Nickerie.Net, zondag 27 mei 2018


Jairam: “In dit land mag men alles beloven zonder het te doen”

25-05- 2018

Na tal van noodkreten over de ongunstige toestanden binnen de agrarische sector in het district Nickerie, is een acute aanpak vanuit de autoriteiten uitgebleven. Dit, terwijl de nieuwe minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), Lekhram Soerdjan, bij het betreden van de rijdende trein te kennen gaf om de knelpunten structureel aan te pakken in plaats van te wachten op de calamiteiten. De landbouwkundige, tevens leider van PV 2020, Soedeshchand Jairam, merkt niet op dat er enig verschil waar te nemen is sinds het aantreden van Soerdjan. De agrariërs van het voornoemd district zitten namelijk nog steeds met de handen in het haar. In gesprek met Dagblad Suriname accentueert Jairam dat de waterproblematiek al langer dan 30 jaren een issue is gebleven. “En al die jaren hebben we ministers horen praten over een structurele oplossing. In Suriname hebben we te maken met een natte rijstcultuur, waarbij waterbeheer (irrigatie en waterafvoer) heel belangrijk is. Men weet wat er gedaan moet worden, maar toch merken we geen verbetering.”

Jairam beklemtoont dat praatjes geen gaatjes vullen. De crisis waarin Suriname de dag van vandaag terecht is gekomen, eist een mindshift om een ommekeer teweeg te brengen in de agrarische sector. Wat hij vooral hekelt, is dat de samenleving genoegen neemt met deze praatjes. “In dit land mag men alles beloven zonder het te doen. En niemand die het aanpakt.” Als voorbeeld noemt hij de wettelijke gronduitgifteprocedure, die nimmer wordt nageleefd. “Er wordt altijd grond uitgegeven buiten die procedure, maar hiertegen wordt niet opgetreden. Zo heeft de minister gezegd dat hij de pompen van Wageningen binnen 2 maanden zou laten repareren, maar daarvan is niets terechtgekomen.” Vanwege de attitude van beloven zonder iets te realiseren, is de agrarische sector in een lastig parket gebracht. Dit is de reden dat de agrariërs anno 2018 geen geloof hechten aan de eigen rijstvariëteiten.

Volgens de landbouwkundige zou Soerdjan allereerst moeten werken aan het creëren van werkgelegenheid. “Vanwege de ontstane situatie is de werkloosheid in de districten enorm toegenomen. Om dit te bestrijden, is het beoefenen van landbouw de enige uitweg.” Echter hebben vooral de jongeren geen belangstelling om te investeren aan een sector die aan het doodbloeden is. Jairam stelt dat dit tot het verleden kan behoren indien de autoriteiten hierop positief inspelen. “Die organisatieontwikkeling ontstaat allereerst door het creëren van bewustwording. En die bewustwording krijg je door landbouwvoorlichting te geven aan de stakeholders (banken, verwerkers, input leveranciers, exporteurs). Maar eerst moet de minister het regeerteam bewustmaken over het belang van de landbouwsector voor de economie”, aldus Jairam.

KSR

Bron/Copyright:
Nickerie.Net / DBS 27-05-2018

 

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2018. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics