Nickerie.Net, vrijdag 17 augustus 2018


Neus: ďStrei! had gezegd dat zij het gestolen geld terug zullen halenĒ

15-08- 2018

De staat had voor het dienstjaar 2016 een schuld van ruim SRD 8 miljard genoteerd. In dat jaar zou de schuldratio van de overheid op 53% van het Bruto Binnenlands Product van Suriname staan. Econoom Anand Bihari stelt echter dat dit totaal onwaar is. De staatschuld zou volgens hem 95% zijn van het BBP, wat neerkomt op ruim SRD 15 miljard. Daar de schuldgrens bij wet is vastgesteld op 60%, constateert hij een overschrijding van 35%. Op basis van een maandenlang durend onderzoek zou de vastgestelde omvang van de staatsschulden veel hoger zijn. Hij concludeert dat er valse data is gepresenteerd en de verantwoordelijken hiervoor bij wet strafbaar zijn. Strei!-voorzitter Maisha Neus zal vandaag als individu bij de procureur-generaal (pg) aangifte doen en een klachtschrift en een verzoek ter vervolging indienen, inzake strafbare feiten die volgens haar zijn begaan door de FinanciŽnminister en de administrateur-generaal bij het Bureau voor de Staatschuld. Neus stelt tegenover Dagblad Suriname dat, ondersteund door Bihari, aandachtig gekeken is naar de financiŽle administratie van de overheid, op basis waarvan voornoemde conclusies zijn getrokken. Zij zal de bewijsstukken formeel voorleggen aan de pg.

Geen aannames Neus benadrukt dat er geen aannames zijn gedaan. Het bewijsdocument bevat dezelfde data, die door zowel FinanciŽn, het Bureau voor Staatschuld, de Rekenkamer en het Algemeen Bureau voor de Statistieken worden gepubliceerd. De groep heeft alleen zitten verzamelen, optellen en aftrekken. Zij begonnen met een beginsaldo in 2016. Openbare externe financiŽle documenten zijn doorgelicht. Alle nieuwe leningen en trekkingen van 2016 zijn vervolgens opgeteld met het saldo, waarna alle aflossingen op schulden zijn afgetrokken. Het eindsaldo kwam met een toentertijd geldend koers (SRD 4,04) voor de US$ neer op een schuldratio van 95%. Het bewijsdossier wordt openbaar gemaakt. Als er individuen of organisaties zijn die het bewijsdossier willen tegenspreken, roept zij die op om dat ook te onderbouwen zoals dat gedaan is in haar dossier.

Precedenten Neus, die ook voorzitter is van de politieke beweging Strei!, brengt in herinnering dat er tijdens de oprichting beloftes zijn gedaan. ďStrei! had gezegd dat wij het gestolen geld terug zullen halenĒ, citeert zij. Hiermee denkt zij de eerste stappen te hebben gelegd. Zij denkt met deze handeling ook precedenten te zullen scheppen, als blijkt dat een aanklacht van een burger ook kan leiden tot drastische veranderingen in het land. Zodoende denkt Neus anderen te motiveren ook te spreken tegen onrecht en er iets aan te doen. Bihari voegt hieraan toe dat zowel het parlement, de Rekenkamer als het Bureau voor Staatschuld hun controletaak verzilten. Vandaar dat de burger haar eigen controleplicht moet oppakken.

http://www.dbsuriname.com/dbsuriname/wp-content/uploads/2018/08/Neus-%E2%80%9CStrey-had-gezegd-dat-wij-het-gestolen-geld-terug-zullen-halen%E2%80%9D-1-1.jpg

Maisha Neus

Kavish Ganesh

Bron/Copyright:
Nickerie.Net /DBS 17-08-2018

 

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2018. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics