Nickerie.Net, maandag 14 mei 2018


Jairam: “Padieoogst ernstig in gevaar”

12-05- 2018

De agrariërs van Wageningen en omgeving in het district Nickerie zitten met de handen in het haar. Zoals de leider van PV 2020, Soedeshchand Jairam, reeds in februari 2018 had gesteld, zou de oogst van padie tijdens het grote regenseizoen een ramp met zich meebrengen. Deze prognose is uitgekomen. In gesprek met Dagblad Suriname vertelt Jairam dat de late inzaai in combinatie met hevige neerslag een toestand gecreëerd heeft, waarbij de oogst van padie momenteel ernstig in gevaar is. Alhoewel Jairam meerdere malen heeft gewezen op het tijdig faciliteren van de agrariërs bij de naleving van het inzaaischema, is dit uitgebleven. Bij het inzaaien van padie in de 2 laatste maanden van het afgelopen jaar bijvoorbeeld, was gebleken dat er een tekort was aan water. Het is alom bekend dat de effectiviteit van de 3 pompgemalen in Wageningen veel te wensen overlaten. Desalniettemin is dit een eeuwenoude issue gebleven die niet duurzaam is aangepakt door de autoriteiten.

Thans blijkt dat de padie zich in een rijpingsfase bevindt. Dit betekent dat de agrariërs nu moeten oogsten. “Het gaat om meer dan 1000 hectare die geoogst moet worden. Maar door de regen is dit heel erg moeilijk; de afvoerwegen zijn namelijk onbegaanbaar geworden. De meeste percelen liggen bovendien langs de klei- en zandwegen, waardoor de landbouwarealen ook drassig zijn geworden. Lukt het toch met oogsten, krijgen de rijstboeren een ander probleem: het afvoeren van padie. Dit kost veel geld”, licht Jairam toe, die tevens een landbouwkundige is. Bij gewasverpleging komen er überhaupt allerlei kosten bij kijken, doordat bij de late inzaai het gewas aangetast wordt door insecten. Een andere tegenslag is dat de padieprijs, die al aan de lage kant was, met meer dan 10% is gedropt. “En nu kunnen de rijstboeren niet afoogsten.”

Jairam is van oordeel dat de overheid zich ter plekke moet oriënteren om de agrariërs een hart onder de riem te steken. “Deze rijstboeren hebben per hectare meer dan SRD 5000 uitgegeven door geld bij de bank te lenen. Ze hebben risico’s genomen, omdat ze van de padieteelt leven. En nu worden ze gedreigd met grote verliezen.” Om die reden verdienen deze agrariërs ondersteuning van de autoriteiten, stelt Jairam. Dit, niet alleen in het kader van stimulering van de productie en behoud van werkgelegenheid, maar ook vanwege humanitaire redenen. “Zo kan de overheid extra machines inzetten ten behoeve van de agrariërs en hen helpen bij het afvoeren van padie”, aldus Jairam.

http://www.dbsuriname.com/dbsuriname/wp-content/uploads/2018/05/Padie-oogst-ernstig-in-gevaar-1.jpg

Padie oogst ernstig in gevaar (1)

KSR

Bron/Copyright:
Nickerie.Net / DBS 12-05-2018

 

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2018. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics