Nickerie.Net, maandag 30 april 2018


Paarse aanslag op politieke vrijheid

De NDP is doodsbang de staatsmacht te verliezen. Zij heeft daar alle reden toe. Zij heeft het land financieel-economische rampspoed gebracht. Ze heeft de meerderheid van de Surinamers dramatisch in inkomen doen dalen. Haar verwaarlozing en ondermijning van rechtsorde en rechtshandhaving (zie de zelfamnestiewet) heeft corruptie en (drugs)criminaliteit tot ongekende hoogten doen stijgen. Ons land heeft internationaal de bedenkelijke duiding van 'narcostaat' verworven.

De NDP heeft een president geleverd die niet alleen een drugsveroordeling op zak heeft, hij kijkt ook aan tegen een strafeis van 20 jaar vanwege meervoudige moord op 8 december 1982. Onder de slachtoffers waren advocaten, journalisten, universiteitsdocenten, militairen en ondernemers. En nog wil de NDP een Bouterse III. Geen wonder dat duizenden Surinamers uit alle lagen van de bevolking de straat opgingen tegen de paarse regering. De paarse angst is dat die brede maatschappelijke onvrede zich electoraal vertaalt in een overtuigend, breed gedragen, samenwerkend, non-partijsectarisch alternatief.

'Pre'-electorale combinaties verbieden?

De NDP is de politieke erfgenaam van de militaire dictatuur. Zij is een autoritaire partij waar de leider geen tegenspraak duldt. Uit zo een top-down cultuur volgt voorspelbaar het normatieve streven naar 1 monolithische partij. 1 Baas, 1 Partij! Anders is het voor de democratisch gezinde partijen en de pluriforme civil society van de republiek Suriname. Die moeten het hebben van organisatievormen die de verscheidenheid en pluriformiteit, zo eigen aan dit land van minderheden, tot uitdrukking brengen. Mede daarom kent Suriname de traditie van electorale combinaties, samenwerkingsverbanden van verschillende partijen op basis van gemeenschappelijke programmapunten. Om democratische machtsvorming te voorkomen en haar macht te continueren, willen de NDP en haar regering nu 'pre'-electorale combinaties 'verbieden'.

Spreken over 'pre'-electoraal is pure volksmisleiding, alsof politieke combinaties buiten de verkiezingen staan. Electoraal betekent naar elke definitie in elk woordenboek, betrekking hebbend op verkiezingen. Alleen in het paarse woordenboek heeft een electorale combinatie geen betrekking op verkiezingen. Dit veranderen van de definitie van woorden, is uiting van het volstrekte gebrek aan een geloofwaardige, democratische argumentatie voor de voorgenomen drastische, paarse inperking van de politieke vrijheid van de Surinamers.

De voorkeur als partij alleen de verkiezingen in te gaan is wat anders dan het verbieden van jouw politieke tegenstanders een andere keuze te maken, een electorale combinatie te vormen. Het kiezen van de politieke organisatievorm, al dan niet in electorale combinaties, is een belangrijk element van politieke vrijheid. En wie de politieke vrijheid aantast, ondergraaft de democratie. Het voornemen van de paarse regering en coalitie om bij de komende verkiezingen al (wat een schaamteloze belangenverstrengeling en machtsmisbruik!) electorale combinaties te verbieden, demonstreert anti-democratisme.

Theo Para

Bron/Copyright:
Nickerie.Net / NSS 30-04-2018

 

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright 2018. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics