Nickerie.Net, maandag 30 juli 2018


Rusland over Alcoa: DNA al die tijd op dwaalspoor gezet

 30 Jul 2018

"Naar mijn mening is De Nationale Assemblee al die tijd door de regering op een dwaalspoor gezet." Zo reageert de NPS-fractieleider, Gregory Rusland, op de reactie van het schrijven van president Desi Bouterse. De intenties zijn niet volgens een gangbare Memorandum of Understanding (MoU) gemaakt, maar kunnen beschouwd worden als afspraken vastgelegd in een tussenovereenkomst tussen de regering van Suriname en de Alcoa, zegt Rusland om een reactie gevraagd aan Starnieuws.

fotoNPS-fractieleider Gregory Rusland.

De president geeft aan dat vanwege een confidentialiteitsovereenkomst de regering niet kan ingaan op alle vragen die vanuit DNA worden gesteld en dit slechts kan doen na de finale beŽindiging van de onderhandelingen, dus na de ondertekening van de overeenkomsten. Rusland vraagt zich dan af wat volgens de president dan de positie van DNA in het staatsbestel is. "Heeft men door dat onderhandelingen niet definitief kunnen zijn als DNA haar uitdrukkelijke goedkeuring niet heeft gegeven hieraan? Het is onwettig wat de regering nu verkondigt en dat brengt andermaal de basis (rechtsstaat gedachte) van onze democratische samenleving onder druk," stelt de politicus.

De opmerking dat prospective investors niet met Suriname zouden willen onderhandelen als men weet dat de gehele Surinaamse gemeenschap zich ermee zou bemoeien, is volkomen onacceptabel en duidt op de arrogantie welke bij enkelen in onze samenleving leeft, waarbij men ervan uitgaat dat zij alleen kunnen bepalen wat in ons land gebeurt. Verder is deze uitspraak een belediging en volkomen miskenning van DNA en zeker wij als NPS kunnen niet accepteren dat DNA op deze wijze bejegend wordt, stelt Rusland.

Over de raffinaderij geeft de president aan dat reeds in 2015 aan de Alcoa is aangegeven dat Suriname geen belangstelling ervoor heeft. "De indruk is steeds gewekt dat wij in onderhandeling waren hierover en zeker vanuit DNA is tot de maand mei 2018 aandacht besteed aan deze issue. Wij zijn toen, na een teleconference met een Surinaamse deskundige in Saoedi ArabiŽ, tot de conclusie gekomen dat de raffinaderij moet worden behouden indien wij nog een kans wensen te hebben voor behoud van de sector voor Suriname". Overigens plaatst Rusland vraagtekens achter deze uitspraak, omdat de regering eind 2015 en begin 2016 aangaf dat zij alternatieven hadden om de raffinaderij te continueren met Monaco Resources.

De president heeft aangegeven dat er volgens de onderhandelingscommissie tot dusverre geen sprake is geweest van een geschil met de Alcoa. De NPS-voorman merkt op dat de president in DNA eind 2015 heeft aangegeven dat de MOU getekend door de Alcoa en de onderhandelingscommissie van de president, als niet te bestaan te beschouwen en dus te negeren. "Rond midden 2016 wees de Alcoa ons erop dat de regering uitdrukkelijk aan haar heeft aangegeven dat het MOU recht overeind staat en dat de Alcoa dus op basis van die 'overeenkomst' zal handelen. Met de uitspraak in het schrijven van de president wordt nu dus aangegeven dat DNA opzettelijk of niet opzettelijk in de maling is genomen en steeds getracht is DNA buiten deze Alcoa case te houden", concludeert Rusland.

Bron/Copyright:
Nickerie.Net /NSS 29-07-2018

 

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2018. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics