Nickerie.Net, maandag 07 mei 2018


Padieproducenten willen onafhankelijk waterschap

May 5, 2018

Hoewel de inzaaiperiode van padie reeds is ingegaan, kunnen padieboeren niet beginnen met de inzaai vanwege een gebrek aan water. De voorzitter van de Bond van Surinaamse Padieproducenten, Radjoe Bikharie, zegt in gesprek met De West, dat de late inzaai betekent dat er ook laat geoogst zal worden, met alle gevolgen van dien. “Bij elke inzaai is er water nodig. Tijdens de regentijd hebben boeren het voordeel dat er water uit de hemel komt vallen, maar bepaalde kanalen onttrekken het water van het veld, waardoor er toch weinig water beschikbaar is. Hierna wordt het pompen van water noodzakelijk, zodat ingezaaid kan worden”, legt Bikharie uit.

Het Overliggend Waterschap Multi-purpose Corantijn Project (OWMCP), dat valt onder het ministerie van Regionale Ontwikkeling, moet ervoor zorgen dat er voldoende water wordt gepompt voor de inzaai, voorts zorgt het OWMCP er ook voor dat het gehele waterschap van voldoende irrigatiewater voorzien wordt en dat het overtollige water weggepompt wordt. Het verlenen van diensten aan en het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de inliggende waterschappen, behoort ook tot de taken van het OWMCP. Het OWMCP is niet altijd in staat voor voldoende irrigatiewater te zorgen, omdat de pompen draaien op diesel. Het OWMCP is afhankelijk van de overheid die geld beschikbaar moet stellen voor de aankoop van diesel voor de pompen, maar omdat de overmaking meestal laat geschiedt, kunnen de boeren pas laat beginnen met de inzaai.

Bikharie zegt dat sommige gebieden wel water hebben, omdat zij op eigen initiatief een pomp hebben ingezet. Op die manier worden de boeren volgens hem wel op kosten gejaagd. “Als je laat inzaait, zal je laat oogsten en dat is meestal in de droge periode waarin het gewas dor is en door allerlei plagen geteisterd kan worden”, haalt Bikharie aan. Hij is daarom van mening dat het OWMCP los moet komen te staan van de overheid. Volgens hem moet dit project overgedragen worden aan de rijstsector, zodat de boeren het zelfstandig kunnen draaien. De padieproducenten hebben hiervoor hun hoop gevestigd op de nieuwe minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij, maar zeggen dat er niet veel zal veranderen als het systeem niet verandert.

-door Priscilla Kia-

Bron/Copyright:
Nickerie.Net / NSS 07-05-2018

 

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2018. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics