Nickerie.Net, maandag 21 januari 2019

VHP toont kracht met politieke manifestatie

21/01/2019 00:01 - Jason Pinas

PARAMARIBO - “Mi lobi fa a man taki. Ik denk dat hij de beste persoon is die ons uit de situatie kan halen, dus we moeten hem de kans geven”, zegt een vrouw met wie de krant sprak over de grootse manifestatie van de VHP zaterdagavond. Knikkend wordt ze ondersteund door de groep met wie ze optrekt. De toespraak van VHP-voorzitter Chan Santokhi is duidelijk goed aangeslagen bij de aanwezigen.

VHP-voorzitter Chan Santokhi met het strategisch werkdocument van de partij voor de verkiezingen ‘Roadmap to 2020 and beyond’.VHP-voorzitter Chan Santokhi met het strategisch werkdocument van de partij voor de verkiezingen ‘Roadmap to 2020 and beyond’. Foto: Stefano Tull

Het gejuich van de duizenden personen over zijn optreden liet daar geen twijfel over bestaan, maar de reacties van enkele personen tegenover de krant waren duidelijker. Een iets oudere man die zich niet lang geleden heeft aangesloten bij de partij is nogal scherp over ervaringen met andere politieke partijen. "Ik heb jarenlang mijn krachten gegeven aan mensen die op mij lijken, maar wat hebben ze voor me betekend? Niets! Politiek is business. Degene die mijn belang kan behartigen, die moet ik de kans geven. Ik zeg u eerlijk, Santokhi heeft nu mijn zegen."

Een andere vraagt retorisch: "Wat is het eerste dat opvalt wanneer je in Moengo bent? No wan ontwikkeling. We hebben niets aan mensen die met geld strooien, unu wani ontwikkeling fu a binnenland." De manifestatie werd georganiseerd in verband met het zeventigjarig bestaan van de VHP en het inluiden van de verkiezingscampagne van de partij. In dat kader is een werkplan 'Roadmap to 2020 and beyond' ontwikkeld. Daarin staan de strategieën die de partij zal toepassen in de komende vijftien maanden.

De roadmap is gemaakt na evaluaties van de vorige verkiezing. Het plan is volgens de voorzitter opgesteld op 'straatniveau', waarbij zowel plaatselijke als landelijke vraagstukken worden behandeld. "De VHP moet landelijk gepositioneerd zijn in alle dorpen. Maar de VHP moet ook zelfstandig de verkiezingen ingaan en voldoende zetels voor regeerverantwoordelijkheid behalen." Het streven is minimaal 28 zetels.

Hoewel dat niet gemakkelijk zal zijn, is Santokhi ervan overtuigd dat dit doel wel gerealiseerd kan worden door de wijze waarop campagne wordt gevoerd. Hij is zeer ingenomen met de opkomst. Hij stelt dat dit een duidelijk signaal is dat de oranje partij enorm is gegroeid. "Als ik naar de opkomst kijk, kan ik u zeggen, het worden meer dan dertig zetels."

Naast de oude vertrouwde gezichten, hebben enkele nieuwe leden het woord gevoerd. Miguel Abaas, tot vóór kort nog lid van de Abop, heeft de show gestolen en kreeg het publiek op zijn hand. "Na dja yu musu de, masra Santokhi e go tyari ontwikkeling gi na binnenland", riep hij luidkeels, terwijl hij van links naar rechts op het podium rende.

Andere nieuwe leden, onder wie Ronny Aloema en Cedric van Samson, hebben de partij de hemel in geprezen. Ook Noreen Chung, die na de NDP, nu ook de NPS heeft verlaten, is intussen lid van de VHP. Net als Santokhi, hebben Dew Sharman, Asiskumar Gajadien, Krishna Mathoera en Mahinder Jogi vele beloftes uitgesproken tijdens hun spreekbeurt. Zaken als onderwijs, goede gezondheidszorg en werkgelegenheid zullen alleen gerealiseerd worden met de VHP in de regering.

Hoewel de sprekers niet concreet hebben aangegeven hoe zij de opgesomde zaken zullen realiseren, waren de aanwezigen zeer te spreken over de beloftes. "Als je vooruitgang wil, zal je op de VHP moeten stemmen. Dat weet ik zeker", zegt een vrouw vol overtuiging. "Voor mij hoef je niet te twijfelen, den taki Santokhi o pina a volk ma dati no tru. VHP heeft ervoor gezorgd dat ik nu een huis heb op Richelieu. Wat ze hier hebben gezegd zijn geen loze beloftes. Ze hebben zichzelf al bewezen in het verleden", aldus een optimistische bezoeker.

Bron/Copyright:
Nickerie.Net /dWT 21-01-2019

 

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2019. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics