Nickerie.Net, maandag 30 juli 2018


Fiscaal jurist Shyamnarain: 'Wel ‘wanprestatie’ Suralco/Alcoa'

30/07/2018

Foto: dWT Archief

PARAMARIBO - Fiscaal jurist Roy Shyamnarain is het niet eens met de bewering van president Desi Bouterse dat Suralco geen wanprestatie kan worden verweten door het ontbreken van bepalingen voor vroegtijdige beëindiging van de Brokopondo Overeenkomst (BO) en het ontbreken van een uitdrukkelijke bepaling voor het handhaven van een geïntegreerde industrie tot 2033. Hij vindt die bewering vreemd, omdat de historie en de relevante documenten rond de totstandkoming van deze overeenkomst bekend zijn.

Fiscaal jurist Shyamnarain: 'Wel ‘wanprestatie’ Suralco/Alcoa'Het is volgens hem duidelijk dat het van meet af aan ging om de opzet van de Afobaka-hydrocentrale en een geïntegreerde faciliteit voor de verwerking van bauxiet, bestaande uit een aluinaardefabriek en een aluminiumsmelter te Paranam. "Daarvoor hebben wij een groot deel van ons land onder water laten zetten, met verlies van huis en haard voor duizenden Surinamers en verlies van kostbare houtsoorten en delfstoffen, die er in het gebied waren. En daarvoor hebben wij ook aan Suralco zoveel bauxietconcessies gegeven om ervan verzekerd te zijn dat wij gedurende 75 jaar profijt zouden hebben van deze offers, die het volk van Suriname zich heeft getroost."

Mocht het zo zijn dat Suralco geen wanprestatie levert, dan is dat volgens Shyamnarain vooral te wijten aan de intentieverklaring van 8 oktober 2015 waarin de regering uitdrukkelijk goedkeuring verleent aan Suralco om de aluinaardefabriek te Paranam te sluiten en te ontmantelen. "Suriname kan Suralco dan moeilijk achteraf wanprestatie verwijten als het zelf toestemming heeft gegeven om het personeel af te vloeien, de plant te sluiten en tot ontmanteling over te gaan", meent de deskundige.

Bron/Copyright:
Nickerie.Net /dWT 30-07-2018

 

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2018. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics