Nickerie.Net, maandag 28 mei 2018


Gajadien: ‘Bouterse, Adhin en Hoefdraad bedienen zich van leugens en bedrog’

Uit de lening van USD 625 miljoen die Staatsolie op de internationale kapitaalmarkt betrok, heeft zij USD 261,5 miljoenlening die de overheid haar in 2016 verschafte, vervroegd afgelost en tegelijkertijd is het overheidsaandeel in de Newmont mijn van USD 76 miljoen overgenomen. De overheid ontving hieruit in totaal USD 337,5 miljoen. VHP-assembleelid Asiskumar Gajadien, lid van de parlementaire commissie Financiën, zegt aan Dagblad Suriname dat zijn vrees nu werkelijkheid is geworden, aangezien de regering buiten de begrotingen om handelt. “De regering is eigenlijk bezig om goedkopere leningen die men aangegaan was bij lokale banken af te lossen met duurdere leningen. Alleen een persoon met een lage IQ (intelligentiequotiënt), zoals de regering Desi Bouterse-Ashwin Adhin, zou zo een handeling kunnen plegen. Voor deze regering is het alleen maar het overbruggen van deze regeerperiode van belang, omdat de aflossing van het volledig bedrag van de staatsobligatie over 8 jaar moeten plaatsvinden. Dus wanneer deze regering na 8 jaren niet meer aanzit, zal de druk komen op de komende generaties. Daar maakt deze regering zich in ieder geval niet druk om”, benadrukt de VHP’er.

Parikoers laag: deel staatsobligatie terugkopen

Gajadien voert aan dat hij enkele weken terug heeft voorgesteld om de USD 337,5 miljoen niet in de consumptieve sfeer te gebruiken, maar een deel hiervan in het alsnog op te zetten Spaar- en Stabilisatiefonds te stoppen. Aangezien de parikoers op dit moment laag is, kan dit geld ook gebruikt worden om een deel van de staatsobligatie terug te kopen. “Dat zou betekenen dat wij dan een deel van de staatsobligatie niet meer hoeven af te lossen, doordat wij het teruggekocht hebben voor een lager bedrag. Dit is wat een regering zou doen die het meent met de samenleving. De regering Bouterse-Adhin denkt niet aan de dag van morgen, maar alleen aan de verkiezingswinst”, aldus Gajadien.

Opkrikken internationale reserves leugen en bedrog

Met het geld is de regering voornemens om betalingen van vaste lasten, zoals de salarissen, diensten en subsidies, maar ook de betalingen op de resterende schulden, en het versneld betalen van de achterstanden uit voorgaande jaren in orde te maken. “Nu wordt wederom bevestigd hoeveel achterstallige betalingen er waren, hoeveel leningen nog bij lokale banken afgelost moeten worden en hoeveel achterstanden bij andere lopende zaken moeten worden ingelopen”, benadrukt de VHP’er. Dat Financiën aangeeft dat een deel van het geld gebruikt zal worden voor het opkrikken van de internationale reserves, moet volgens de VHP als misleiding worden gezien. “Daarmee bereiken wij niets, omdat je internationale reserve niet gaat opkrikken met een lening van 9,25%, terwijl je dat juist kon opkrikken met steun van het Internationaal Monetair Fonds voor een veel lagere rente. Het is alleen leugen en bedrog van de minister van Financiën naar de samenleving toe”, aldus de politicus.

Staatsschuld dichtbij SRD 20 miljard

Gajadien wijst erop dat de staatsschuld enorm hoog is. “Gaat men die USD 230 miljoen gebruiken als consumptief? Onze staatsschuld is proportioneel te hoog, bijna SRD 20 miljard, dus de Wet op de Staatsschuld is al overtreden. Anders is het niet uitgesloten dat de situatie hetzelfde zal worden zoals in de periode Jules Wijdenbosch, waarbij wij zagen dat leningen maar raak werden genomen en alles in consumptieve sfeer werd gegooid. Uiteindelijk hebben wij daarna een zware devaluatie moeten ondergaan, waar het volk heel veel moest inleveren. In het verkiezingsjaar van 2015 heeft de regering Bouterse ook zoveel middelen gegooid in allerlei zogenaamde projecten, terwijl direct na de verkiezingen gelijk gedevalueerd moest worden. Nu krijgen de mensen pakketten tot 2020, maar daarna zal zij weer zwaar moeten inleveren. Dat moeten wij voorkomen”, aldus de politicus.

FR

Bron/Copyright:
Nickerie.Net / DBS 28-05-2018

 

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2018. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics