Vragen en Antwoorden over de Surinaamse Dollar

Vragen over onze Surinaamse dollar

 (FAQ)

 Surinaamse dollar doet zijn intrede (Nickerie.Net)

 De 'Suri Dollar' en Nickerie (Nickerie.Net)

1. Wat is de Surinaamse dollar?
2. Wat is het teken van de Surinaamse dollar?
3. Wanneer komt de Surinaamse dollar?
4. Hoeveel is de Surinaamse dollar waard?
5. Hoe zien de Surinaamse dollarbiljetten er uit?
6. Hoe kom ik straks aan Surinaamse dollarbiljetten?
7. Wat doe ik met mijn guldenbiljetten na 1 januari 2004?
8. Ik wil zo snel mogelijk van mijn guldenbiljetten af, hoe doe ik dat?
9. Het verwisselen van de guldenbiljetten; hoe gaat dat?
9a. En als er sommige van mijn guldenbiljetten vals blijken te zijn?
10. Wat gebeurt als de bank twijfelt aan de echtheid van mijn guldenbiljetten?
11. Kan ik grote guldenbedragen probleemloos verwisselen bij de banken?
12. Wat gebeurt er met de munten en muntbiljetten?
13. Vanaf wanneer kan ik in de winkel met Surinaamse dollarbiljetten betalen?
14. Waar moet ik op letten bij het betalen in de winkel vanaf 1 januari 2004?
15. Kan ik straks guldens en Surinaamse dollarbiljetten door elkaar gebruiken?
16. Hoe haal ik Surinaamse dollarbiljetten uit een ATM?
17. Tot wanneer kan ik met guldenbiljetten betalen?
18. Hoe wissel ik mijn guldenbiljetten om in Surinaamse dollarbiljetten?
19. Wat gebeurt er met de guldenbiljetten wanneer ze verwisseld zijn voor Surinaamse dollarbiljetten?
20. Hoe kom ik aan Surinaamse dollarbiljetten als ik buiten Paramaribo woon?
21. Verandert mijn huurcontract met de komst van de Surinaamse dollar?
22. Wat gebeurt er met mijn leningen, verzekeringen en spaargeld?
23. Wat gebeurt er met mijn salaris en de belasting?
24. Wordt mijn koopkracht minder als op 1 januari 2004 de Surinaamse dollar wordt ingevoerd?
25. Ik ben lid van een Kas-Moni; wat gebeurt er na 31 december 2003 met het geld?
26. Waarmee moet ik rekening houden bij de afronding naar boven of naar beneden?
27. Hoe zie ik het verschil tussen de biljetten met dezelfde waardeaanduiding na 1 januari 2004?

Vraag 1: Wat is de Surinaamse dollar?

Antwoord:

De Surinaamse dollar wordt per 1 januari 2004 het officiële geld in de Republiek Suriname.
Nu heeft u in uw portemonnee het bestaande geld; guldenbankbiljetten met daarop afbeeldingen van vogels en bloemen.

Straks heeft u dus Surinaamse dollarbankbiljetten met andere afbeeldingen en andere waardeaanduidingen in uw portemonnee.

De Surinaamse dollar zal net als de gulden dezelfde onderverdeling hebben, dus:

1 dollar = 100 centen
= 20 stuivers
= 10 dubbeltjes
= 4 kwartjes

Afgezien van de naam is het grootste verschil met de bestaande gulden, dat de waardeaanduiding op de bankbiljetten veel kleiner is dan we nu gewend zijn.

klik hier om terug te gaan naar de vragenlijst

 

Vraag 2: Wat is het teken van de Surinaamse dollar?

Antwoord:

Elke munteenheid heeft een eigen teken. Zo heeft de Euro het teken € en de Amerikaanse dollar het teken $. Het symbool voor de Surinaamse dollar is SRD.

klik hier om terug te gaan naar de vragenlijst

 

Vraag 3: Wanneer  komt de Surinaamse dollar?

Antwoord:

Vanaf 1 januari 2004 wordt de Surinaamse dollar wettig betaalmiddel. Dat wil zeggen dat  vanaf  1 januari 2004 de nieuwe bankbiljetten in omloop zullen worden gebracht, die geleidelijk aan de guldenbiljetten gaan vervangen.

Belangrijk is dat de guldenbankbiljetten vanaf 1 januari 2004 als een uitdrukkingsvorm van de Surinaamse dollar beschouwd zullen worden, ook al staat er gulden op!

Er zal een termijn worden bepaald waarbinnen de guldenbiljetten aan de banken  moeten worden aangeboden om ingewisseld te worden voor de nieuwe bankbiljetten van de Surinaamse dollar. In de voorbeelden die hieronder volgen wordt gewerkt met termijnen die slechts voor de uitleg als voorbeeld worden gehanteerd, maar niet de officieel vastgestelde termijnen zijn. Zodra de bevoegde autoriteiten de inwisseltermijn hebben vastgesteld, zal daaraan bekendheid worden gegeven via de media. U moet dus de berichten en de krantenadvertenties volgen om te weten hoe lang u de oude guldenbiljetten nog kan gebruiken om ermee te betalen. Is de termijn eenmaal verstreken, dan kan niemand meer met de guldenbiljetten betalen. In de berichten en advertenties zal ook worden aangegeven hoe lang de termijn duurt om de guldenbiljetten bij de banken te verwisselen voor de Surinaamse dollarbiljetten.

Tot aan de einddatum dat de guldenbiljetten wettig betaalmiddel zijn kunt u nog gewoon met die biljetten blijven betalen. Maar hun guldenwaarde die erop gedrukt staat moet door 1.000 worden gedeeld om hun waarde in de Surinaamse dollar te krijgen.
Een biljet van Sf 1.000,- komt overeen met een waarde van 1 dollar; een biljet van Sf 5.000,- komt overeen met een waarde van 5 dollar; een biljet van Sf 10.000,- komt overeen met een waarde van 10 dollar, enz. Maar een biljet van Sf 500,- komt overeen met een waarde van 50 centen ofwel 2 kwartjes; een biljet van Sf 100,- komt overeen met een waarde van 10 centen ofwel 1 dubbeltje; een biljet van Sf 10,- komt overeen met een waarde van 1 cent.
Twee biljetten van Sf 5,- zijn nodig om een waarde van 1 cent te betalen.

 De volgende data zijn belangrijk:

Eind december 2003:

 Ofschoon niet in de wet verplicht gesteld, zou het aanbeveling verdienen de salarisstrookjes per eind december in twee bedragen af te drukken: het guldenbedrag en het bedrag in Surinaamse dollar.

 Een voorbeeld:

 

Sf

SRD

Salaris

450.000

450,--

Kinderbijslag

15.000

15,--

Toelagen

250.000

250,--

Totaal

715.000

715,--

 

 

 

A.O.V premie

23.040

23,04

Loonbelasting

33.480

33,48

 

56.520

56,52

 

 

 

Netto

658.480

658,48

1 januari 2004

De winkels zijn verplicht om bij hun artikelen de prijzen in zowel guldens als in Surinaamse dollars aan te geven. De Minister van Handel en Industrie kan besluiten dat sommige winkels dit op een andere wijze mogen doen door bijv. op voor het publiek duidelijke leesbare afstanden de omrekeningsverhouding, dat is 1 dollar =1000 gulden, kenbaar te maken.

1 januari 2004 

Vanaf deze dag is de Surinaamse dollar ons geld. De Surinaamse dollar is nu wettig betaalmiddel.

klik hier om terug te gaan naar de vragenlijst

 

Vraag 4: Hoeveel is de Surinaamse dollar waard?

Antwoord:

Eén Surinaamse dollar zal gelijk zijn aan 1000 gulden. Een bankbiljet van 5 dollar heeft straks dus evenveel koopkracht als een bankbiljet van 5000 gulden nu. Hieruit blijkt dat er drie nullen zijn geschrapt.

Als gevolg van deze verandering moeten de bankbiljetten ook aangepast worden; de huidige guldenbiljetten  zullen vervangen moeten worden door Surinaamse dollarbiljetten.

klik hier om terug te gaan naar de vragenlijst

 

Vraag 5: Hoe zien de Surinaamse dollarbiljetten eruit?

Antwoord:

De huidige guldenbiljetten verdwijnen. In plaats daarvan komen er 5 Surinaamse dollarbiljetten. Op de voorkant staat het gebouw van de Centrale Bank van Suriname en de waardeaanduiding. Op de achterkant zijn afbeeldingen uit het Surinaamse landschap verwerkt.
De nieuwe bankbiljetten komen in de volgende coupures:

5
10
20
50
100

Dollar
Dollar
Dollar
Dollar
Dollar

klik hier om terug te gaan naar de vragenlijst

 

Vraag 6: Hoe kom ik straks aan Surinaamse dollarbiljetten?

Antwoord:

Uw bank wisselt op 1 januari 2004 alle guldens die u dan op uw rekening heeft staan om in Surinaamse dollars. Daar hoeft u dus niets voor te doen, het gaat vanzelf.

Uw spaargeld op een spaarrekening verandert straks ook automatisch in Surinaamse dollars. Ook daar hoeft u niets voor te doen.

Gaat u geld opnemen bij een ATM op 1 januari 2004, dan krijgt u geen guldens maar Surinaamse dollarbiljetten.
U heeft dus na 1 januari 2004 snel Surinaamse dollarbiljetten in uw portemonnee in plaats van guldenbiljetten.

klik hier om terug te gaan naar de vragenlijst

 

Vraag 7: Wat doe ik met mijn guldenbiljetten na 1 januari 2004?

Antwoord:

Uw guldenbiljetten blijven na 1 januari nog wettig betaalmiddel gedurende de termijn die door de Regering en de Centrale Bank van Suriname bepaald zal worden.
U kunt dus gewoon met deze biljetten blijven betalen in winkels, bij pompstations, op de markt e.d.

Maar pas op: uw oude guldenbiljetten hebben vanaf 1 januari 2004 omgerekend naar Surinaamse dollars nog maar 1/1000ste van de waarde die erop gedrukt staat.
Om een bedrag van SRD 18,35 na 1 januari 2004 te betalen met guldenbiljetten, moet u Sf 18.350,- neertellen, omdat SRD 18,35 overeenkomt met Sf 18.350,-

.

klik hier om terug te gaan naar de vragenlijst

 

Vraag 8: Ik wil zo snel mogelijk van mijn guldenbiljetten af, hoe doe ik dat?

Antwoord:

Als u liever geen guldens en Surinaamse dollarbiljetten tezamen in uw portemonnee heeft, dan kunt u de guldens vanaf 1 januari 2004 geleidelijk aan vervangen. Het is niet nodig om u te haasten en direct naar een bank te stappen, want u heeft enkele maanden de tijd om dit te doen. Hoelang precies zal nog worden bekend gemaakt. Zolang die termijn nog niet verstreken is, kunt u nog overal met uw guldenbiljetten betalen. De winkels die uw guldenbiljetten ontvangen verwisselen ze bij de banken, want de banken brengen vanaf 1 januari 2004 uitsluitend Surinaamse dollarbiljetten in omloop.

klik hier om terug te gaan naar de vragenlijst

 

Vraag 9: Het verwisselen van de guldenbiljetten; hoe gaat dat?

Antwoord:

Als u aan de beurt bent bij het loket van een bank, worden uw guldenbiljetten in ontvangst genomen door de kassier. Alle guldenbiljetten van meer dan Sf 2.000,- worden eerst gescreend om na te gaan of het valse biljetten zijn.
Als alles in orde is krijgt u omgerekend naar dollars Surinaamse dollarbiljetten, eventueel muntbiljetten en munten voor een bedrag dat precies gelijk is aan 1/1000 van wat u hebt ingeleverd.

Voorbeeld:
U levert in: Sf 235.320,-
Als na controle al uw biljetten in orde blijken te zijn krijgt u terug:

SRD 235,32
 in bijv. de volgende samenstelling:

2 x 100   Surinaamse dollar
3 x   10   Surinaamse dollar
2 x     Surinaamse dollar
3 dubbeltjes (30 centen)
2 centen

Belangrijk:
Guldenbiljetten van Sf 5,- zijn vanaf 1 januari 2004 nog een ½ cent waard en biljetten van Sf 25,- zijn dan 2½ cent waard.
Volgens de Wet worden bedragen die eindigen op een halve cent naar boven afgerond.

Er is slechts één uitzondering op deze regel. Die uitzondering betreft de biljetten van Sf 5,- en Sf 25,-. De afronding van deze twee biljetten met eindcijfer 5, gebeurt naar beneden als ze in oneven aantallen worden aangeboden ter betaling of ter verwisseling. 

Voorbeeld:
Een bedrag van Sf 15,- aangeboden in de vorm van 1 biljet van Sf 10,- en 1 biljet van Sf 5,- wordt afgerond op 1 cent, omdat het biljet dat eindigt op het cijfer 5 (in dit voorbeeld is dat het biljet van Sf 5,-) naar beneden wordt afgerond tot nul cent. 

Wordt het bedrag van Sf 15,- aangeboden in de vorm van 3 biljetten van Sf 5,-, dan krijgt u daarvoor ook 1 cent, omdat 2 biljetten van Sf 5,- de waarde van 1 cent opleveren en het derde biljet in dit voorbeeld naar beneden wordt afgerond tot nul. In dit voorbeeld maakt het derde biljet het aantal oneven.

Bij een biljet van Sf 25,- doet zich ook zo’n afrondingsuitzondering voor. Maar hier hoeft u niet persé een tweede biljet van Sf 25,- erbij te leggen voor de afronding. Als u gewoon een biljet van Sf 5,- erbij zou leggen, waardoor het totaal bedrag Sf 30,- wordt, krijgt u dan een afronding op 3 cent.
Als 1 enkel biljet van Sf 25
,- wordt aangeboden, gebeurt de afronding op 2 cent en niet op 2½ of 3 cent.

Men moet dus met even aantallen guldenbiljetten betalen als die biljetten eindigen op het cijfer 5 of een zodanige samenstelling guldenbiljetten maken dat ze tezamen altijd een tiental vormen.
Zo niet heeft de bank het recht om uw bedrag naar beneden af te ronden!

Dus als u aanbiedt:
Sf 65.315
,-, dan krijgt u terug SRD 65,31 (afronding een halve cent naar beneden).
Wilt u dat niet, dan biedt u aan Sf 65.320
,-, dan krijgt u terug SRD 65,32.

klik hier om terug te gaan naar de vragenlijst

 

Vraag 9a: En als er sommige van mijn guldenbiljetten vals blijken te zijn?

Antwoord:

Dat is dan heel vervelend, maar u begrijpt wel dat een bank geen valse biljetten kan accepteren in ruil voor goede.
Als de kassier constateert dat één of meer van uw oude biljetten vals zijn, dan zal hij u daarop wijzen.

Hij mag ze niet omruilen in nieuwe biljetten en ze ook niet aan u teruggeven.

 Stel dat u aanbiedt Sf 235.320,- als volgt:

20 x
7 x
3 x
1 x
2 x
10.000 gulden
5.000 gulden
100 gulden
10 gulden
5 gulden

en 1 biljet van 10.000 gulden blijkt vals; dan zal de kassa dat moeten aftrekken van het te verwisselen bedrag. Hij gaat dus voor u verwisselen:

235.320 – 10.000 = 225.320 Gulden.

 De kassier zal uw ID-gegevens, de serienummers en coupures van de valse biljetten registreren.  De valse biljetten worden apart gelegd en doorgestuurd naar de Centrale Bank van Suriname voor nader onderzoek.

klik hier om terug te gaan naar de vragenlijst

 

Vraag 10: Wat gebeurt er als de bank twijfelt aan de echtheid van mijn guldenbiljetten?

Antwoord:

In sommige gevallen kan het gebeuren dat een kassier twijfelt aan de echtheid van een biljet, maar niet met zekerheid kan stellen dat het vals is.
In zo’n geval wordt het niet verwisseld maar op een speciaal formulier aangetekend met serienummer, coupure en uw ID-gegevens. U ontvangt een kopie van dit formulier. Daarna wordt het verdachte bankbiljet voor verder onderzoek doorgestuurd naar de Centrale Bank van Suriname (CBvS).
Als uit nader onderzoek bij de Centrale Bank van Suriname blijkt dat het inderdaad vals is, stuurt de CBvS een melding naar uw bank die u daarvan in kennis stelt. In zo’n geval wordt uw guldenbiljet uiteraard niet verwisseld.

Als uit nader onderzoek bij de Centrale Bank van Suriname blijkt dat het biljet toch goed is, dan stuurt de CBvS ook een melding aan uw bank en kunt u met het registratieformulier en uw ID-gegevens alsnog een Surinaams dollarbiljet bij uw bank afhalen dat overeenkomt met de tegenwaarde van het ingeleverde guldenbiljet.

klik hier om terug te gaan naar de vragenlijst

 

Vraag 11: Kan ik grote guldenbedragen probleemloos verwisselen bij de banken?

Antwoord:

Sinds kort zijn er wetten van kracht die witwassen van gelden moeten tegengaan. Belangrijk daarbij is de zogenaamde “Ongebruikelijke Transactie”. Dit betekent dat iemand die doorgaans niet meer dan Sf 1.000.000 op zijn rekening heeft staan of gestort krijgt, niet opeens met 26 miljoen gulden bij de bank kan aankloppen om te verwisselen in Surinaamse dollars. Ook als plotseling een abnormaal groot bedrag door iemand anders op uw rekening wordt overgemaakt, dan is dat ongebruikelijk.
De bank zal dat dan niet zomaar mogen doen maar eerst een gedegen verklaring van u verlangen over de herkomst van het geld.

Als de bank niet tevreden is met uw verklaring heeft zij de keus u toch te helpen of niet. In beide gevallen kan zij dan een bericht sturen naar het “Meldpunt Ongebruikelijke Transacties”, waarna een justitieel onderzoek kan volgen!

Laat u dus niet gebruiken door anderen die zelf  buiten schot willen blijven om grote bedragen te storten op uw rekening of op een rekening van iemand anders, want het gevolg kan zijn dat u op onaangename wijze met de Justitie in aanraking komt.

klik hier om terug te gaan naar de vragenlijst

 

Vraag 12: Wat gebeurt er met de munten en muntbiljetten?

Antwoord:

Ze blijven gewoon gehandhaafd!
Munten en muntbiljetten die nog wettig betaalmiddel zijn, blijven hun nominale waarde in centen behouden. Dat is de waarde die erop gedrukt staat. Die waarde wordt dus niet door 1000 gedeeld.
De muntbiljetten zullen geleidelijk aan wel vervangen worden, maar ook hier geldt dat ze wettig betaalmiddel blijven.
In plaats van 1 gulden moet u dus lezen: 1 dollar.  

Het gaat dus om de volgende munten en muntbiljetten:

1
5
10
25
100
1
250
2½

cent
cent (stuiver)
cent (dubbeltje)
cent (kwartje)
cent (metaal)
gulden (papier, muntbiljet)
cent (metaal)
gulden (papier, muntbiljet)

Momenteel hebben de munten en muntbiljetten geen “koopkracht”.
Maar straks, vanaf 1 januari 2004 zal dat anders zijn !

Dan krijgen uw munten/muntbiljetten weer waarde!
Een munt van 1 cent zal dan gelijk zijn aan een bankbiljet van 10 gulden.

VOORBEELD:

U hebt nu 1 biljet van 1000 gulden + 2 gulden, dus in totaal 1002 gulden.
Een puntbrood kost 200 gulden; u kunt dus nu met de 1000 gulden 5 puntbroden kopen; voor de 2 gulden kunt u niets kopen.

Straks vanaf 1 januari 2004 krijgen wij de volgende situatie:
Een puntbrood kost dan: 200 gulden : 1000 = 20 cent.
U hebt nu een biljet van 1000 gulden + 2 Surinaamse dollar  = 3 Surinaamse dollar .
Voor deze 3 Surinaamse dollar kunt u nu 300 : 20 = 15 puntbroden kopen.

Mocht u nog munten en muntbiljetten in bezit hebben, bewaar ze dan zorgvuldig, want straks kunt u ze weer gebruiken!  

klik hier om terug te gaan naar de vragenlijst

 

Vraag 13: Vanaf wanneer kan ik in de winkel met Surinaamse dollarbiljetten betalen?

Antwoord:

Vanaf 1 januari 2004 kunt u met Surinaamse dollarbiljetten betalen. Maar het kan zijn dat u op die datum nog niet over dollarbiljetten beschikt. U kunt dan gewoon nog met de guldenbiljetten betalen. U zult in het begin waarschijnlijk nog guldenbiljetten terugkrijgen als wisselgeld, maar naarmate de tijd verstrijkt zult u meer en meer Surinaamse dollarbiljetten, muntbiljetten en munten terugkrijgen.

Vanaf 1 januari 2004 hebt u dus 2 soorten munteenheden om mee te betalen, de guldenbiljetten en de dollarbiljetten. Daarnaast heeft u ook de muntbiljetten en de munten.

klik hier om terug te gaan naar de vragenlijst

 

Vraag 14: Waar moet ik op letten bij het betalen in de winkel vanaf 1 januari 2004?

Antwoord:

De winkels zijn verplicht om bij hun artikelen de prijzen in zowel guldens als in Surinaamse dollars aan te geven.

De Minister van Handel en Industrie kan besluiten dat sommige winkels dit op een andere wijze mogen doen door bijv. op voor het publiek duidelijke leesbare afstanden de omrekeningsverhouding, dat is 1 dollar = 1000gulden, kenbaar te maken.
Let er op dat na deling door, of  vermenigvuldiging met 1000,  de bedragen aan elkaar gelijk  zijn!

Als u met guldenbiljetten betaalt, maak dan bij de kassa een snelle berekening van wat het bedrag in dollars wordt, zodat u weet wat u aan Surinaamse dollars en munten terug moet krijgen.
Bedragen in Surinaamse dollar die eindigen op een halve cent of meer worden naar boven afgerond, dus

Sf 14.385,- wordt SRD 14,385 afgerond SRD 14,39

U moet uzelf trainen om weer aan het gebruik van munten als kleingeld te wennen. Jarenlang heeft u geen munten en muntbiljetten gebruikt, maar nu worden ze weer belangrijk.

Het is in uw eigen belang om goed op de kleintjes te letten!

Als er op de kassa een bedrag staat van SRD 3,98 en u betaalt met 4 Surinaamse dollars, sta er dan op om uw 2 centen terug te krijgen.

klik hier om terug te gaan naar de vragenlijst

 

Vraag 15: Kan ik straks guldens en Surinaamse dollarbiljetten door elkaar gebruiken?

Antwoord:

Na 1 januari 2004 kunnen we, gedurende de periode die voor de verwisseling zal worden bepaald, betalen met guldens en Surinaamse dollarbiljetten. Het wisselgeld zal in het begin zowel uit guldens als Surinaamse dollarbiljetten, muntbiljetten en munten bestaan, maar na een tijdje alleen uit Surinaamse dollarbiljetten, muntbiljetten en munten.

U kunt guldens en Surinaamse dollarbiljetten gedurende een bepaalde periode samen gebruiken, maar het is niet aan te raden om dat te doen, omdat de kans groot is dat u vergissingen maakt.
Het beste is dus om ze zoveel als mogelijk gescheiden te gebruiken. Het is dan ook handig om de guldenbiljetten niet samen met de Surinaamse dollarbiljetten in uw portemonnee te doen, maar ze apart te bewaren. Dan kunt u haast geen vergissingen maken.

Indien u bij een supermarkt betaalt met guldens zult u waarschijnlijk ook guldens terugkrijgen indien er sprake is van wisselgeld.

U kunt dus niet eisen om terugbetaald te worden in Surinaamse dollars.

Het is dus beter om uw guldenbiljetten, zonder daarvoor in een lange rij te gaan staan, bij een bank ter verwisseling aan te bieden.

klik hier om terug te gaan naar de vragenlijst

 

Vraag 16: Hoe haal ik Surinaamse dollarbiljetten uit een ATM?

Antwoord:

Heel eenvoudig. Net zoals u nu geld haalt uit een ATM. Vanaf 1 januari 2004 haalt u uitsluitend Surinaamse dollars uit de ATM.

klik hier om terug te gaan naar de vragenlijst

 

Vraag 17: Tot wanneer kan ik met guldenbiljetten betalen?

Antwoord:

Vanaf 1 januari 2004 hebben we nieuwe munteenheid; uw guldenbiljetten blijven echter nog een aantal maanden lang wettig betaalmiddel. Gedurende die periode kunt u er dus overal nog gewoon mee betalen.

In krantenberichten en -advertenties, ook via de radio en de televisie zal worden bekendgemaakt tot wanneer de verwisselingstermijn duurt.

klik hier om terug te gaan naar de vragenlijst

 

Vraag 18: Hoe wissel ik mijn guldenbiljetten om in Surinaamse dollarbiljetten?

Antwoord:

Vanaf 1 januari 2004 kunt u uw guldenbiljetten kwijt bij de banken. Maar u hoeft u niet te haasten, want u heeft nog een aantal maanden de tijd waarin u uw biljetten nog gewoon kunt gebruiken om mee te betalen.

Verder kunt u gedurende een aantal maanden daarna uw guldenbiljetten nog gratis inwisselen bij de banken.

klik hier om terug te gaan naar de vragenlijst

 

Vraag 19: Wat gebeurt er met de guldenbiljetten wanneer ze verwisseld zijn voor Surinaamse dollarbiljetten?

Antwoord:

Eerst worden de guldenbiljetten verzameld door de banken en vervolgens overgedragen aan de Centrale Bank van Suriname.
De Centrale Bank van Suriname gaat ze daarna vernietigen.

Die biljetten komen dus nooit meer in circulatie.

klik hier om terug te gaan naar de vragenlijst

 

Vraag 20: Hoe kom ik aan Surinaamse dollarbiljetten als ik buiten Paramaribo woon?

Antwoord:

Dit kan via alle banken en/of hun filialen ter plaatse bijv.:

Nickerie
Marowijne
Coronie
Tamanredjo
Saramacca
Lelydorp
Paranam en Billiton
Overige districten
- DSB/RBTT/HKB/VCB/LBB/SPSB
- DSB Moengo
- LBB
- HKB/LBB
- VCB
- DSB / VCB/LBB
- DSB
- Zal nog bekend worden gemaakt

Voorts zijn er voorzieningen getroffen voor de gebieden met grote woonconcentraties zoals:

Brokopondo - Centrum Brokopondo

Voor de overige gebieden zal in december 2003 via de radio bekendgemaakt worden welke voorzieningen er zijn getroffen.

klik hier om terug te gaan naar de vragenlijst

 

Vraag 21: Verandert mijn huurcontract met de komst van de Surinaamse dollar?

Antwoord:

Neen, een huurcontract blijft gewoon geldig ook na 1 januari 2004. Er verandert niets aan de afspraken die in het contract staan. Dat geldt voor alle contracten.

We moeten wel een onderscheid maken tussen huurcontracten in Surinaamse guldens en huurcontracten in vreemde valuta.

Bij huurcontracten in Surinaamse guldens wordt op 1 januari 2004 automatisch uw oude huurbedrag in guldens gedeeld door 1000 om het nieuwe huurbedrag in Surinaamse dollars te krijgen.

De invoering van de Surinaamse dollar heeft echter geen invloed op de inhoud van bestaande contracten van welke aard dan ook. Er verandert niets aan de bepalingen in contracten en noch u noch degene met wie u een overeenkomst heeft, heeft het recht een contract eenzijdig te beëindigen.

Voor de huurcontracten in vreemde valuta moeten we per 1 januari 2004 rekening houden met wat er in de “Wet Vernoeming en Herleiding van Guldenbedragen tot Dollarbedragen” staat, namelijk dat de Surinaamse dollarbiljetten wettig betaalmiddel zijn tot elk bedrag, en schulden en verplichtingen in vreemde valuta in Surinaamse dollars voldaan mogen worden, tenzij u met de tegenpartij bent overeengekomen dat betaling in vreemde valuta zal plaatsvinden.

Dit betekent dat indien u een huurcontract in bijv. Euro heeft, en overeengekomen bent dat de huur in Euro’s zal worden voldaan, u de huur in Euro’s zal moeten blijven betalen.

Indien dat niet het geval is dan hebt u het recht om vanaf 1 januari 2004 de huur in Surinaamse dollars te voldoen, na omrekening tegen de koers die van toepassing is volgens de Wet. Dat zal in de praktijk de officiële koers van de Centrale Bank zijn.

Voorbeeld:
U hebt nu een huurcontract voor 200 Euro per maand. Vanaf 1 januari 2004 zijn er dus twee mogelijkheden:

  1. te blijven betalen in Euro indien dat contractueel is overeengekomen; in dat geval verandert er niets;

  2. indien dat niet contractueel is overeengekomen, dan mag betaald worden in Surinaamse dollars. In dat geval moet u het Eurobedrag tegen de dan geldende koers van de Euro omrekenen naar Surinaamse dollars om het bedrag dat u verschuldigd bent te vinden.

Nog een voorbeeld:
Stel u bent van plan om na 1 januari 2004 een auto te kopen. De verkoper geeft bijv. als prijs op 5.000 Amerikaanse dollars. U mag niet gedwongen worden om in US dollars te betalen. U heeft de keus om:

  1. vrijwillig te betalen in US dollars, dan verandert er niets;

  2. te gaan betalen in Surinaamse dollars. In dat geval moet u het US dollarbedrag tegen de dan geldende koers (dus van de Centrale Bank van Suriname) omrekenen naar Surinaamse dollars om het bedrag dat u verschuldigd bent te vinden.

klik hier om terug te gaan naar de vragenlijst

 

Vraag 22: Wat gebeurt er met mijn leningen, verzekeringen en spaargeld?

Antwoord:

Voor alle leningen, bij de banken, kredietcoöperaties, particulieren, geldschieters, notarissen etc. heeft u een contract. Net als voor de brand- en inboedelverzekering van uw huis. De contracten blijven precies hetzelfde na de komst van de Surinaamse dollar. Banken, verzekeraars, kredietcoöperaties  kortom niemand mag er eenzijdig iets aan veranderen.

De bedragen in de contracten, voorzover die in guldens luiden, worden wel veranderd. De bedragen worden op 1 januari 2004 automatisch omgerekend in Surinaamse dollars. Daar hoeft u zelf niets voor te doen.

Heeft u ook geld op een spaarrekening dan wordt dat door de bank automatisch verwisseld in Surinaamse dollars.
Bewaart u geld thuis onder een matras of ergens anders?
Dan moet u het zelf omwisselen voor nieuwe bankbiljetten en dat kan nog gedurende een aantal maanden.

klik hier om terug te gaan naar de vragenlijst

 

Vraag 23: Wat gebeurt er met mijn salaris en de belasting?

Antwoord:

Bij wet worden alle prijzen, tarieven, bezittingen en schulden in guldens, e.d. omgezet in Surinaamse dollarbedragen door ze door 1000 te delen.

Als u nu Sf 575.000,- per maand verdient, dan wordt dat per 1 januari 2004 SRD 575,-.

Uiteraard gaan ook de belastingbedragen met dezelfde factor 1000 omlaag, anders gezegd: de belastingbedragen worden ook door 1000 gedeeld.

klik hier om terug te gaan naar de vragenlijst

 

Vraag 24: Wordt mijn koopkracht minder als  op 1 januari 2004 de Surinaamse dollar wordt ingevoerd?

Antwoord:

Neen.
Als alle prijzen e.d. onveranderd zouden blijven en alleen uw salaris zou veranderen, zou u inderdaad aan koopkracht inboeten. Maar omdat alles in dezelfde verhouding mee verandert, verandert er in wezen niets in de onderlinge verhoudingen. Dus uw koopkracht verandert niet.

Voorbeeld:
U verdiende in december 2003 Sf 560.000
,-.
Daarvan kunt u 7 paar schoenen kopen van Sf 80.000
,-.

Straks na 1 januari 2004 verdient u SRD 560,- en een paar schoenen kost dan SRD 80,-.
Dan kunt u nog steeds 7 paar schoenen kopen.
Er verandert dus niets.

klik hier om terug te gaan naar de vragenlijst

 

Vraag 25: Ik ben lid van een Kas-Moni; wat gebeurt er na 31 december 2003 met het geld?

Antwoord:

In wezen verandert er niets. Stel u stort elke maand Sf 90.000,- en u zou in februari 2004 aan de “beurt” zijn. Wat er in de Kas-Moni zit op 31 december 2003, wordt per 1 januari 2004 automatisch omgezet in dollars.
Stel er zit Sf 900.000,- in, dan is dat per 1 januari 2004 SRD 900,-. De koopkracht hiervan is gelijk aan de Sf 900.000,- van eind december.

klik hier om terug te gaan naar de vragenlijst

 

Vraag 26: Waarmee moet ik rekening houden bij de afronding naar boven of naar beneden?

Antwoord:

Hierbij moet u goed opletten.
Allereerst bij de beantwoording van vraag 9 hebben we reeds gezegd, dat bedragen in Surinaamse dollars, die eindigen op een halve cent of meer naar boven worden afgerond.

Wat gaat dit in de praktijk betekenen:
Sf 5,- wordt ½ cent. Afgerond naar boven dus 1 cent.
Sf 10,- wordt 1 cent.

Dat betekent dat de Sf 5,- en de Sf 10,- vanaf 1 januari 2004 in principe dezelfde waarde zouden hebben. Om dit te vermijden heeft de wet bepaald dat de afronding naar boven van een halve cent niet geldt voor afzonderlijke biljetten van 5 en 25 gulden. Die moeten in even aantallen worden aangeboden om een afronding naar boven te krijgen.

Als u dus in de supermarkt op 02 januari 2004 voor uw inkopen SRD 5,01 moet betalen, dan  kunt u dat als volgt doen:

Voorbeeld 1:
Met één dollarbiljet van SRD 5,- en twee guldenbiljetten van Sf 5,-.

Voorbeeld 2:
Met één dollarbiljet van SRD 5,- en één guldenbiljet van Sf 10,-.

Voorbeeld 3:
Met één guldenbiljet van Sf 5.000,- en twee guldenbiljetten van Sf 5,-.

Voorbeeld 4:
Met één guldenbiljet van Sf 5.000,- en één guldenbiljet van Sf 10,-.

Voorbeeld 5:
Maar ook met één dollarbiljet van SRD 5,- en één munt van 1 cent.

Zo zijn er nog verschillende varianten mogelijk. Uiteraard binnen de periode waarin beide muntsoorten nog wettig betaalmiddel zijn.

klik hier om terug te gaan naar de vragenlijst

 

Vraag 27: Hoe zie ik het verschil tussen de biljetten met dezelfde waardeaanduiding na 1 januari 2004?

Antwoord:

Wij hebben bij de beantwoording van de vorige vraag bewust gekozen voor een voorbeeld met 2 biljetten van dezelfde nominale waardeaanduiding gedurende de periode waarin ze beide wettig betaalmiddel zijn.

In deze periode zullen drie paren bankbiljetten met een gelijke nominale waardeaanduiding, maar met verschillend koopbereik. Maar dat had u intussen ook al door.

Dat zijn de navolgende  paren biljetten:

Vergist u zich dus niet in de waardeaanduiding op deze biljetten.
Let u goed open laat u zich niet in de war brengen.

Het verschil op de biljetten is ook duidelijk te zien namelijk:

Gewoon een kwestie van goed kijken naar de bankbiljetten.

klik hier om terug te gaan naar de vragenlijst

Bron: Centrale Bank van Suriname (update 4 januari 2004) 

 

Copyright © 2003. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics