Nickerie.Net, zaterdag 19 januari 2019

Jairam: “Beleid 2019 staat niet in teken van versterking agrarische sector”

18-01- 2019

Donderdag is de openbare vergadering betreffende de algemene politieke beschouwingen op het beleid van 2019 aangevangen in De Nationale Assemblee (DNA). Een voorproefje op dit beleid kwam tot uiting tijdens de nieuwjaarsrede van president Desi Bouterse, waarin hij geen woord heeft gerept over het versterken van de productiesector, in het bijzonder de agrarische sector. Dit stelt Soedeshchand Jairam, landbouwkundige/macro-econoom tevens adviseur van het hoofdbestuur van VHP, tegenover Dagblad Suriname. “De president is niet ingegaan op de ontwikkelingen van de agrarische sector. Zonder het scheppen van de nodige voorzieningen is die ontwikkeling niet mogelijk. Net als in de afgelopen jaren merk ik dat er in 2019 ook geen aandacht hieraan wordt besteed.”

Voor Jairam is het betreurenswaardig dat de autoriteiten op dezelfde voet verder gaan. Dit betekent dat de natte en droge infrastructuur, productie verhogende faciliteiten, beschikbaarheid van grond voor bedrijfsdoeleinden en het optimaliseren van de dienstverlening van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), niet op de prioriteitenlijst van de regering staan. “Iedereen praat vaak over de infrastructuur, en terecht ook, want als de infrastructuur slecht is, heb je moeilijk toegang tot de percelen. Ook de voorlichting door LVV ontbreekt compleet. De demotivatie onder de agrariërs wordt daardoor steeds groter.”

Ook de ‘droom’ van de LVV-minister, Lekhram Soerdjan, om Suriname om te toveren tot een food basket, is een droom gebleven, gezien de uitgangspunten van het beleid in 2019. “We praten over de landbouw en voedselschuur, maar waar moet je planten? Er is geen grond. Dus allereerst moet er gewerkt worden aan de beschikbaarheid van grond.” Jairam doet een beroep op de autoriteiten om alsnog speciale regelingen te treffen om niet alleen de agrariërs tegemoet te komen, maar ook om de wederopbouw van Suriname op die manier vorm te geven. Die speciale regelingen zijn: het toewijzen van grondbeschikkingen, het implementeren van sociale regelingen voor de totale agrarische sector, het verschaffen van toegang tot kredieten met een rente van maximaal 4%, het aanbieden van kostenverlagende incentives, het voorbereiden van noodzakelijke wetsproducten en het garanderen van goede waterschappen. “Ordening moet het sleutelwoord zijn voor het opkrikken van de agrarische sector”, aldus Jairam.

KSR

Bron/Copyright:
Nickerie.Net /NSS 19-01-2019

 

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2019. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics