Nickerie.Net, Friday 01 March 2019


Radjoe Bhikharie: “Wij houden ons hart vast voor een tweede Petrocaribe ravage”

 28-02- 2019

Het ministerie van LVV minister, Lekhram Soerdjan, heeft onlangs in Wageningen aangegeven dat er exportmogelijkheden zijn naar Venezuela voor 30.000 ton witte rijst. De minister heeft ook aangegeven dat dit kan maken dat de boeren straks ook een betere prijs kunnen krijgen voor hun padie. Radjoe Bhikharie, voorzitter van de Bond van Surinaamse Padieboeren (BSP), stelt dat de padieboeren niet in een hoerastemming verkeren vanwege dit ' positief'  nieuws. Ondanks alle goede intenties van de minister, vreest hij nog steeds vanwege de ervaringen uit het recent verleden.

Bhikharie refereert aan de voorgaande exportdeals, waaronder de ravage van het Petrocaribe-deal met Venezuela. “Toen zijn de boeren er bekaaid van af gekomen. Ondanks de vele toezeggingen dat zij een betere prijs zouden krijgen. Men had juist een situatie gecreëerd, waarbij een heleboel tussenexporteurs onderhandelingen hebben gevoerd en torenhoge commissies hebben gekregen. Wij houden dus ons hart vast voor een tweede Petrocaribe ravage”, stelt Bhikharie.

Hij vraagt zich af wie de onderhandelaars zijn die momenteel voor Suriname de onderhandelingen voeren met Venezuela. “Zijn het dezelfde mensen (stromannen), die toen Petrocaribe hebben uitgehaald?”, vraagt Bhikharie. Hij gelooft het verhaal van betere prijzen voor de padie zeker niet. “Nu zijn er onderhandelingen gaande. Er is nog niets besloten. Er is niet bepaald tegen welke prijs Venezuela de rijst zal aannemen. Hoe kan de minister nu al aangeven dat men betere prijzen zal krijgen? Je weet niet wat uit de bus kan komen. Wij willen eerst zien, dan geloven. Dit, zeker vanwege de ervaringen uit het verleden.”

Er heeft maar 1 exportronde plaatsgevonden in het kader van het Petrocaribe-deal. Bhikharie vraagt zich ook af als de exportdeal met Venezuela alleen voor de 30.000 ton rijst wordt aangegaan. Indien er geen duurzaamheid is in de overeenkomst, vraagt hij zich af waarom de boeren zich hiervoor moeten inspannen. Een eenmalige export helpt de boeren ook niet duurzaam groeien.

Kavish Ganesh

 

Bron/Copyright:
Nickerie.Net /NSS 01-03-2019

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2019. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics