Nickerie.Net, maandag 14 mei 2018


PV 2020 installeert 4 kernen

 14-05- 2018

De landbouwkundige Soedeshchand Jairam, tevens leider van PV 2020, heeft in de eerste en tweede week van mei 2018 4 kernen geïnstalleerd te Tuinbouwkavel, Groot en Klein Henarpolder en Hamptencourtpolder in het district Nickerie. De kernen bestaan doorgaans uit minimaal 20 personen die de doelstellingen van de partij zullen verwezenlijken op weg naar de verkiezing in 2020. PV 2020 die voorheen onder de Politieke Vleugel van de FAL (PVF) opereerde, wordt weleens verweten een zeer kleine politieke partij te zijn die weinig kans maakt tijdens de komende verkiezing. Daardoor rijst de vraag waarom PV 2020 zich niet aansluit bij één van de bestaande grote politieke partijen. “Ik ben niet degene die dat bepaalt; het is de achterban die dat beslist”, benadrukt Jairam in gesprek met Dagblad Suriname. Hij accentueert dat de achterban, die al langer dan 10 jaren het geloof in de partij heeft behouden, de zelfstandigheid van de partij niet kwijt wil. Elke partij maakt bovendien tegenslagen mee, wat niet wil zeggen dat er om die reden gekozen moet worden voor de makkelijkste optie: het opgaan in een grote partij. “PV 2020 is nu aan het groeien. Tot 2010 waren we wel vertegenwoordigd in het parlement, we hadden ook rr-zetels behaald in bepaalde ressorten. Op een gegeven moment was de partij zwak geworden, maar nu hebben we de draad weer opgepakt.” Jairam sluit echter samenwerkingen met andere partijen niet geheel uit. Hij wil namelijk voorkomen dat kiezers geen vertegenwoordiging hebben in het parlement. “We willen ook niet dat stemmen verloren gaan, zoals dat bij kleine partijen meestal het geval is.”

Soedeshchand Jairam. Foto: Nickerie.net

Met de nieuwe uitstraling van PV 2020 en gewijzigde doelstellingen hoopt Jairam dat de partij zal floreren. “Wij geloven dat Suriname uiteindelijk baat zal hebben bij de agrarische sector. Wanneer we kijken naar de landen die geen eigen voedselvoorzieningen hebben, kan geconcludeerd worden dat die landen moeilijk tot groei en ontwikkeling komen.” Daarom focust PV 2020 zich voornamelijk op de agrarische ontwikkeling. “Op deze manier kunnen tal van andere issues zoals armoede en criminaliteit bestreden worden. Ook de spreiding van de regionale economische ontwikkeling binnen de districten is waarnaar wij streven, evenals de rechtvaardige verdeling van de inkomens.” Jairam merkt op dat de districten anno 2018 achtergesteld zijn. Zo zijn diverse vormen van werkgelegenheid binnen de rurale gebieden heel miniem. “Onderwijs vormt ook de basis voor de agrarische ontwikkeling; voor research en technologische toepassingen is het belangrijk om allereerst ontwikkeld te zijn. En hiermee willen wij van PV 2020 ons onderscheiden van de overige partijen”, aldus Jairam.


Jairam slaat terug: “Habiboelah is een leugenaar”

Soedeshchand Jairam

De gewezen voorzitter van de politieke partij Progressieve Vleugel van de FAL (PVF), Soedeshchand Jairam, reageert verbaasd op de uitspraak die PVF-waarnemend voorzitter Glenn Habiboelah eerder op Suriname Herald deed. Habiboelah zei dat de gewezen voorzitter niet zelf is afgetreden, maar juist door de partijleiding en structuren onder druk is gezet om te bedanken. Indien dat niet gebeurde, zou Jairam door de partijstructuren geroyeerd worden, zei Habiboelah aan Suriname Herald.

Volgens Habiboelah was een samenwerking met Jairam niet meer mogelijk, omdat hij geen besluiten van de partijstructuren uitvoerde. Jairam verwijst deze beweringen van Habiboelah naar het rijk der fabelen. Hij is van mening dat Habiboelah de samenleving eerst moet komen uitleggen waarom hij door de politiedienst is geroyeerd.

Volgens Jairam heeft de achterban van de PVF besloten om massaal te vertrekken en een nieuwe partij op te richten, omdat de stagnaties in besluitvormingen binnen de PVF te veel zijn geworden voor de leden. Het hoofdbestuur van de PVF heeft daarnaast geen contact met het veld, waardoor zaken ook niet goed lopen, zegt Jairam aan Suriname Herald.

Naar zijn zeggen is het ook niet waar dat de PVF in andere districten opereert. De partij heeft alleen in Nickerie en Saramacca structuren. “Zelfs Habiboelah die zitting heeft in het hoofdbestuur kan niet op de PVF stemmen, want hij woont in het district Commewijne.” Het gaat niet om twee mensen, maar de totale achterban die besloten heeft om uit de PVF te stappen en door te gaan onder een nieuwe politieke entiteit, zegt Jairam.

Het proces om te komen tot de oprichting van de nieuwe partij, PV 2020, is volgens de oud-PVF-voorzitter in volle gang. “Het kan nog alle kanten opgaan, omdat we de naam nog moeten vaststellen. Ook de statuten van de partij moeten nog goedgekeurd worden,” aldus Jairam. Dat de PVF nog intact is zoals Habiboelah zegt, moet nog blijken vindt de voormalige PVF-voorzitter. “Er zijn ook andere partijen die zeggen dat ze intact zijn, terwijl ze helemaal geen rol van betekenis meer hebben in het politieke veld. Ik heb gehandeld zoals de achterban dat wilde en niet zoals Habiboelah en zijn hoofdbestuur dat wilden,” zegt Jairam tot slot.

Raoul Abisoina

Bron/Copyright:
Nickerie.Net / SME Herald 14-05-2018

 

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2018. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics