Nickerie.Net, donderdag 26 juli 2018


Overheidsfalen debet aan slechte staat rijstpolderwegen

26/07/2018

NIEUW-NICKERIE - De aanhoudende regen maakt de situatie er niet beter op. Het water staat hoog in de irrigatiekanalen, waardoor sommige kleidammen onderlopen. Autoverkeer is vrijwel onmogelijk en ook bromfietsers kunnen nauwelijks over de wegen. Het gaat overigens niet alleen om wegen naar en in de polders. Vrijwel de totale infrastructuur is er slecht aan toe door achterstallig onderhoud.  door de overheid.

Rijstboeren mede schuldig aan slechte polderwegenRijstboeren mede schuldig aan slechte polderwegen

De overheid krijgt geen ruimte om de wegen te herstellen, omdat ze voortdurend worden kapotgereden door tractoren. Die worden ingezet voor transport van benodigdheden in de rijstvelden, zoals kunstmest. Volgens rijstboer Sanjay Badal van de Nanipolder wordt met smart gewacht op droog weer om met herstel van de wegen te beginnen. "We kunnen niemand erop aanspreken of verantwoordelijk stellen, omdat de boeren geen andere mogelijkheden hebben om hun rijstvelden te bereiken. Per slot van rekening moeten de gewassen verzorgd worden en we doen van alles om ook onkruid te bestrijden op de velden."

Minister Lekhram Soerdjan van Landbouw, Veeteelt en Visserij had tijdens zijn recente werkbezoek aan Nickerie beloofd dat er geld beschikbaar gesteld zal worden om de infrastructuur in de productiegebieden te herstellen. Verwacht wordt dat hiermee in de droge tijd zal worden begonnen. De Surinaamse Padie Boeren Associatie had er bij het werkbezoek bij de bewindsman op aangedrongen om ook aandacht te besteden aan de situatie in de Middenstandspolder en Wageningen.

"We weten dat door de slechte situatie de boeren in de productiegebieden niet optimaal hebben kunnen inzaaien. De kleiwegen daar zijn zo slecht dat zelfs tractoren niet erover kunnen gaan. Dat maakt dat het inzaaicijfer dit seizoen ook lager is dan in vorige seizoenen", zegt Harinandan Oemraw, voorzitter van de boerenorganisatie. Hij is er ook niet over te spreken dat de waterhuishouding in de productiegebieden niet in orde is. Oemraw stelt dat door het ontbreken van een takel de sluisdeur niet goed kan worden bediend en daardoor ook niet optimaal functioneert. Hierdoor kan het water niet tijdig wegtrekken uit de arealen.

Bron/Copyright:
Nickerie.Net /dWT/Fos Network 26-07-2018

 

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright 2018. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics