Nickerie.Net, vrijdag 17 augustus 2018


Santokhi over strafklacht Strei!: “Wij hopen dat de pg dit nu wel voldoende acht”

16-08- 2018

Santokhi over Strafklacht Strei! Wij hopen dat de PG dit nu wel voldoende acht.1Bij het onderzoek van de Strei! is gebleken dat er in 2016 meer leningen zijn aangegaan door de Staat dan het Bureau voor Staatschuld heeft aangegeven. In plaats van 16 leningen constateert de organisatie 27 leningen. Allen opgeteld, concludeert men een overschrijding van het schuldplafond. Hierbij is niet meegenomen het koersverschil tussen de administratie en de valutamarkt. Werd die meegenomen, zou Staatschuld SRD 20 miljard passeren. Strei! hanteerde de koers van SRD 4,04 voor de US$ conversie om zich te houden aan de toentertijd geldende wettelijke bepalingen. Zij bleef daarnaast ook bij officiële overheidsdocumenten om elke vorm van betwisting te vermijden.

Zij ondersteunen onze brief

VHP-parlementariër Chandrikapersad Santokhi gevraagd of zijn partij deze actie van Strei! ondersteunt, reageert als volgt. “Wij hadden in 2016 al een brief geschreven naar de procureur-generaal. Zij ondersteunen eigenlijk onze brief.” Santokhi brengt in herinnering dat de pg in 2016 had aangegeven dat er nadere onderbouwing moest komen voor het verzoek van de parlementaire oppositie om deze kwestie te onderzoeken.

“Dat is het probleem. Als je een brief stuurt naar de pg, verwacht die dat je alles gedetailleerd aangeeft. Je moet onderbouwen en op basis daarvan aangeven wat het strafbare feit is. Wij zijn afhankelijk van tal van organen om informatie te verkrijgen. Wat wij echter als parlementariërs zagen, was dat er al sprake was van een overschrijding. Wij hadden verwacht dat de pg de gespecialiseerde diensten zou belasten met het onderzoek. Dat is niet gebeurd”, stelt Santokhi. Daarna ging de regering een stapje verder door de Wet op Staatschuld aan te passen. De wet werd flexibel gemaakt om overschrijdingen van de staatschuld aan inflatoire werkingen op de lokale markt te verwijten. “Er zijn dus twee aspecten hierin. Politieke partijen willen weten als er een overschrijding is en het juridisch aspect, namelijk de delictsomschrijving (strafbare handeling).

Bewijs geleverd

Strei! stelt zich echter op een ander standpunt. Zij wenst niet te weten als er een wetsbepaling is overtreden. De partij stelt dat zij heeft onderzocht en bewezen dat politieke ambtsdragers over de schreef zijn gegaan met zowel leningen als de administratie. “Wat Strei! gedaan heeft is eigenlijk een nadere onderbouwing van wat de pg in 2016 gevraagd had. Wij vonden toentertijd ook dat er een overschrijding was. Nu komt er een tweede brief. De vraag is: Is dit nu wel voldoende? Wij hopen dat de pg dit nu wel voldoende acht. Wij kijken uit naar een besluit”, aldus Santokhi.

Kavish Ganesh

Bron/Copyright:
Nickerie.Net /DBS 17-08-2018

 

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2018. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics