Nickerie.Net, zondag 07 april 2019

De onzinnen die Ashwin Adhin uitkraait

REDACTIE April 6, 2019

De kersverse NDP-ondervoorzitter, tevens vicepresident Ashwin Adhin, begrijpt de commotie niet over alle leningen die de regering Bouterse heeft gesloten. Hij zegt dat de oppositie het steeds heeft over de staatsschuld, maar volgens de vicepresident groeien de inkomsten van de staat elk jaar met een agrarische revolutie die nu gaande is en het verder exploiteren van de reserves van de natuurlijke hulpbronnen. ‘’Met deze groeiende inkomsten uit alle sectoren, zullen wij altijd in staat zijn onze schulden af te lossen’’, zegt Adhin. “Waarom zeuren ze over een schuld van US-dollar 2,5 miljard als de goud-, olie- en bauxietreserves van het land meer dan US-dollar 200 miljard zijn?”

Over welke bauxietreserves heeft Adhin het? Suralco is al jaren niet meer actief en dat betekent ook al jaren geen inkomsten uit de bauxietsector. Maar als de staat een reserve van US-dollar 200 miljard bezit, waarom wordt er dan à la dol geleend door deze regering? Dit soort verhaaltjes kan Adhin alleen vertellen aan mensen die totaal geen financieel economisch besef hebben. Dus laat hij zijn verhaaltjes vertellen in OCER, want alleen een stel paarsen zal hem geloven. Een groot deel van ze wordt toch gecategoriseerd onder de minst ontwikkelden in ons land. Als het zo goed gaat in Suriname, en zo slecht gaat met de wereldeconomie, dan zou de waarde van de Surinaamse dollar ten opzichte van de US-dollar veel hoger liggen dan wat die nu is. Adhin vindt dat er leugens worden verteld, maar kan hij ons uitleggen, waarom er weer SRD 670,1 miljoen als voorschot ter beschikking aan de staat wordt genomen bij de Centrale Bank van Suriname?

Er is in de afgelopen 6 jaar zoveel geleend door de regeringen Bouterse I en II, dat wij momenteel komen op meer dan 100 binnen- en buitenlandse leenovereenkomsten. Op de website van het Bureau voor de Staatschuld, kan een ieder zien hoe het staat met de leningen vanaf het jaar 2012 tot en met 2018. De leenovereenkomsten zijn gedetailleerd uitgewerkt en geven de geleende bedragen aan en waarvoor het geld bestemd was. Nadat Keerpunt alle leenovereenkomsten nauwkeurig heeft bekeken, kan met zekerheid gesteld worden, dat de regeringen Bouterse I en II in de afgelopen 6 jaar het klaar hebben gespeeld grote buitenlandse en binnenlandse schulden te maken, zonder enige overweging hoe dit geld überhaupt terugbetaald zal worden.

Er is uitgerekend door de oppositie, dat elke burger als gevolg van het leenbedrag van deze overheid, voor de toekomst een schuld heeft van US-dollar 31.974. Dat betekent dat de komende generaties deze schulden zullen moeten betalen. Volgens Adhin is deze stelling de ‘grootste nonsens’. Hij zegt dat Surinamers nog nooit een schuld hebben betaald. Hoe komt Adhin aan deze stelling? Misschien heeft hij weer een lesje nodig waar onze belastinggelden aan worden besteed. Het volk betaalt keihard mee aan elke lening en aan de hand van de schulden die de staat maakt, zal er minder geld overblijven voor bestedingen die het volk ten goede zouden moeten komen.

Adhin heeft ook gesteld, dat Suriname voldoende rijkdommen bezit om de schulden te kunnen afbetalen. Maar zijn stelling zal alleen voordeel opleveren, als een regering kan bewijzen dat zij met geld weet om te gaan. Helaas is zijn Bouta-regerig tot nu toe daar niet in geslaagd. Ook zegt de vicepresident dat het geleende geld nodig is voor de ontwikkeling van het land. Maar het is nog altijd zo dat je pas verstandig leent, indien je in staat bent volgens afspraak en op tijd terug te betalen. Je moet ook altijd een onderpand geven, mocht het zover komen dat je toch het geleende bedrag niet terug kunt betalen. Het volk van Suriname is momenteel in deze situatie als onderpand ingezet door de regeringen Bouterse I en II, en we zullen dat pas goed merken, wanneer de schuldeisers hun geleende bedragen inclusief rentes komen opeisen.

Vermoedelijk zal Adhin het niet voelen, wanneer het volk daadwerkelijk de schulden van deze regering moet aflossen, maar zolang die periode niet daar is, lijkt het wel alsof hij met zijn verhaaltjes de realiteit niet onder ogen wil zien. Met misleiding en onzin probeert hij burgers die pover ontwikkeld zijn, zijn verhaaltjes voor te houden.

Volgens ir. Richard Kalloe, verkondigt de vicepresident leugens, want de kleine man moet uiteindelijk opdraaien voor alle schulden. Kalloe schroomt er niet voor aan te geven, dat hetgeen de vicepresident heeft gezegd op het podium in OCER, pure nonsens is. Verder legt hij de nadruk op het feit dat elke burger van het land, de totaliteit aan schulden die deze regering heeft genomen, gaat helpen betalen. Keerpunt is op basis hiervan de mening toegedaan, dat wanneer Adhin zijn leugens verkondigt, hij moet verwachten dat er goed onderbouwde kritiek zal volgen. Vooral wanneer zijn verhalen kant noch wal raken!

Bron/Copyright:
Nickerie.Net /De West 07-04-2019

 

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2019. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics