Nickerie.Net, zondag 16 september 2018


Rijstboeren gaan in hongerstaking

14-09- 2018

Indien er geen oplossing komt in het hanteren van een juiste en weloverwogen padieprijs, gaan de rijstboeren in hongerstaking. Dit laat de voorzitter van de Surinaamse Padieboeren Associatie (SPBA), Harrynannan Oemraw, optekenen tegenover Dagblad Suriname. Een deel van de padie is inmiddels afgeoogst. Met een padieprijs, die ligt tussen de SRD 65 en SRD 85 per baal, terwijl de kostprijs van een baal padie SRD 114,95 bedraagt, is het voor de rijstboeren onmogelijk om het hoofd boven water te kunnen houden. Volgens Oemraw is het gaan in hongerstaking geen moeilijke taak, gelet op de omstandigheden waaronder ze nu hun padie produceren en verkopen. Tot de volgende week nemen de padieboeren een afwachtende houding aan.

http://www.dbsuriname.com/dbsuriname/wp-content/uploads/2018/09/Frontfoto-1.jpg

Oemraw geeft mee dat de minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij wel ernaar streeft om tot een goede prijs te geraken, maar hij stuit tegen het probleem dat de opkopers geen medewerking willen verlenen. ‘Ze zijn voor vandaag, vrijdag, door de minister gevraagd om te komen naar Paramaribo om te praten over een goede padieprijs. Maar de opkopers hebben dit geweigerd.’ Gelet op de positie van de kleine rijstboeren zijn zij veelal afhankelijk van de opkopers. Indien deze opkopers halsstarrig blijven weigeren om mee te werken aan een betere padieprijs, geraakt deze sector in moeilijk vaarwater. Volgens Oemraw is het een feit dat de opkopers een winstmarge hebben van zeker 75%. ‘Daar heb ik persoonlijk helemaal geen problemen mee; wij strijden voor ons deel waar wij recht op menen te hebben.’

De SPBA-voorzitter memoreert dat de regering alleen aan government take zeker 24 miljoen SRD per jaar verdient aan de rijstboeren. ‘En niet te vergeten de invoerrechten, die in alle producten ten behoeve van de input zijn ingecalculeerd. Op jaarbasis verdient de regering zeker 5 tot 6 miljard aan de rijstsector’, stelt hij. Tegen deze achtergrond vindt hij het dan ook redelijk en billijk dat de regering een ondersteunende hand uitsteekt naar de rijstsector toe. Reeds geruime tijd laten de rijstboeren, verenigd in de SPBA, hun stem horen voor een betere padieprijs. Zo is op 28 augustus een petitie aangeboden aan de voorzitter van De Nationale Assemblee, Jennifer Geerling-Simons. De afgelopen dagen is ook een petitie aangeboden aan de burgervader van Nickerie, Wedperkash Joeloemsingh. Zoals het tot nu toe blijkt, is het bij de indiening van de petitie gebleven. De zo nodige follow-up laat nog op zich wachten. Vandaar de voorgenomen actie om in hongerstaking te gaan.

Asha Gajadien-Bhagwat

Bron/Copyright:
Nickerie.Net /DBS / FOS Network 14-09-2018

 

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2018. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics