Nickerie.Net, zaterdag 19 januari 2019

Santokhi: 'Regering, u heeft het volk arm gemaakt'

19 Jan 2019

“U heeft zoveel inkomsten gehad uit de verschillende sectoren. U heeft zoveel kansen gehad, zo een rijk land. En wat heeft u met uw beleid gedaan in de acht jaren die u aanzit; dit volk arm gemaakt, middenklasse kapotgemaakt, dromen van jongeren om iets te worden heeft u afgepakt, werkgelegenheid onmogelijk gemaakt, van een veilig land een onveilig land gemaakt”. Zo luidt de gewetensvraag die VHP-fractievoorzitter Chan Santokhi stelt aan de regering tijdens de algemene politieke beschouwingen.

fotoVHP-fractievoorzitter Chan Santokhi tijdens de algemene politieke beschouwingen. (Foto: Raoul Lith)

“Als we een kleine greep doen uit belangrijke voornemens voor het afgelopen jaar 2018, blijkt helaas dat veel niet is gerealiseerd”, stelt de VHP-topman. Hij somt daarbij de voornemens op van de regering; zo zouden er parken komen voor de opwekking van zonne-energie; meer padie zou geplant worden en zouden 5 visserij coöperaties worden opgericht; er zou een ‘state of the art’ nierdialyse centrum komen. “Weet u wat voor hoop u gebracht heeft met deze statement naar het aantal toenemende nierdialyse patiënten? En kijkt u wat u met die hoop doet. Wat is er hiervan terecht gekomen? Droevig weinig. Hoe komt dat regering? En dit geldt niet slechts incidenteel voor 2018, maar ook voor de jaren daarvoor, toen er voornemens waren voor treinen, fly-overs, diepzeehaven, cacao-productie, cassavefabriek, naschoolse opvang, basis zorgverzekering en Academisch Medisch Centrum”, merkt Santokhi op. Hij wil weten hoe dit komt; ligt het aan het gebrek om plannen te maken of was het pure misleiding van het volk?

“De regering wil een heleboel doen maar heeft het geld niet en doet twee dingen: belastingdruk opvoeren op de bevolking en meer lenen. Beide zijn funest voor de gemeenschap, het eerste direct, het tweede op termijn, voor de volgende generatie. Regering wanneer houdt u een keertje op!”, haalt de politicus aan. Hij voert aan dat onder het beleid van het ministerie van Financiën gigantische bedragen worden geboekt. Zij laten volgens Santokhi glashelder het desastreuze beleid zien, alsook het onvermogen om goed beleid te voeren.

“De schuldaflossing zal zijn SRD 1,4 miljard, de rentebetalingen zullen SRD 973 miljoen bedragen. Dat is samen bijna een strop van SRD 2,4 miljard”, meent Santokhi. Voor hem betekent dit dat dit geld niet beschikbaar is voor onderwijs, gezondheidszorg en sociaal beleid, maar om schulden af te lossen. “Wij willen van de regering weten hoe zij de schulden zal aflossen. Als u van het volk houdt dan zult u toch aan het volk presenteren hoe de aflossing eruitziet de komende jaren. Het beleid van de regering is onverantwoordelijk, het enige wat de regering laat zien is dat den no lob' a volk. Dit is geen vaderlandslievende regering”.

Ook over het buitenlandse beleid heeft Santokhi een uitgesproken mening. Zoals dit beleid nu gevoerd wordt, kan dit, Suriname regelrecht brengen naar een isolement, vindt de parlementariër. “Pas nog hebben we weer een staaltje van slecht buitenlands beleid gezien. De Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) heeft de verkiezing van Nicolas Maduro tot president van Venezuela niet erkend. Ook zijn beëdiging tot president voor een nieuwe termijn is niet erkend. De resolutie waarbij dit laatste is gebeurd, is op 10 januari met 19 stemmen vóór aangenomen. Suriname behoorde tot de 6 landen die tegengestemd hebben. We missen de argumenten van de regering, we missen de onderbouwing, wat het Surinaamse belang is”, betoogt Santokhi.

“De president geeft aan dat de regering enorme waarde hecht aan de positie van werkenden en hun gezinnen. Goede gezondheidszorg ontbreekt en is niet betaalbaar voor eenieder. Onderwijs heeft u voor velen ontoegankelijk gemaakt. Vele gezinnen zijn niet in staat om hun kinderen naar school te sturen door uw beleid waarbij u voor het onderwijs laat betalen. Is dit uw sociaal contract? Het volk is arm geworden; het volk pienaart; u heeft het volk in de steek gelaten! U heeft nog 18 maanden om dit alles op te lossen! Volk van Suriname, dit is niet wat u verdient. Het land is te rijk, 550.000 mensen kunnen gelukkig leven met goed beleid en goed bestuur, met rechtvaardige verdeling van onze rijkdom.

Yvanka Ozir-Awailame

Bron/Copyright:
Nickerie.Net /NSS 19-01-2019

 

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2019. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics