Nickerie, dinsdag 12 oktober 2004  


Toerismebewustzijn belangrijk binnen onderwijs

door Cliffton Saridjan

Het vergroten van het toerismebewustzijn kan wanneer er binnen het onderwijs aandacht aan geschonken wordt. Volgens Onderwijsminister Walter Sandriman vandaag bij de opening van een tourisme-awarenessworkshop ziet de groei er blijkens cijfers van de wereld toerismeorganisatie goed uit. In 1960 werden er 35,3 miljoen toeristen wereldwijd geregistreerd. Uit cijfers van 1997 waren er 613 miljoen terwijl in 2020 het aantal wordt verdubbeld.

Sandriman gaf aan, dat zijn ministerie dat in 2003 een werkgroep voor het Opstarten van Toerisme en Horecaopleidingen in Suriname heeft ingesteld, moet zorgen voor opleidingsmogelijkheden voor een baan binnen de branche. Er moeten keuzemogelijkheden komen die aan de studenten een perspectief bieden. De bewindsman nam vandaag awarenessmateriaal in ontvangst voor GLO en VOJ-scholen. De lectuur is beschikbaar gesteld door de Integrated Tourism Development Programme (ITDP). Het ligt in de bedoeling dat de toerismeopleidingen in het formeel onderwijs worden geïmplementeerd en wel op de Openbare Nijverheidsschool, het IMEAO en het NATIN. Het lesmateriaal is bedoeld de leerlingen bij te brengen wat het belang van de sector voor ons land is. Volgens Sandriman bedraagt het aantal bedrijven dat in de sector is gegroeid namelijk 40%. Binnen het formele onderwijs zou bij de Nijverheidsschool van start gegaan kunnen worden met de ‘introduction to the catering industry’ terwijl op het IMEAO een toerisme-stream wordt ingevoerd. Daarbij komen onderwerpen bijkijken als ‘Hotel Frontoffice Operators’, Travel Agency Operators en Hospitality Industry Service.

Knelpunten
Armand Li A Young, directeur van de Stichting Toerisme Suriname (STS) gaf aan dat gelet op de ontwikkeling van de sector in ons land de bereikbaarheid en toegankelijkheid beperkt is. Er is volgens hem onder andere een onvoldoend positief imago en gering gekwalificeerd kader. Li A Young pleitte ook voor het instelling van een nationale commissie die alle toeristische evenementen coördineert en organiseert. Zo kan voorkomen worden dat mensen langs elkaar heen werken.

Momenteel is er een 4-tal ontwikkelingsprojecten in uitvoering waaronder de Small Tourisme Enterprises Project (STEP). Alle projecten moeten de grondslagen leggen voor de ontwikkeling van een substantiële duurzame ontwikkeling van de toerisme-industrie meent, Li A Young. Volgens de STS-directeur is de sector in ons land in opmars. Dat blijkt uit het aantal toeristen, bedrijven en het aanbod van diensten. Ook de toename van een aantal en soorten evenementen en festiviteiten is daar een voorbeeld van.

Naast de kwantitatieve groei is naar zeggen van Li A young belangrijk dat er wet – en regelgeving komt. Er dient een kwalitatieve verbetering van het toeristische product plaats te vinden en kwalitatieve verbetering van de werknemers. Li A Young pleit ook voor het doorvoeren van toerisme in het formeel onderwijs. De bewustwording moet naar zijn zeggen plaatsvinden om de nationale economie aan te wakkeren. Volledige participatie van overheid en bedrijfsleven is dan ook niet weg te denken.

De STS-topman gaf enkele cijfers door aan de aanwezigen. Opmerkelijk is de steeds stijgende groei van de Bed-and-Breakfastfaciliteiten. Voor 2003 worden iets meer dan 300 genoteerd. Het jaar daarvoor was het aantal beneden de 300. De bijdragen van de invloeden van toerisme zien er als volgt uit. Op basis van 120.000 bezoekers per 20 dagen per US$.30 per persoon komt dat neer op US$.72 miljoen. Aan overheidsinkomsten wordt US$.5,76 miljoen verdiend. De bijdrage aan het Bruto Nationaal Product (BNP) is 7,4%. Volgens Arthur Leuden die het belang van de trainingen aangaf kunnen volgens hem de professionele cursussen het leiding geven vergemakkelijken. Zo worden druk en spanningen op het personeel weggenomen en blijft de kwaliteit van het product consistent.
 

Bron:
De West , 12-10-2004

 

 

WWW.NICKERIE.NET

Copyright © 2004. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics