Nickerie.Net, woensdag 06 maart 2019

Flirtpartij tussen regering en China verdacht

 06 Mar 2019

 (Ingezonden)

Minister Getrouw van Juspol ontving op donderdag 28 februari symbolisch één van de 300 ‘tactical boots’ welke door China zijn geschonken aan Suriname. Dit lijkt op het eerste gezicht op een reden om China zeer erkentelijk te zijn, gezien enige tijd geleden informatie naar buiten kwam waaruit bleek dat onze hardwerkende politieagenten niet voorzien konden worden van werkschoenen. Hierdoor ontstond een zorgwekkend beeld van agenten die met sportpatta’s hun werk moesten doen. Eveneens werd op 7 februari jl. bekendgemaakt dat China 200 politievoertuigen zal schenken aan Suriname.

fotoBryan Boerleider, politiek leider PRO

Echter, een bekend spreekwoord luidt; ‘voor wat, hoort wat’. Elke weldenkende mens weet ook dat China en elk ander land op de wereld niet zomaar met geld strooit in andere landen, zonder daar wat voor terug te verwachten. Alleen een leenzuchtige regering ziet dat niet in!! China is drukdoende zijn ‘Silkroad project’ uit te voeren. Dit is een project waarbij het diverse landen met o.a. omstreden regeerders en zwakke instituten over de hele wereld voorziet van leningen met verbazingwekkend soepele voorwaarden. Die landen mogen vrijwel onbeperkt lenen, zolang die voldoende onderpand op tafel kunnen zetten.

Zelfzuchtige regeerders trappen in deze zogenaamde 'money trap' en zetten belangrijke staatsbedrijven e.a. waardevolle, maar vooral ook strategische staatseigendommen als onderpand voor deze megaleningen. Dit is te vergelijken met een 'zwaarwichtige' man (die leidt aan obesitas) die zijn huis met inboedel en familie verpandt om te kunnen voorzien in zijn overdreven zucht om te eten. Deze vertrekt vervolgens naar een ander huis en vergeet wat hij allemaal achterlaat.

Wanneer zulke landen niet kunnen voldoen aan hun betalingsverplichtingen, dan wordt hetgeen als dekking/onderpand is afgesproken door de schuldeiser (China) afgepakt. Deze afgepakte strategische staatsbedrijven, e.a. worden toegevoegd aan de zogenaamde ‘silk road’ oftewel ‘zijde weg’. Deze ‘silkroad’ moet een handelsnetwerk worden, waarlangs China rechtstreeks handel kan gaan drijven met vrijwel de hele wereld. Dit is voor China een heel indrukwekkend plan dat getuigt van tact en daadkracht. Maar voor de landen die in de ‘money trap’ belanden kan dit funest zijn. Die raken een belangrijk deel van hun autonomie kwijt.

Enkele landen die grote risico’s lopen om hun bezittingen kwijt te raken aan China of die die al kwijt hebben geraakt zijn o.a: Sri Lanka (Hambantota haven), Djibouti ($3.5 miljard en loopt al groot gevaar om belangrijke staatseigendommen af te staan), Tajikistan (goudmijn ter waarde van $300 miljoen), Laos ($11 miljard), Maldives ($1,3 biljoen), Pakistan ($60 miljard), de meeste van de olievoorraden van Angola gaan naar China als compensatie voor de leningen t.w.v. $25 miljard, Zambia (diverse staatsbedrijven en zelfs hun nationale zender), etc. De schulden die deze landen reeds hadden bij China drastisch zijn verhoogd na de implementatie van het ‘Belt and Road Initiative’.

De hamvraag blijft vooralsnog; ‘wat zetten onze regeerders als onderpand voor al die megaleningen en “leuke” giften?’. Een gewaarschuwd land telt voor twee!! Wij moeten waakzaam zijn voor onze Telesur, SWM, EBS, Staatsolie, J.A.P. Luchthaven, etc. voordat het te laat is.

Bryan Boerleider Politiek leider PRO

Bron/Copyright:
Nickerie.Net /NSS 04-03-2019

 

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2019. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics