Nickerie.Net, zondag 13 januari 2019

De vergeten kracht van fysiek contact

07 Jan 2019

Fysiek contact is belangrijk. Onder fysiek contact wordt in dit geval niet bedoeld seksueel of gewelddadig en agressief contact. Bedoeld wordt een aanraking waarbij uiting van oprechte affectie centraal staat. Dit contact, waarin sprake is van een totale afwezigheid van het eigen belang, is niet slechts goed voor ons emotioneel welbevinden, maar ook voor onze fysieke ontwikkeling en fysieke gesteldheid. Met name bij (jonge) kinderen is dit zr essentieel. Wij vergeten de heilzame werking van aanraking, van lichamelijk contact, en staan daardoor vaak niet goed in contact met onszelf.

Gevoelens van ongemakkelijkheid ervaren veel mensen na het maken van fysiek contact, maar aanraking of lichamelijk contact is belangrijk voor een evenwichtig welbevinden. Het ontbreken van fysiek contact binnen de eigen jeugd kan het maken van fysiek contact met eigen kind(eren) en met anderen moeizaam doen verlopen. Lichamelijke verwaarlozing van onszelf en van anderen is een verschijnsel dat we vaak terugzien.

Het belang van fysiek contact wordt onderschat. Culturele aspecten en collectieve opvattingen staan het maken van gezond fysiek contact in veel gevallen in de weg. Het wordt veelal ongepast gevonden de ander een knuffel te geven of te omhelzen. Onderscheid tussen man en vrouw en opvattingen over welke behoeften en gedragingen gekoppeld zouden moeten worden aan het mannelijke en aan het vrouwelijke geslacht, maken het moeilijk spontaan en vrij te zijn in het uiten van genegenheid. Angst voor intimiteit, kwetsbaarheid, en gevoelens van schaamte worden versterkt door geldende opvattingen over het maken van fysiek contact. Lichamelijk contact maken met een ander wordt hierdoor onwennig.

Het gemis van lichamelijk contact binnen de eigen jeugd kan als zeer pijnlijk ervaren zijn. Deze pijn kan een gevoel van leegte hebben doen ontstaan maar omdat gevoelens van pijn vaak te confronterend zijn, wordt er hiervoor weggelopen en wordt er afleiding gezocht in alle vormen denkbaar. Inzicht in hoe wij fysiek omgaan met een ander kan ons informatie verschaffen over hoe er in onze eigen jeugd met lichamelijk contact omgegaan werd.

Gezond lichamelijk contact is essentieel voor de mens. Onze emotionele en fysieke gesteldheid zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Wanneer wij in contact staan met onszelf vanuit een gezonde basis, dan krijgen huidige opvattingen over fysiek contact een andere invulling.

Vishma de Keijzer

Bron/Copyright:
Nickerie.Net /NSS 07-01-2019

 

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright 2019. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics