Nickerie.Net, zondag 27 mei 2018


VHP-voorzitter Santokhi: Het is mislukt

 25 May 2018

Vandaag, drie jaar geleden sprak de kiezer zich uit voor continuering van het beleid van de huidige regering. Drie jaar verder kan er maar één conclusie getrokken worden: het is mislukt! Dit is de conclusie van VHP-voorzitter Chan Santokhi. "Verkiezingen hebben consequenties en dat hebben we gemerkt. Vanuit welke kant je het ook bekijkt, de burger in ons land is er slechter af dan drie jaar geleden. De gewone man komt niet meer rond met zijn inkomen, de gezondheidszorg verkeert in crisis en zorg kan nauwelijks worden gegarandeerd, het veiligheidsgevoel is helemaal weg en de regering heeft het land in een schuldencrisis gedompeld die zijn weerga niet kent. De lijst van verbroken verkiezingsbeloften is lang en bedroevend. En hoe hard de regeringspropaganda-machine ook blijft toeteren de feiten zijn hard. Op alle niveaus, binnen alle sectoren en in alle lagen van de samenleving is de crisis en de achteruitgang merkbaar en voelbaar," oordeelt Santokhi.

"Na drie jaar is het de burgers van ons land duidelijk dat verkiezingen meer zijn dan het winnen door populistische acties en beloftes. Wie herinnert zich niet de mooie beloftes: 18.000 nieuwe woningen; acht flats met elk 250 eenheden te Brokopondo; Open Universiteit in Wanica; beloofde inzaaivolume van rijst naar 150.000 ha.; kruistocht tegen de corruptie; AMC-SU ziekenhuis, Wanica Ziekenhuis, Moderne Zeehaven, Fly-overs; Trein en de voedselschuur voor de wereld. Populistische propaganda, kiezersbedrog, mismanagement en corruptie hebben ons land in een diepe crisis gebracht. Bij verkiezingen gaat het ook om het behoud van democratie, het behoud van rechtsstaat, het verhogen van het welzijn van onze burgers en het brengen van duurzame ontwikkeling."

Veerkracht "De huidige crisis heeft naast alle negatieve zaken ook iets positiefs aan het licht gebracht: de veerkracht van de Surinaamse burger. Het besef dat het anders kan en ook anders moet. De burgers doorzien dat pakketten geen duurzame oplossing zijn voor de armoede waar de regering hen heeft gebracht. Dat het omkopen van personen slechts leidt tot ‘fake loyaliteit’ en dat het chanteren van bedrijven tot financiële partijcontributies, niet leidt tot economische groei en werkgelegenheid. De VHP zal de komende periode haar campagne intensiveren om het volk bewust te maken van het populisme en de propaganda van de regering."

"De VHP-filosofie is altijd geweest dat de kracht van ons volk zit in zijn creativiteit om met moeilijke omstandigheden om te gaan. Uit die unieke combinatie van veerkracht en creativiteit putten we de moed om onvermoeid te blijven vechten voor ombuiging van het beleid en uiteindelijk een nieuwe regering, die de burger weer centraal stelt. Niet de belangen van duistere personen, kapitaalkrachtige zakenlieden of onpatriottische geldschieters."

Eigen kracht "De VHP heeft na de verkiezingen van 2015 ook lessen geleerd. Eén daarvan is dat wij als partij moeten uitgaan van onze eigen kracht en creativiteit. ‘Zelf sterk, samen sterker’ is nog steeds ons motto. Dat is ook de drijfveer voor de ambitie om uit te groeien tot de grootste nationale partij van Suriname. De VHP neemt elk ressort serieus, neemt elke district serieus, van noord tot zuid, van oost tot west. De VHP neemt elke burger van het land serieus.

De voormalige leider Jagernath Lachmon is de grondlegger geweest van de verbroederingspolitiek. Het was de hoeksteen voor een vreedzaam en voorspoedig Suriname. Zijn politiek was gericht op verbroedering tussen de verschillende politieke partijen en hun achterban. Vandaag de dag trekt de VHP die verbroederingspolitiek door binnen de partij. Deze transformatie van de partij slaat aan. De VHP groeit, is actief in alle districten en installeert regelmatig nieuwe VHP-kernen, die zich met enthousiasme inzetten voor verandering."

Stem van het volk "De VHP geeft met deze aanpak en filosofie stem aan allen die nu niet gehoord worden. Een stem aan allen die nu machteloos moeten toezien hoe de toekomst van hun kinderen wordt verkwanseld. Een stem aan allen die zich verraden voelen door het huidige beleid. De VHP geeft stem en inhoud aan de hoop voor verandering, hoop voor een betere toekomst voor ons allen.

In het veldwerk dat de VHP doet, komt het enthousiasme voor de nieuwe VHP steeds naar boven. De partij groeit in elk opzicht. Op deze dag is de boodschap van de VHP aan alle Surinamers daarom: steun jezelf, steun de VHP!", stelt de partijleider.

Bron/Copyright:
Nickerie.Net / NSS 25-05-2018

 

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2018. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics