel te nemen aan onderhandelingen van de Vrije Handelszone voor de Amerika’s, World Trade Organization, ACP-EU en de Caribbean Single Market Economy. Het probleem ontstaat door gebrek aan financiële middelen, menskracht en deskundigheid. Om het gebrek op te vangen hebben de Caricom-landen de Regional Negotiating Machinery, CRNM, ingesteld om de onderhandelingen namens hen te voeren.

De communicatie tussen dit instituut en Suriname niet optimaal. Volgens minister ad interim Clifford Marica van Transport, Communicatie en Toerisme (TCT), die de workshop opende, is het daarom van groot belang dat de communicatie tussen de sector en de onderhandelaars (CRNM) wordt bevorderd, zodat zij continu op de hoogte blijven van de behoeften van de sector in Suriname en de nationale belangen die spelen. "Suriname’s verplichtingen in de WTO, betreffen het hotel- en restaurantwezen en de diensten van reisagent en touroperator. Suriname heeft deze sub-sectoren volledig opengesteld voor buitenlandse participatie. Het aspect van de toeristengids is behouden gebleven voor de binnenlandse ondernemers. Ondanks dit gegeven is de buitenlandse participatie in de sector zeer gering", zegt minister Marica.

In CSME-verband is de toerisme sector volledig vrijgegeven. Het impliceert dat elke CARICOM-ingezetene in Suriname toerismediensten mag aanbieden, weet hij. Marica zegt dat gelet op de ervaringen die de CARICOM-lidlanden hebben in deze sector, kwalitatieve participatie van deze ondernemingen in de sector in Suriname verwacht mag worden. "Het is daarom van eminent belang dat u zich als betrokkene bij deze sector regelmatig laat informeren over de ontwikkelingen zowel nationaal, regionaal als internationaal".

Toerisme Suriname groeiende

Volgens Marica is de toerisme sector in Suriname groeiende. De stroom van toeristen is in de periode juni 2003 tot februari 2004 opgelopen tot 90.000. De directe werkgelegenheid is opgelopen tot 6000 in 2003 en de indirecte werkgelegenheid eveneens tot 6000. "Toerisme heeft met nagenoeg elke sector raakvlakken," zegt de TCT-minister ad interim. Hij noemt daarbij de wisselwerking toerisme-, lucht- en personentransport, toerisme en voedselveiligheid en toerisme en ruimtelijke ordening. "Het concurrentievermogen van deze dienstverleners zal bepalen op welke wijze de toerismesector in het land in staat zal zijn te concurreren met andere toeristen bestemmingen".

Voorzitter Robert Ameerali van de Kamer van Koophandel en Fabrieken gaf aan dat een heleboel actoren inmiddels al betrokken zijn bij activiteiten om toerisme op een beter niveau te brengen, "maar ze zijn er nog steeds niet uit," voegt hij er aan toe. Karen Ford-Warner, assistent Secretaris-Generaal van de WTO, die haar speech niet bij zich had, omdat ze nog niet over haar baggage beschikte, zei dat er nog meer van zulke workshops gehouden zullen worden in landen waar die behoefte bestaat.

Aan de workshop werken verder mee de Organisatie van Amerikaanse Staten, de Commonwealth Fund for Technical Cooperation en de Caribbean Hotel Association.

 

Bron:
,08-10-2004

 

 

WWW.NICKERIE.NET

Copyright © 2004. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics