Nickerie.Net, maandag 30 april 2018


Bouterse begint aan nieuw hoofdstuk van misleiding

30 Apr 2018

Tijdens de kadervergadering van afgelopen donderdagavond in Ocer, heeft de voorzitter van de NDP, Desi Bouterse, wederom mooie beloftes gedaan aan het volk. Dit is typisch Bouterse. De aankondiging van de NDP-voorzitter, dat de Naschoolse Opvang terugkomt en justitiële autoriteiten zullen worden ingeschakeld om de misstanden van het afgelopen project te onderzoeken, is positief. Echter, de mooie en vrome woorden zijn misleidend, met de nieuwe beloftes begint Bouterse aan een nieuw hoofdstuk van misleiding.

Bouterse zegt dat de Naschoolse Opvang in 2019 weer wordt opgepakt. Heeft NDP voorzitter Bouterse zelf het besluit hiertoe genomen of is het een besluit van de regering? Hoe wordt de Naschoolse Opvang gefinancierd? Waarom wordt er pas eind 2019 gestart met de Naschoolse Opvang en niet bij aanvang van het nieuwe schooljaar?

Zelfs een leek begrijpt dat Bouterse met de Naschoolse Opvang politiek wil scoren. Het is duidelijk dat hij met de Naschoolse opvang electorale winst wil behalen. Ik ben ervan overtuigd dat het volk zich bij de verkiezingen van 2020 niet meer zal laten misleiden door Bouterse. In 2015 is het volk immers voor de gek gehouden met allerlei mooie beloftes en het volk plukt nu de wrange vruchten van dat wanbeleid. Het volk is nu echt bewuster geworden dan in 2015.

Alleen de verkiezingen ingaan Bouterse: “komt hoog water, komt laag water. De NDP gaat alleen de verkiezingen in”. Zogenaamd heeft de presidentiële commissie voorgesteld te verbieden dat politieke partijen in combinatieverband deelnemen aan verkiezingen. Het hele scenario, waarbij partij-combinaties het verbod krijgen de verkiezingen in te gaan, komt van Bouterse. Het is zijn idee.

Voedselpakketten

Als voorzitter van de NDP had Bouterse een tijd terug uitlatingen gedaan over pakketten die toebehoorden aan de Staat Suriname. Ze waren bestemd voor minder draagkrachtigen, maar de pakketten hebben hun bestemming nooit bereikt. President Bouterse droeg kennis van deze strafbare feiten. Wat deed Bouterse? Hij nam de personen in bescherming en zei doodleuk: “wat mij betreft, zand erover”. Dit is zuiver een vorm van corruptie faciliterend beleid.

Tijdens de kadervergadering sprak Bouterse ook over het misbruik dat gemaakt wordt van voedselpakketten. Uit de woorden van Bouterse blijkt dat zijn eigen partijleden behoorlijk knoeien met voedselpakketten. Een deel van de voedselpakketten wordt aangeschaft met staatsmiddelen. Kortom: er wordt flink gesjoemeld.

De NDP-voorzitter heeft zijn partijgenoten vermanend toegesproken. Ach, dat is wel nuttig maar het vermanende vingertje heeft weinig effect. Hij kwam duidelijk schijnheilig over en deed alsof hij optrad tegen zijn partijgenoten, maar dat zal niet gebeuren. Waarom verkopen enkele van zijn partijgenoten de pakketten duurder? Het ligt voor de hand; door de financieel-economische crisis proberen die lui wat bij te verdienen om te kunnen overleven. Natuurlijk valt dat niet goed te praten.

Talrijke corruptie gevallen

Er zijn talrijke corruptieschandalen bekend vanaf de periode 2010 tot heden, waarbij prominente figuren uit het paarse kamp betrokken zijn. De meest in het oog springende beruchte corruptieschandalen zijn de Carifesta van 2013 en de Naschoolse Opvang, waarbij miljoenen Surinaamse Dollars zijn verdwenen.

Ik wil het geheugen van Bouterse opfrissen over de kruistocht tegen corruptie. Na zijn installatie op 12 augustus 2010 als president van Suriname, had Desi Bouterse met de brede kant van zijn mond gezegd, een kruistocht tegen corruptie te zullen beginnen. We zijn nu 8 jaar verder, hoeveel van de talrijke corruptieschandalen heeft hij laten onderzoeken? Bouterse is de laatste persoon die over kruistocht tegen corruptie moet praten.

Milieu en natuur

Bouterse zegt dat we aandacht moeten besteden aan milieu en natuur. Tja, hij heeft de mond vol van milieu en natuur. Door hoog van de toren te blazen krijgen we geen schoner milieu. Bouterse moet de zaak daadwerkelijk aanpakken. Ik heb in een eerder artikel aangegeven dat wij vandaag een schoon milieu en natuur zouden hebben als Bouterse, met zijn partijgenoten, al in 2010 zijn betrokkenheid liet gelden. We moeten ook stoppen met kaalkap van de bossen als we de natuur willen beschermen. Het is nog niet te laat!

De gedane beloftes tijdens de verkiezingen van mei 2015, heeft Bouterse niet eens kunnen nakomen. Nu begint hij met een tweede ronde van beloftes. Aan verbroken beloftes en niet volbrachte projecten is er geen gebrek bij Bouterse. We weten immers maar al te goed wat Bouterse zijn beloftes werkelijk waard zijn. Aan de paars gekleurde beloftes komt er maar geen einde. De propagandamachine van Bouterse draait nu op volle toeren.

Idris Naipal

Bron/Copyright:
Nickerie.Net / NSS 30-04-2018

 

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2018. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics