Nickerie.Net, Sunday 24 February 2019


Ontslag CBvS president Glen Gersie een criminele daad van Bouterse en Hoefdraad jegens het volk

Het ontslag van de president van de Centrale Bank,  Glen Gersie, is de zoveelste criminele daad van Bouterse en Hoefdraad jegens het Surinaamse volk. ”Gersie had zich zwaar verzet tegen monetaire financiering. De overheid zit duidelijk krap bij kas . Zij heeft geld nodig. De verkiezingen zijn in aantocht. De ervaring leert dat wanneer verkiezingen in aantocht zijn, de overheid geneigd is om extra geld uit geven en zodoende invloed uit te oefenen op de verkiezinge Het Internationaal Monetaire Fonds (IMF) heeft onlangs haar country report 2018 uitgegeven, waarin zij ook waarschuwde over extra uitgaven tijdens verkiezingen. Het IMF deed dit gelet op de ervaringen die zij wereldwijd heeft met verkiezingen . In vele landen wordt de financiële discipline vlak voor de verkiezingen veranderd…” Aldus Dagblad Suriname in haar editie van 15 februari 2019.

Verlammende schuldenlast

“ De schuldenlast van de regering-Bouterse bedraagt per eind juni 2018 , voor Surinaamse begrippen , het duizelingwekkende bedrag van SRD. 18.046, 100,000.00 (SRD. 18 miljard) oftewel 2.4 miljard Amerikaanse dollars. De rente die over deze molensteen van 2.4 miljard Amerikaanse dollars om de nek van de regering-Bouterse betaald moet worden, zal richting SRD. 1.3 miljard oftewel 173 miljoen Amerikaanse dollars uitdijen. De vraag is dus , hoe gaat de regering aan de miljoenen Surinaamse dollars en Amerikaanse dollars komen om de rente van deze binnen- buitenlandse schulden te betalen?

Meer lenen wordt lastig om de schuld niet verder op te drijven. Er is dus totaal geen eigen geld voor investeringen van welke aard dan ook. Een nieuwe international lening zal na deze coup bij de Centrale Bank van Suriname moeilijk af te sluiten zijn, vanwege o.a. het GEBREK AAN VERTROUWEN bij de international financiële markten , voor wat de ONAFHANKELIJKHEID van de CENTRALE BANK van Suriname betreft…” Aldus Peter M.Wolff in Suriname Herald, editie 14 februari 2019.

VSB en VES: Vertrouwen en stabiliteit ver te zoeken

” VSB en VES reageren geschokt op ontslag Gersie. We hebben gevraagd naar STABILITEIT in het belang van de economie en de RUST op de financiële markt, maar dat is niet gebeurd”, zegt Steven Mac Andrew, directeur van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB). Debipersad, secretaris van de Vereniging van Economisten in Suriname (VES), zegt: “ er is een moeilijke periode geweest waar we devaluatie hebben gehad van onze Surinaamse munt en ook een down periode van onze economie . Als een persoon waarin er VERTROUWEN is gesteld, vertrekt, kan het zijn dat er WANTROUWEN ontstaat, meent Debipersad”. Suriname Herald , editie 13 februari 2019.

NPS: Geldpers zonder dekking gaat weer volop draaien

NPS-voorzitter Gregory Rusland zegt dat het ontslag van Gersie een enorme set back is voor de fragiele economie van ons land . Op deze manier stort men Suriname in een avontuur . Wij hebben begrepen dat de regering aan monetaire financiering wil doen, dat betekent dus dat de koersen niet stabiel zullen blijven.Je zult dan een enorme verandering krijgen in de stabiele situatie van de economie. Het volk wordt volgens Rusland op het verkeerde been gezet door het beleid dat de regering al NEGEN JAREN voert….”; Aldus Gregory Rusland in “De West”, editie 13 februari 2019.

VHP: het volk verder beroofd van koopkracht

Ontslag governor Centrale Bank is scenario voor verkiezingen. Governor Gersie is er met prudent beleid redelijk in geslaagd om de koers stabiel te houden en wat deviezen op te bouwen. Vanuit de Centrale Bank is er een zuinig beleid gevoerd en zijn geen onnodige uitgaven gedaan. Er was duidelijk verschil te merken met het beleid van de vorige Governor Hoefdraad , die in het verkiezingsjaar 2014/2015 aan monetair financiering had gedaan. Het volk heeft een hoge prijs hiervoor betaald middels forse inflatie en devaluatie van de Surinaamse dollar .Uiteindelijk is iedereen armer geworden.

Met de verkiezingen van mei 2020 in zicht wenst de regering wederom monetair te financieren en hierdoor de overheid MEER geld te geven. Het volk zal daarna weer een hoge prijs betalen. De VSB en de VES hebben hiervoor gewaarschuwd, maar het POLITIEK BELANG is blijkbaar GROTER dan het welzijn van de hele bevolking…”Aldus de VHP in Dagblad Suriname, editie 13 februari 2019.

 

Bron/Copyright:
Nickerie.Net / L. Doerga / Fos Network 24-02-2019

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2019. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics