Nickerie.Net, dinsdag 05 juni 2018


'Poging van Hoefdraad tot inmenging justitieel onderzoek in Nederland inzake onverklaarbare geldtransport mislukt'

05 Jun 2018

(Aangeboden)

De douane in Nederland heeft de vorige maand beslag gelegd op een geldzending van maar liefst 19 miljoen euro uit ons land. Het bedrag was vanuit de Centrale Bank van Suriname (CBvS) naar Nederland verstuurd met als eindbestemming de Volksrepubliek China. Het Openbaar Ministerie in Haarlem onderzoekt of het bij deze geldzending om een witwasoperatie gaat.

fotoNaar aanleiding hiervan vond de minister van FinanciŽn het hoog nodig om in hoogst eigen persoon naar Nederland te vertrekken op een missie zoals vermeld op Starnieuws d.d. 3 juni 2018. ďHet is de missie onder leiding van minister Gillmore Hoefdraad van FinanciŽn niet gelukt om het geld vrij te krijgen.Ē De missie is mislukt! In deze missie werd de minister vergezeld van een team van advocaten. Wederom werd bevestigd dat het een lange procedure zal worden om het geld vrij te krijgen.

DA'91 staat versteld van de blinde zelfingenomenheid van de minister dat hij een justitieel onderzoek in Nederland zou kunnen doorkruisen ten einde de gelden die in onderzoek zijn, per direct terug te krijgen. Wanneer er een onderzoek gaande is waaruit moet blijken als de gelden op legale manier zijn verdiend, is het onmogelijk om de belanghebbende spoedige teruggave van het geld voor te houden. De partij is in toenemende mate bezorgd evenals grote delen van de samenleving over de toenemende drugsvangsten, evenals de daarmee gepaard gaande criminaliteit en betrokkenheid van hooggeplaatste functionarissen in onze samenleving.

De handeling van minister Hoefdraad bewijst andermaal dat het maar niet kan doordringen tot het 'hoofd' van deze regering dat een justitieel onderzoek niet door de regering kan worden beÔnvloed en/of stopgezet.

Niet zolang geleden probeerde de regering Bouterse ook door de amnestiewet en art. 148 van de Grondwet het 8 Decembermoordenproces stop te zetten. Die poging haalde bakzeil overigens, omdat in een fatsoenlijke rechtsorde dit simpelweg onmogelijk is.

Nu vertrekt de minister van FinanciŽn spoorslags naar Nederland om in hoogst eigen persoon te proberen het Nederlands Openbaar Ministerie zover te krijgen de in beslag genomen 19 miljoen euro vrij te geven zonder nog te hebben kunnen vaststellen als dit van een witwasoperatie onderdeel vormt of niet. Door deze poging maakt de Surinaamse minister van FinanciŽn de republiek Suriname kwetsbaar, omdat hij de indruk wekt het onderzoek/de onafhankelijke rechtspraak niet serieus te nemen of de uitslag van het onderzoek niet wenst af te wachten.

DAí91 roept de regering op, om zich noch in ons land noch in het buitenland te mengen in justitiŽle onderzoeken en de rechtsgang niet te belemmeren. Door deze actie van minister Hoefdraad van FinanciŽn en de geschiedenis van regering Bouterse met de eerbiediging van de onafhankelijke rechtspraak in ons eigen land, wordt ons land geplaatst in de rij der landen die bewust en openlijk de internationale aanpak van witwassen tegenwerkt. De opmerkingen en feiten zoals aangegeven in de laatste International Narcotics Control Strategy Report van US Department of State spreken hier al boekdelen over.

Bron/Copyright:
Nickerie.Net / NSS 04-06-2018

 

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2018. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics