Nickerie.Net, donderdag 13 september 2018


Mathoera: “Doebay staat niet boven de wet”

12-09- 2018

Districtscommissaris (dc) Lakshminarain Doebay van Saramacca is fout geweest door het bevel van de plaatselijke politie na het begaan van een verkeersovertreding te Henar, Nickerie niet op te volgen. Tot deze conclusie komt VHP-assembleelid en ex-politiecommissaris Krishna Mathoera. “Districtscommissarissen staan niet boven de wet. Wanneer de dc dan een strafbaar feit heeft gepleegd of een overtreding heeft begaan, dan moet hij gewoon instaan voor de consequenties. Hun functie geeft ze geen onschendbaarheid”, zegt Mathoera aan Dagblad Suriname. Doebay heeft zich het afgelopen weekend schuldig gemaakt aan overschrijding van de maximum vastgestelde snelheid op de weg. De snelheid ter plaatse is middels borden aangegeven en bedraagt 50 km per uur, terwijl Doebay volgens de gegevens van de politie met een snelheid van 67 km per uur heeft gereden. De burgervader weigerde echter de bevelen van de plaatselijke politie op te volgen, omdat hij van oordeel is dat de districtscommissaris altijd boven de politie staat. “De politie moet elk bevel van de dc opvolgen en niet omgekeerd”, stelde de dc toen Dagblad Suriname hem hiermee confronteerde. Na een discussie met de politieagent is de dc weggereden. Het parket heeft de politie de opdracht gegeven om de overtreder bij proces-verbaal te horen en een dossier op te maken.

Doebay heeft geen bevoegdheden als dc in Nickerie

Mathoera voert aan dat Doebay gelijk heeft door te stellen dat hij ook hulpofficier van politie is van het district waar hij als dc is geďnstalleerd en hierdoor als hoofd van de politie daar tegelijkertijd ook verantwoordelijk is voor het geven van instructies aan de lokale politie met betrekking tot de openbare orde binnen zijn district. In dit geval is Saramacca zijn werkgebied, terwijl de verkeersovertreding in Nickerie is begaan. De bevoegdheden van de burgervader gelden niet wanneer hij zich in het werkgebied van een andere districtscommissaris bevindt. In dit geval valt het district Nickerie onder dc Wedprekash Joeloemsingh. “In de wet staat ook dat hij zich moet onthouden van elke technische instructie aan de politie”, zegt de VHP’er.

Hoofdpolitievoorlichter Naarden: Niemand staat boven de wet Hoofdpolitievoorlichter Humphrey Naarden om een reactie gevraagd, zegt aan de krant dat niemand boven de wet staat. “Iedereen die zich op de openbare weg begeeft dient zich te houden aan de wettelijke regelingen die gelden binnen onze verkeerswetgeving. Uit ervaring weet ik dat niemand boven de wet staat en dat iedereen zich moet gedragen conform de geldende wettelijke regelingen die gelden binnen Suriname”, stelt de hoofdinspecteur.

6 maanden voorwaardelijke straf in 2012

Het is niet de eerste keer dat deze dc in de fout gaat. Op 1 juli 2011 bedreigde en mishandelde Doebay het slachtoffer Glenn Hiralal met een metalen kabel bij een sloperij. In die periode was Doebay dc van het district Nickerie. Dit incident deed zich voor in Nickerie bij de woning van een spuiter. Het verhaal was dat Doebay zijn voertuig had zien staan bij een spuiter, zonder dat hij iets hiervan afwist. Later was gebleken dat de dc zijn voertuig aan het latere slachtoffer had afgestaan en die heeft op zijn beurt het voertuig doorverkocht aan een derde. Uiteindelijk was er ter plaatse een vechtpartij uitgebroken, waarbij de dc het slachtoffer met een kabel had bewerkt. Volgens Doebay had hij niet de bedoeling om een vechtpartij uit te lokken. Rechter Alida Johanns legde Doebay in juli 2012 hiervoor een voorwaardelijke celstraf van 6 maanden op. Doebay bleef toen erbij dat hij uit zelfverdediging had gehandeld, maar toch verloor hij zijn functie als dc van Nickerie. Doebay was voor zijn aanstelling als dc van Nickerie penitentiair ambtenaar.

FR

Bron/Copyright:
Nickerie.Net /DBS 13-09-2018

 

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2018. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics