Nickerie.Net, woensdag 09 mei 2018


Patrouilleboten Kustwacht nooit uitgerukt: ‘Aanschaf was slechts om geld te verdienen’

REDACTIE May 8, 2018

In 2012 heeft Suriname drie patrouilleboten bij de Franse scheepsbouwer Ocea gekocht. Volgens Melvin Linscheer, directeur Nationale Veiligheid, zijn die vooral bedoeld om de criminaliteit te water te bestrijden en een eind te maken aan de aanhoudende reeks overvallen op vissers. Maar ondanks dat Suriname in het bezit is van de vaartuigen, kon een bloedige aanval op vissers op zee twee weken terug, niet voorkomen worden.

Oud-diplomaat en politicus Arnold Kruisland, zegt desgevraagd dat de aankoop van de boten slechts bedoeld was om geld te verdienen. “De tussenpersonen verantwoordelijk voor de aankoop, konden zo geld verdienen.” De moderne patrouilleboten zouden worden ingezet bij de bestrijding van piraterij. “Er is geen reden opgegeven dat de boten niet konden functioneren”, zegt Kruisland. Na de aankomst van de boten in Suriname werden zestien personen getraind voor bemensing van de drie patrouilleboten van de Kustwacht. Maar volgens Kruisland was er nimmer de intentie om de kust te bewaken, maar om geld te verdienen.

“Zeepiraterij gebeurt regelmatig. Dit geeft aan dat de organisatie van de Kustwacht slechts een papieren tijger is en vissers steeds weer aan hun lot worden overgelaten”, geeft Kruisland aan. De soevereiniteit van de Republiek Suriname strekt zich uit tot 12 zeemijl voor de kust. Op basis van het Maritiem Verdrag, heeft Suriname een uitbreiding gevraagd van zijn territoriale wateren en economische zone naar 400 zeemijl. Kruisland zegt dat het belangrijk is dat Suriname eerst de 12 zeemijl kan controleren, alvorens er gesproken wordt van uitbreiding.

Hij noemt het voorval met de vissers beschamend. “De patrouilleboten moeten niet voor de verfraaiing daar liggen, maar regelmatig controle uitvoeren.” “Er was niet eens US-dollar 1.000 ter beschikking voor de inzet van een helikopter, terwijl het Suri-naams leger wel helikopters heeft. Het leger moet de soevereiniteit van het land waarborgen en niet al-leen beschikbaar zijn voor parades. Als de regering niet in staat was, kon de hulp van Guyana of Frans-Guyana worden ingeroepen, maar deze regering is pas actief als er een ‘njang’ te maken is”, stelt Kruisland verontwaardigd.

Na het incident op zee heeft de minister van Justitie en Politie, Stuart Getrouw, gezegd dat de nodige stappen genomen zullen worden om de zee veiliger te maken. In dit kader noemde hij onder meer het plaatsen van een GPS-systeem. Kruisland zegt dat dit systeem belangrijk is, maar geen nut heeft als vissers niet onmiddellijk een response krijgen van de Kustwacht. “De boten worden niet behoorlijk ingezet en blijven maar daar liggen. Straks zullen ze worden afgeschreven, omdat de levensduur voorbij is, zonder dat zij goed zijn ingezet. De Kustwacht functioneert gewoon niet”, aldus Kruisland.

-door Priscilla Kia-

Bron/Copyright:
Nickerie.Net / DBS 09-05-2018

 

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2018. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics