Nickerie.Net, donderdag 07 juni 2018


Samir Gobind: “Terugdraaien verhoging uittreksel is noodzakelijk”

06-06- 2018

De jeugdvertegenwoordiger Samir Gobind is zeer ontstemd over de tariefaanpassing van de diensten van het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB). Per 1 juni 2018 bedraagt onder andere een uittreksel SRD 5, familieboek SRD 25, nationaliteitsverklaring SRD 25 en een paspoort SRD 300. Gobind vertelt in gesprek met Dagblad Suriname dat de autoriteiten totaal eraan voorbijgaan wat de impact van deze zoveelste verhoging op de samenleving zal zijn. “Hoe kan je van het volk verwachten om voor hun eigen gegevens SRD 5 neer te tellen? Dit is onvoorstelbaar!” Gobind wijst op het feit dat ouders nu al gedeprimeerd zijn over de herinvoering van de ouderbijdrage voor het komend schooljaar, welke eveneens fors is verhoogd.

Gezien de taferelen doet de jeugdvertegenwoordiger een beroep op de autoriteiten om de verhoging van tenminste het uittreksel terug te draaien. “Een uittreksel wordt overal gevraagd, zoals bij banken, scholen, verlenging van een basiszorgverzekeringskaart bij Staatsziekenfonds (SZF), de aanvraag van een identiteitskaart, rijbewijs, bewijs van goed gedrag enz. Dit, terwijl je een paspoort of nationaliteitsverklaring niet overal hoeft te overleggen.” Daarom vindt Gobind dat een uittreksel SRD 1 moet bedragen, zoals dat altijd het geval is geweest. Een uittreksel is overigens slechts 6 maanden geldig, waardoor instanties periodiek een recent uittreksel eisen. “Dan kan je toch niet ieder keer SRD 5 betalen? Dit is bovendien een vorm van belastingheffing; een duidelijk teken dat de regering de staatsinkomsten wil vergroten. Die verhoging kan, maar dan uitsluitend op verloren identiteitskaarten, familieboekjes en paspoorten, zodat men zorgvuldig omgaat met deze documenten”, aldus Gobind.

KSR

 

Bron/Copyright:
Nickerie.Net / DBS 07-06-2018

 

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2018. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics