Nickerie.Net, woensdag 23 januari 2019

 

Belfort gaat weer voor ‘man to man’ confrontatie met president

 22-01- 2019

Abop-parlementariër en ex-Justitieminister Edward Belfort heeft zich al voorbereid op een nieuwe ‘man to man’ confrontatie met president Desi Bouterse tijdens de algemene politieke beschouwingen en de begrotingsbehandeling over 2019. Tegenover Dagblad Suriname zegt de Abop’er dat het staatshoofd onder geen enkele voorwaarde een derde termijn verdient. “Hij vroeg ons eerst ‘nog 5’ om het werk af te ronden in een tweede termijn, maar nu heb je eigenlijk geen tijd meer. Suriname zit in een diep dal met corruptie overal. Het volk weet dat president Bouterse een 0 verdient als cijfer en dat hij nimmer terug moet keren in het ambt”, benadrukt de politicus. Belfort voert aan gewend te zijn met de gewoonte van de president om steeds bij elke kritiek ‘te vluchten’ uit DNA. Eerst gebeurde dat tijdens de algemene politieke beschouwingen in 2017 toen Belfort het staatshoofd met de problemen van het land confronteerde. Daarna gebeurde dat weer bij een toespraak van de Abop’er in 2018. Later gebeurde dat ook op kritiek van VHP-assembleelid Asiskumar Gajadien. “Wij zijn gewend aan dit presidentonwaardig gedrag. Conform artikel 90 lid 2 van de grondwet moet de president verantwoording komen afleggen in het parlement. Wat wij doen is ons werk: vragen stellen”, aldus Belfort.

Gebarend met zijn vinger, verlaat president Desi Bouterse in november 2017 de vergaderzaal van De Nationale Assemblee tijdens de toespraak van Belfort ‘Suriname zit in diep dal met corruptie overal’

‘Zijn wij al een kwart van Dubai?’

Belfort vindt vooral dat Bouterse een derde termijn niet verdient wanneer hij kijkt naar de vele beloftes die in de afgelopen twee termijnen nog steeds niet zijn gerealiseerd en de vele problemen die juist in deze periode zijn gecreëerd. In het parlement belooft hij weer enkele simpele vragen aan het staatshoofd te zullen stellen. “Medicijnschaarste, slechte medische zorg, schoolgeld zou worden afgeschaft, de hoge wisselkoers die nog steeds niet omlaag is gebracht en haast in alle sectoren zijn er problemen.

 

Je kunt dus geen derde termijn krijgen als je deze vragen niet kan beantwoorden”, aldus Belfort.

Gebarend met zijn vinger, verlaat president Desi Bouterse in november 2017 de vergaderzaal van De Nationale Assemblee tijdens de toespraak van Belfort‘Zijn de prijzen omlaag gegaan?’

Belfort vindt dat het staatshoofd in feite zelfs minder dan een 0 zou moeten krijgen wanneer gekeken wordt naar de drastische prijsstijgingen vanaf 2010. “Zijn de prijzen omlaag gegaan? Een casinobrood was SRD 3,50 in 2010 en nu is dat SRD 10. De prijzen voor een liter melk, anderhalf liter frisdrank en cement zijn verdubbeld, terwijl prijzen van nutsvoorzieningen onbetaalbaar zijn geworden. In zijn nieuwjaarsrede zegt de president dat hij subsidies gaat handhaven. Enkele dagen later zegt hij op zijn persconferentie dat hij gaat kijken hoe hij de subsidies kan afbouwen. Dus, u ziet het. De president is weer bezig met zijn beroep: liegen!”

‘Gaat Bouterse zich neerleggen bij vonnis 8 decemberstrafproces?’

Een belangrijk punt voor de Abop’er is om nu al te weten wat Bouterse zal doen wanneer hij dit jaar nog door de Krijgsraad wordt veroordeeld voor zijn betrokkenheid in de decembermoorden. Daar riskeert de ex-legerleider momenteel 20 jaar celstraf. De recente bedreigingen richting de rechterlijke macht en de procureur-generaal baren ook Belfort zorgen. “Het is vrijspraak of veroordeling. Stel dat hij een straf krijgt van meer dan 5 jaar, gaat hij dan doen alsof het vonnis niet bestaat en het negeren? Gaat hij Suriname isoleren? Niet de pg heeft opdracht gegeven om de mensen op te halen, martelen en vermoorden. Dat dossier dat 60 jaar verborgen is gehouden, had informatie over die coup van 1980. Dat was lang voor 1982. De president zegt dat hij geen vertrouwen heeft in de pg, maar hij snapt niet dat wij, het volk, het vertrouwen al hebben opgezegd in de president”, aldus de ex-justitieminister.

FR

Bron/Copyright:
Nickerie.Net /DBS 22-01-2019

 

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2019. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics