Nickerie.Net, zondag 08 april 2018


De ondergang van links georiënteerde NDP
06 Apr 2018
De NDP heeft in haar paasboodschap via Starnieuws aangegeven links georiënteerd te zijn. Deze partij koppelt het begrip ‘links’ aan de politieke ideologie van de NDP en claimt daarbij progressief en vooruitstrevend te zijn. Ook stelt de partij voor vooruitgang en vernieuwing te staan. Helaas, al die mooie en vrome woorden blijken een zeepbel te zijn.

Laten we eerlijk wezen: we zien in het beleid van de NDP noch progressie, noch vooruitgang, laat staan dat er sprake is van vernieuwing. De enige vernieuwing die Bouterse van tijd tot tijd doorvoert, en wat hij al sinds de jaren ’80 toepast, is het reshuffelen van ministers. Deze vernieuwing heeft echter nooit gewerkt en brengt bovendien extra kosten met zich mee.

Het begrip ‘links’ is voor mij niet van belang. Dit begrip wordt door politici zelf gegoocheld. Betekenis van het begrip ’Links’: Linkse politici trachten vooral de volledige gemeenschap te laten vooruitgaan, zorg te dragen voor de zwakkeren en minderheden in de maatschappij te beschermen (bron: Wikipedia).
Door het wanbeleid van Bouterse, is de groei van de economie in de afgelopen drie jaren tot stilstand gekomen. De SRD is diep gekelderd. Bouterse heeft vaak beloofd de valutakoers omlaag te brengen. Soso loze belofte! De zwakkeren worden verder uitgeknepen door verhoging van goederen en diensten. Door voedselpakketten, die overigens met belastingcenten worden gekocht, gratis uit te delen, kan je geen armoede bestrijden.

Zowel Bouterse als zijn vriend Nicolás Maduro hebben de betekenis van linkse partij, duidelijk niet begrepen. Als Bouterse, begrepen had wat links in de politiek betekende, hadden we vandaag de dag zeker een welvarend land. Elke Surinamer zou dan welvaart en welzijn beleven. Echter, heeft Bouterse dat niet kunnen waarmaken in de 8 jaren die hij aan de macht is. Het land verkeert momenteel in een diepe economische malaise. De armoede is niet alleen schrijnend, maar grijpt steeds meer om zich heen.

Er is nu sprake van: onmenselijke leefomstandigheden, corruptie, armoede, werkloosheid, zware criminaliteit etc. Het volk is hierdoor tot wanhoop gedreven. Het land staat letterlijk en figuurlijk op zijn kop. Ik blijf het zeggen: de NDP is niet in staat het land uit de armoede te halen en vooruitgang te brengen.
Door de linkse ideologie van Nicolás Maduro is de economie van Venezuela volledig ineengestort. Het wanbeleid van Bouterse, de oorzaak van onze slechte economie, is te vergelijken met het beleid van de linkse populist Nicolás Maduro. Het schijnt dat ons land verziekt is door de zogenaamde ‘linkse’ paarse ideologie.

Het lot van de Venezolaanse bevolking is een waarschuwing voor ons allemaal, ook voor de NDP’ers: “de linkse ideologie van de NDP, kan catastrofale gevolgen hebben voor ons land”. Deze ideologie moeten we niet ondersteunen en wij zouden, meer dan ooit, alert moeten zijn. Een gewaarschuwd mens telt voor twee. Maakt u een goede keuze in 2020.

Idris Naipal
Bron/Copyright:
Nickerie.Net / NSS 06-04-2018

 

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2018. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics