Nickerie.Net, maandag 23 april 2018


Waakzaam blijven voor herleving dictatuur

De Venezolaanse minister van Buitenlandse Zaken, Jorge Arreaza, heeft onlangs een bezoek gebracht aan president Bouterse. Volgens het NII is er tijdens dit onderhoud gesproken over de banden tussen Suriname en Venezuela. We moeten de goede relatie tussen president Bouterse en president Nicolás Maduro van Venezuela goed in de gaten houden.

De situatie in Venezuela is grimmig. Venezuela dreigt naar volledige dictatuur af te glijden. President Nicolás Maduro vertoont steeds meer dictatoriale trekjes. Maduro handelt ondemocratisch, de grondwet is terzijde geschoven. En toch onderhoudt Bouterse, nauwe banden met Nicolás Maduro. Mensen met gelijken aard zoeken elkanders gezelschap.

Een zeer omstreden ‘grondwetgevende vergadering’, waarin trouwe aanhangers en familie van Nicolás Maduro zitting hebben, heeft het Venezolaanse parlement vervangen. De vrouw en zoon van Maduro hebben ook zitting in omstreden grondwetgevende vergadering. De grondwet van Venezuela is nu een papierentijger. Nicolás Maduro is nu de grondwet.

De hoofdaanklager, procureur-generaal Luisa Ortega, een felle criticus van Nicolás Maduro is ontslagen. De belangrijkste oppositieleiders zijn uitgesloten om deel te nemen aan de presidentsverkiezingen. Er wordt gevreesd dat Venezuela omgevormd wordt tot een dictatuur, waarbij Maduro zijn totalitaire macht definitief kan bezegelen.

We mogen hopen dat de waanideeën van Maduro niet overslaan naar Suriname en Bouterse dit soort waanideeën overneemt. Stel eens voor een parlement met Boutisten en familie. Er zijn genoeg redenen om aan te nemen dat zulks kan gebeuren, als we letten op de uitspraken van Bouterse, vice president Adhin en enkele partijgenoten van Bouterse.

Bouterse: “Als God mij hier heeft neergezet, wie is de rechter dan om mij weg te sturen. De regering zal ‘de nodige regelingen treffen’ over de rechterlijke macht”. Ashwin Adhin: ‘de regering zal handelen”. Het woord ‘handelen’ wordt als bedreiging ervaren. Meestal wordt het woord ‘handelen’ door een dictator gebruikt. In een aankondigingsfilmpje wordt gezegd dat ‘de rechtsstaat in gevaar is’ en dat het ‘tijd is voor actie, nu of nooit’. Partijgenoten van Bouterse, waaronder André Misiekaba, reageerden fel op de strafeis van 20 jaar. Ze haalden fors uit naar de rechterlijke macht.

André Misikaba: “Zij is de enige macht in het land die blijkbaar aan niemand verantwoording verschuldigd is. Die situatie zal worden gecorrigeerd. Er moet een instituut komen dat rechters controleert”.

We moeten absoluut niet lichtvaardig denken over de uitspraken gedaan door de president, vice president en de prominenten van de NDP. De rechtsstaat staat te bol van bedreigingen om daarover lichtvaardig te denken. We moeten niet denken dat dit een ver-van-mijn-bedshow is. Wie had ooit gedacht dat er staatsgreep zou plaatsvinden in Suriname.

De huidige regering negeert de grondwet, ze geeft totaal andere interpretaties aan bepaalde wetten. Er zijn voorbeelden te over van onjuiste interpretaties van wetten. President Bouterse heeft geprobeerd de Procureur-generaal te ontslaan, gelukkig is hem dat niet gelukt. Vers in ons geheugen is de aanname van de dubieuze amnestiewet van 5 april 2012. Gerechtelijke vonnissen uitgesproken tegen staat worden niet uitgevoerd door de regering.

We zullen met hand en tand moeten verzetten tegen herleving van de dictatuur. Hoe groter de macht, hoe gevaarlijker het misbruik.

Idris Naipal

Bron/Copyright:
Nickerie.Net / NSS 09-02-2018

 

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2018. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics