Nickerie.Net, dinsdag 05 juni 2018


Het Dubai syndroom (wachten op de olie)

 05 Jun 2018 (Ingezonden)

Op enig moment in de politieke arena is er een vergelijking gemaakt tussen Suriname en Dubai. De aanleiding voor deze vergelijking is mij niet bekend, maar ik wil hier graag verder op ingaan. Ik vind namelijk dat Surinamers zelf mogen nadenken over de ontwikkeling van hun land. Hierbij is het belangrijk om op te hoogte te blijven van ontwikkelingen in de wereld.

fotoHet BNP per hoofd in 2017 voor Suriname was US$13.900. Dat van de VAE was $68.200. (Bron: https://www.indexmundi.com/map/?v=67&l=nl)

Als natie kunnen we zoeken naar raakvlakken met andere landen in ontwikkeling om zodoende een maximaal leereffect te bewerkstelligen. Dubai is een populaire toeristische bestemming en trekt vooral rijke westerse mensen aan. De vraag is of Suriname vergeleken kan worden met Dubai? Het verschil tussen Dubai, de hoofdstad van de Verenigde Arabisch Emiraten en Suriname is op dit moment heel groot.

Dubai en Suriname Dubai is een van de zeven Verenigde Arabische Emiraten (VAE), gelegen aan de Perzische Golf. Het is een islamitische federatie die gesticht is in 1971 nadat Engeland deze imperiale buitenpost voorgoed verliet. Het eerste verschil is dus dat Dubai geen land is maar een emiraat. Verder is Dubai een islamitische federatie. Suriname is geen federatie en is niet islamitisch.

Naast Dubai bestaan de VAE uit hoofdstad Abu Dhabi, Sharja, Ras al Khaimah, Fujairah, Ajman en Umm al Quwain. Een Emiraat is een provincie of rijk dat door een prins of sjeik bestuurd wordt. VAE heeft een van het hoogste bruto nationaal product per hoofd (BNP) in de wereld. BNP is de waarde van alle goederen en diensten die in een bepaalde periode door een land als geheel is geproduceerd. Dit gedeeld door de populatie in het land komt men op het BNP per hoofd. Het BNP per hoofd in 2017 voor Suriname was $13.900. Het BNP van de VAE was vorig jaar $68.200 (zie grafiek). Dit is een enorm verschil.

Na de ontdekking van de olie in 1966 gaat het hard met de ontwikkeling van Dubai. Sjeik Rashid bin Saeed Al Maktoum die toen de scepter zwaaide, wordt door velen gezien als de master mind achter deze groei. Deze sjeik had een ambitieuze visie om het woestijnlandschap om te toveren tot een wereldcentrum van economische activiteit. De sjeik wist dat olie niet voor eeuwig beschikbaar zou zijn en dat daarom de economie van Dubai juist door de olie gediversifieerd moest worden. Mijn veronderstelling is dat de vondst van olie de enige overeenkomst is tussen Suriname en Dubai.

Echter, Dubai is niet alleen groot geworden door de vondst van olie. De sjeik heeft zodanig geïnvesteerd in andere economische bronnen dat de olieopbrengsten nog maar 6% bijdragen aan het nationaal inkomen. Een heel belangrijke sector hierbij is toerisme. In 2005 ontving Dubai zes miljoen toeristen, in 2010 was dat al gegroeid naar 7,6 miljoen. In 2016 hebben naar schatting zo’n 14,9 miljoen toeristen Dubai bezocht. In hun 'strategic roadmap' mikken ze op 20 miljoen toeristen in 2020. Andere maatregelen die ze hebben getroffen is het opzetten van economische zones met minimale economische regels. Internationale bedrijven werden zodoende gelokt om hun bedrijven hier op te zetten. Een andere factor is arbeid en migratie. Arbeidsmigratie is vrij. Dat wil zeggen dat mensen vrij mogen werken zolang je een sponsor hebt. Een sponsor is meestal een bedrijf. Dus je mag blijven zolang je werk hebt.

Suriname Ja, de olievondst heeft Dubai op de kaart gezet, maar het was ambitie en een duidelijke visie over de ontwikkeling van Dubai dat het land zo welvarend maakt. De Staatsolie directeur heeft vaker in de media gezegd: “Suriname staat heel dichtbij het vinden van olie, het is een kwestie van tijd”. Wat ik mis is de visie van politici over de ontwikkelrichting van Suriname na zo’n olie vondst. Hoe moet het private sector hierop voorbereiden? Hoe kan de overheid bedrijven faciliteren? (denk aan economische zones). Hoe lokken we internationale bedrijven naar Suriname? Welke sectoren verdienen meer aandacht? Hebben wij genoeg expertise in huis? (Arbeidsmigratie). Politici moeten niet roepen dat Suriname Dubai wordt zonder een plan, want zonder een gedegen visie en ontwikkelingsplan wordt Suriname helaas geen Dubai.

John Misidjan Msc.

Bronnen: Booming Dubai, door Wouter Jacobs De droom van Dubai, door Frank Karsten, mei 2007

www.indexmundi.com https://government.ae/en/information-and-services/visiting-and-exploring-the-uae/travel-and-tourism 

 

Bron/Copyright:
Nickerie.Net / NSS 04-06-2018

 

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2018. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics