Nickerie.Net, Thursday 28 February 2019


Gaan we nu toffee maken in de huizenfabriek?

28 Feb 2019

President Desi Bouterse heeft tijdens de herdenking van 39 jaar staatsgreep op 25 februari op het Revo Plein, aangekondigd dat het bouwen van huizen overgelaten zal worden aan particulieren. Waarom plotseling de huizenbouw overlaten aan particulieren? Met zijn opmerkingen geeft Bouterse in feite toe dat de regering onder zijn leiding niet in staat is, huizen te bouwen voor het volk.

Droom ontnomen

Op zijn zachts gezegd heeft Bouterse het volk van Suriname bijkans 9 jaar lang aan het lijntje gehouden omtrent de bouw van woningen. Hij heeft de droom van vele burgers ontnomen om een eigen woning te bezitten. Bouterse gaat zigzaggend te werk en houdt geen rekening of heeft niet in de gaten welke wanhoop hij oproept bij mensen om zelfstandig te kunnen wonen. Dit is zuiver het zigzagbeleid van Bouterse, niet alleen voor wat betreft de huisvesting maar over de gehele linie.

In de Regeringsverklaring van 2010-2015 staat het volgende over de bouw van woningen in Suriname: “De Regering is voornemens om in de komende vijf jaren in de vorm van 8 flats van 250 wooneenheden elk met uitgebreide, moderne voorzieningen te doen bouwen in verschillende ressorten binnen de agglomeratie Paramaribo. Als de nieuwe woningen worden betrokken door groepen, die er economisch beter voor staan, zal een doorschuiving worden verkregen ten gunste van de goedkopere woningsectoren. Daarnaast zullen verspreid over het gehele land 18.000 woningen worden gebouwd. Het voeren van een transparant en rechtvaardig grondbeleid is een conditio sine qua non voor zekerheid, rust, stabiliteit en productie”.

Toch maar Toffee produceren in plaats van huizen?

Op vrijdagavond 27 maart 2015 werd de huizenfabriek te Smalkalden in het district Para, met grote enthousiasme en fanfare officieel in gebruik genomen door president Bouterse. De ‘Broad Homes Suriname PC Factory’ zou 3.000 woningen per jaar kunnen fabriceren wanneer het op volle toeren zou draaien. Drie woningen per dag werd er gezegd. Made in Suriname huizen zullen niet alleen hier, maar ook in de regio verkrijgbaar zijn.

President Bouterse benadrukte dat het beleid van zijn regering zich focust op de mens en dat gedegen onderdak een belangrijke peiler is voor het regeringsprogramma. Hij sprak van ‘historische mijlpaal voor het volk’. Bouterse: A no toffee wo meki, ma oso”. Rabin Parmessar, ex-minister van Openbare Werken bakte het helemaal bruin, hij sprak van een “revolutie in de Surinaamse huizenbouw’. Welke revolutie gaat de NDP nu teweeg brengen?

Op de website van de overheid www.gov.sr staat met grote hoofdletters: “PRESIDENT BOUTERSE BRENGT MET OPENING HUIZENFABRIEK DE DROOM VAN EEN EIGEN HUIS DICHTERBIJ”.

Helaas moet ik zeggen, die droom is ontnomen door Bouterse. Nu weten we niet wat er met die 'huizenfabriek' gaat gebeuren? Gaan we nu toffee maken in plaats van huizen? Naar alle waarschijnlijkheid zullen er geen huizen in de fabriek gefabriceerd worden. De cassavefabriek die met veel tam tam in gebruik was genomen ligt er ook verlaten bij. Het betreurenswaardige hiervan is dat er enorm veel verspilling heeft plaatsgevonden van geld, tijd en energie bij zowel de cassave als de huizenfabriek.

Tijdens een kadervergadering van de NDP op 10 november 2018 in OCER, dat ‘woningbouw’ als thema had, kondigde Bouterse aan dat er meer dan 13.000 huizen in aanbouw zijn. Bij de samenleving is het niet bekend hoeveel van deze 13.000 huizen al afgebouwd zijn.

Idris Naipal

 

Bron/Copyright:
Nickerie.Net /NSS 29-02-2019

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2019. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics