Nickerie.Net, dinsdag 22 mei 2018


Xaviera Jessurun: ‘Hoefdraad moet eer aan zichzelf houden’

21-05- 2018

Regering gaat voor herdefiniëring AMC project

De activistengroep The Next Generation stelt minister Gillmore Hoefdraad van Financiën aansprakelijk voor het mislopen van de USD 70 miljoen financiering van het Academisch Medisch Centrum Suriname (AMC-SU) door de Islamic Development Bank (IsDB). “De schuld moet niet geschoven worden op de schouders van een manager van het Project Implementatie Unit of voormalig directieteam van een ziekenhuis. Wij zien de minister van Financiën, die tevens IsDB governor is, als hoofdverantwoordelijke. De brief van de bank is ook al zodanig gericht aan zijne excellentie de heer Gillmore Hoefdraad. Dus hij is uiteindelijk aansprakelijk. Wanneer de minister van Financiën dus vindt dat er koppen moeten rollen, dan zou het hem goed doen om bij zichzelf te beginnen en de eer aan zichzelf te houden”, zegt groepsvertegenwoordiger Xaviera Jessurun aan Dagblad Suriname. Jessurun vindt het een ernstige zaak dat de brief van de IsDB op 17 april naar de financiënminister wordt gestuurd en deze zaak pas op 15 mei, bijna een maand later, via de media naar buiten wordt gebracht. Dit spreekt volgens haar boekdelen over hoe Suriname op dit moment gemanaged wordt. De regering heeft in het weekend besloten om deze brief door Hoefdraad te laten beantwoorden. Volgens ex-Volksgezondheid minister Patrick Pengel, nu minister van OWT&C, zal Suriname met het huidige ontwerp een herdefiniëring (‘reappraisal’) moeten bewerkstelligen met goedkeuring van de bank.

Miljoenen US-dollars verspild aan voorbereiding

Een bedrag van USD 4,2 miljoen is verspild aan voorbereidingen van AMC, renovatie beddenhuis, operatiekamer en de intensive care units. Het besluit om af te wijken van het originele ontwerp is volgens Pengel genomen in de periode toen Antoine Brahim nog directeur was van AZP. Na overleg met de medische staf van AZP zijn alle ontwerpfasen doorlopen om in 2017 te komen tot een definitief ontwerp. De fout die gemaakt is, is dat de wijzigingen niet formeel zijn doorgegeven aan de IsDB. Door vertraging, waarbij de eigen bijdrage van de overheid van USD 13,5 miljoen twee jaar op zich heeft laten wachten en administratieve fouten, is er veel kostbare tijd verloren gegaan. Jessurun vindt dat de samenleving verantwoording moet opeisen van regeringsfunctionarissen. “Het is onze taak om toe te zien dat zij hun werk doen. Als zij geen verantwoordelijkheid afdragen, dan moeten wij dat opeisen. Zolang wij het niet opeisen, gaan zij er steeds mee wegkomen”, aldus de groepsvertegenwoordiger.

Alles wordt in doofpot geplaatst

De regering heeft ondertussen een onderzoek gestart naar de oorzaak van dit alles. Hoewel Hoefdraad de vinger wijst naar de PIU, onder leiding van Lothar Boksteen, vindt Pengel een onderzoek door Clad of het Openbaar Ministerie overbodig, omdat volgens hem geen sprake is van corruptie op dit project. Jessurun zegt aan de andere kant geen enkel geloof te hebben dat een echt onderzoek ooit zal worden uitgevoerd. “Wij wachten ook nog op het onderzoek van Carifesta en de reden waarom Parmessar eerder bij EBS was geschorst. Het zijn gewoon verhalen en fabeltjes, dus alles wordt rustig weer in de doofpot geplaatst”, aldus de activist.

Zwijgen in DNA moet boekdelen spreken

In De Nationale Assemblee heeft minister Soewarto Moestadja, coördinator van de regering, namens de vicepresident aangegeven dat er een onderzoek komt. Op grond hiervan is besloten dat de regering nog niet aan het woord komt. Hoefdraad was ook aanwezig in de vergadering, maar de bewindsman weigerde in te gaan op vragen. Een dag daarna gaf de Financiënminister wel een uiteenzetting in het regeringsgezinde radioprogramma Bakana Tori. “Dan is die hele houding van de minister van Financiën een quasi-houding. Dat bevestigt alleen maar meer dat er gewoon niet meer gemanaged en geregeerd wordt en dat ze proberen om zaken te verzwijgen voor de samenleving. Het feit dat er zo een belangrijk onderwerp zich afspeelt en de regering hier niet op in de DNA wenst in te gaan, moet boekdelen spreken. Ik hoop alleen maar dat met wat nu allemaal gebeurt en de informatie die naar buiten komt, meer van ons gaan beseffen dat het gewoon niet meer te redden valt met deze leiding. Deze regeringslieden gaan ons niet uit de crisis halen. Het gaat alleen maar erger worden. De komende twee jaar gaan wij Suriname totaal naar de verdoemenis helpen als wij niet nu gaan ingrijpen”, zegt Jessurun.

Masterplan ingediend

Het idee voor de bouw van AMC is ontstaan in 2013. FIRM Engineering werd aangetrokken voor dit project. Verschillende modellen zijn ontworpen, waaruit in april 2014 gekozen is voor het huidige ontwerp. De toenmalige minister van Financiën, Andy Rusland, heeft in november 2014, het financieringscontract van AMC getekend met IsDB. AMC zou medio 2018 bouwkundig opgeleverd worden. Het lag in de bedoeling om uiterlijk 2020 het AMC in gebruik te nemen. Intussen heeft FIRM Engineering een volledig masterplan ingediend waarin de volgende fasen van een ‘compleet’ nieuw AMC zijn meegenomen. Dit totale traject loopt tot 2026.

FR

Bron/Copyright:
Nickerie.Net / DBS 22-05-2018

 

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2018. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics