Nickerie.Net, maandag 23 april 2018


Bouterse recordhouder reshuffling

De zoveelste reshuffling van het kabinet Bouterse wordt binnenkort een feit. Kennelijk is reshuffling het toverwoord voor Bouterse. Hij is recordhouder in het reshuffelen van ministers en hoge functionarissen. Sedert de staatsgreep van 1980 is het duidelijk dat reshuffelen van ministers en hoge functionarissen, een militaire regeerstijl is van Bouterse.

Bouterse is een militaire leider die zijn militaire tenue verruild heeft voor een burgerpakje. Vanaf de jarení80 heeft hij als militaire leider en als president zeker meer dan 125 ministers en top-functionarissen ontslagen of zoals u het wilt gereshuffeld. Pur bruku, wer bruku. Er is niets nieuws onder de zon. Dat is een doodnormale zaak voor Bouterse.

Het lijkt erop dat de president van Amerika, Donald Trump, de regeerstijl van Bouterse, namelijk, het reshuffelen van ministers en topfunctionarissen, heeft overgenomen. Het verschil met Donald Trump, is dat Bouterse een regeringsvergadering houdt en daarna de ministers en topfunctionarissen ontslaat, terwijl president Donald Trump, vaak op de Twitter bekend maakt als een minister of een topfunctionaris is ontslagen.

Martinus Sastroredjo, als ik het goed heb, was de eerste minister die door Bouterse werd ontslagen, hij was ampertjes 3 maanden minister op RGB. De laatste minister was Robert Peneux, hij had zijn portefeuille zelf ter beschikking gesteld van president Bouterse.

De ministers die straks het veld moeten ruimen hebben kennelijk hun werk niet optimaal verricht in de ogen van Bouterse. De reshuffling van de ministers zal bij hen zeker kwaad bloed zetten. Het gaat hen niet in de koude kleren zitten. Maar aan de andere kant zullen ze voor de rest van hun leven wel op rozen zitten. Laten we toch even serieus kijken naar het fenomeen reshuffling, bovendien de zoveelste reshuffling onder Bouterse. De nieuwe lichting van de wegwerp-ministers wordt op 4 april benoemd. In mijn optiek is deze reshuffling een kwestie van aandacht verschuiven van de werkelijke problemen van het land.

Maar wat het ook moge zijn, reshuffling heeft geen zin, want in het verleden heeft het niet gewerkt, en nu zal het ook niet werken. De samenleving wil oplossing voor de financieel-economische crisis, zij is niet geÔnteresseerd in reshuffling van ministers. Keer op keer is gebleken dat Bouterse niet in staat is ommekeer te brengen in de situatie van het land. Met de reshuffling gaat die situatie verergeren in plaats van verbeteren. Van de wal in de sloot.

De wereld om ons heen verandert, maar Bouterse verandert niet mee, hij blijft vasthouden aan de verroeste opvattingen van de revolutie. Het steeds vervangen van ministers en hoge functionarissen biedt geen garantie voor goed bestuur, goed beleid en vooruitgang van dit land. Er moet goed beleid gemaakt worden wil je het land tot ontwikkeling brengen.

Willen we vooruitkomen dan is het een must om je blik op de toekomst te richten want daar liggen onze kansen, daar moeten we op afstevenen om onze samenleving een goed leven te bieden. Leiderschap en sturend vermogen maken in deze tijd het verschil. Bouterse is een leider die niet out of the box kan denken. Hij is blijven steken in de verroeste ideeŽn van de revolutie. In deze tijd van recessie moet je wel creatief zijn, net even anders doen, innovatief en onderscheidend zijn. Dus out of the box denken en handelen. Maar helaas, out of the box denken is niet weggelegd voor Bouterse. President Bouterse moet het falend beleid van de regering niet schuiven in de schoenen van de ministers, adviseurs of de hoge functionarissen.

Door steeds ministers en topfunctionarissen te vervangen kiest president Bouterse de weg van de minste weerstand, terwijl hij verantwoordelijk is voor het algehele beleid. Het is nu tijd dat Bouterse de handen in zijn eigen boezem steekt.

Idris Naipal

Bron/Copyright:
Nickerie.Net / NSS 29-03-2018

 

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2018. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics