Huize Francis   


Introductie Capaciteit Voorzieningen Toelating
Kostenindicatie Donatie/Sponsoring Openingstijden Contact

 

Huize Francis, Bejaardentehuis der E.B.G.S.,

opgericht 15 november 1976

Introductie

De Evangelische Broedergemeente Gemeente Suriname in Nickerie (de Vredeskerk) is vanwege een enorme behoefte aan een dergelijke instelling op 15 november 1976 van start gegaan met een bejaardentehuis. Het initiatief daartoe is genomen door Ds. R.F. Polanen. Hij heeft dankbaar gebruik gemaakt van de vrijgekomen ruimten van de oude Spangenbergschool (EBG GLO school) aan de Landingstraat no. 19 te Nieuw Nickerie. De naam welke voor het tehuis werd gekozen is: HUIZE FRANCIS. Deze naam is ontleend aan de voornaam van de eerste bewoonster van deze instelling, mevrouw Francis Aloy

Aanvankelijk stond het tehuis onder de directe verantwoordelijkheid van de voorganger van de Vredeskerk, maar vanwege herstructurering van de EBGS heeft het Regionaal Bestuur (RB) Nickerie van de EBGS de leiding van Huize Francis sinds 1 oktober 1997 op zich genomen.

Aangezien het bejaardentehuis niet in staat is een beheerder te betalen, wordt de leiding uitgemaakt door vrijwilligers, te weten:

-         de heer Richenel Small (voorzitter van het RB)

-         dominee Renold Pansa (pastor van de regio)

 

Het tehuis biedt de mogelijkheid om 21 seniore burgers (zowel mannelijke als vrouwelijke) op te nemen, ongeacht ras, politieke overtuiging of geloofsovertuiging.  In principe wordt er geen bedlegerige personen in Huize Francis opgenomen, omdat het tehuis vanwege de personeelsbezetting daarvoor niet berekend is.

Elke kamer in Huize Francis is voorzien van een eigen keukentje, bad en toilet.

In het tehuis zijn vijf personen werkzaam, te weten:

-         2 dames voor de keuken

-         2 dames voor het verrichten van huishoudelijk werk; een daarvan is ook belast met de wasserij.

-         1 bejaardenverzorgster, die door het ministerie van Sociale Zaken beschikbaar is gesteld en ook door dit ministerie wordt betaald.

 Op het complex staat ook een peuterschool, welke verpacht is.

Ten behoeve van bewoners die daartoe de behoefte hebben is er ook een complete wasserij opgezet.

Gesteld mag worden dat het tehuis vanaf haar instelling bijzonder veel steun vanuit de samenleving heeft ontvangen.

De huidige bijdrage van de bewoners is kortgeleden verhoogd naar SRD 75,--/ maand. Dit bedrag blijkt niet voldoende te zijn om  het tehuis op een verantwoorde wijze te draaien. Vandaar dat vaker een beroep gedaan wordt op het bedrijfsleven van Nickerie om in te springen.

 Kortgeleden heeft het tehuis ondersteuning ontvangen van de Gereformeerde Kerk van Zuidlaren voor een reparatiebeurt. Daarvoor heeft de Werkgroep Suriname van deze gemeente een bedrag van 1775 Euro beschikbaar gesteld.

Een tehuis voor een ieder, ongeacht ras, geslacht of geloofsovertuiging!

 

  naar boven


Capaciteit: momenteel zijn er 21 kamers beschikbaar. Vanwege de grote behoefte om meer senoire burgers op te nemen, is de leiding van Huize Francis na te gaan of er nog twee kamers bijgebouwd kunnen worden.  Dit kan met minimale kosten omdat er reeds een ruimte daarvoor aanwezig is, maar met een klein bedrag (nog niet begroot) zal dit wel lukken. 

naar boven

 

Ds. Rudi Polanen (rechts) samen met Nederlandse gasten van het tehuis

Voorzieningen: de kamers zijn allen voorzien van bad en toilet. Er is een balkonnetje, een keukentje, een voorkamertje en een slaapkamer.  Op verzoek van de bewoners wordt -afhankelijk van hun fysieke toestand- toegestaan om te koken.  Het hebben van een televisietoestel of ander klein apparaat is toegestaan. Ten aanzien hiervan kan worden opgemerkt dat er een recreatieruimte is, waarin de bewoners bijeen komen. In deze ruimte bevindt zich een televisietoestel, alsmede een koelkast, waarin zij dranken en andere voedingsmiddelen kunnen zetten voor eigen gebruik.

  naar boven

Voorwaarde voor toelating:  de personen moeten zestig jaar oud zijn, niet bedlegerig, omdat er daarvoor niet genoeg personeel aanwezig is.  Expliciet moet worden aangegeven dat er GEEN voorkeur is voor wat betreft ras, sexe, geloofsovertuiging. Op grond hiervan zijn hindoes, christenen, moslims (allen van verschillende stromingen) opgenomen. Voordat iemand geplaatst wordt, wordt er een onderzoek gepleegd, vaak met medewerking van het ministerie van Sociale Zaken. Met dit ministerie is er een uitstekende werkrelatie.

  naar boven

Kostenindicatie: de bewoners betalen momenteel 75 Surinaamse dollars (SRD) per maand. Dit bedrag wordt veelal opgebracht door de uitkering welke zij ontvangen van het AOV –fonds (Algemene Ouderdagsvoorziening)  ad. 125 SRD.  De gedachte is dat zij 50 SRD overhouden om ook geld te hebben om kleine inkopen te doen. Het tehuis zorgt voor driemaal voeding per dag (twee brood - en een warme maaltijd). De electriciteits- en watervoorzieningen worden door Huize Francis betaald, alsmede het schoonmaken en onderhouden van de vertrekken. Hierbij horen ook kleine reparatiewerkzaamheden. Op grond van de begroting voor 2004,  moet in feite de bijdrage per bewoner worden aangepast.  Vanwege het feit dat het tehuis regelmatig giften ontvangt, is hiervan voorlopig afgezien.  Het ziet er echter naar uit dat hierin verandering zal komen, omdat o.a.  de lonen van de medewerkers spoedig zullen moeten worden aangepast.

  naar boven

Donatie/sponsoring:

Uiteraard bestaat de mogelijkheid om te doneren. Hiervoor kan vooraf contact gemaakt met de beheerder, de heer R. Small. Bank: de Surinaamsche Bank N.V.,  Girorekening 80.09.716, o.v.v.   Huize Francis

 

Openings-/bezoektijden:

Open: de poort van Huize Francis gaat ’s morgens om 7.00 uur open.

Bezoektijden: 07:00 - 13:00   en 16:00 -18:00 uur

  naar boven

 

Contact:

De heer Richenel Small

Adres: Landingstraat no. 16

Telefoon: (597) 231255 (tehuis) -  (597) 231163 (beheerder)

Fax: (597) 210485

E-mail: rsmall@sr.net  

Bank: de Surinaamsche Bank N.V.,  Girorekening 80.09.716, o.v.v.   Huize Francis

  naar boven

Bron: Br. Richenel Small
Update: 27-05-2004

  naar boven

 

WWW.NICKERIE.NET

Copyright © 2004. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics