Nickerie.Net, zondag 28 april 2019

Poppetjes regering-Bouterse

28 Apr 2019

Als het gaat om reshuffelen van ministers, departementsdirecteuren en andere hoge functionarissen, dan is Desi Bouterse de absolute recordhouder. Na de militaire staatsgreep van 25 februari 1980, heeft hij als militaire machthebber een groot aantal ministers de laan uitgestuurd. Die traditie heeft hij in ere gehouden na zijn aantreden als president van Suriname.

In bijkans 9 jaar tijd heeft Bouterse meer dan 65 ministers vervangen (Wikipedia lijst ministers Suriname). Het ligt in de lijn der verwachting dat hij binnenkort weer de bezem haalt door de ministersploeg, al doet hij daar nog wat geheimzinnig over. Ik denk dat voor Bouterse het niet veel uitmaakt wie minister wordt, de persoon moet maar naar de pijpen van hem dansen. Het verbaast me dat de ontslagen ministers levenslang worden verzorgd door de Staat, dus met uw belastinggelden.

Het ministerie van Justitie en Politie spant de kroon als het gaat om reshuffeling van ministers. In 9 jaar tijd zijn er maar liefst 7 ministers benoemd. Het ministerie van Justitie en Politie wordt op de hielen gezeten door het ministerie van RGB, daar zijn 6 ministers benoemd, dit ministerie wacht nog op de 7e minister. Ik verwacht ook een nieuwe minister op het ministerie van LVV.

Vicepresident Ashwin Adhin, heeft onlangs in een discussie met VHP fractieleider Chan Santokhi, in het parlement duidelijk gezegd dat het beleid op het kabinet van de president wordt gemaakt. Volgens de vicepresident is hij slechts de uitvoerder van het beleid, hij maakt geen beleid. De VHP fractieleider maakte toen de opmerking, dat het maken van het beleid op het kabinet van de president, de instituten worden afgezwakt. Het moet voor eenieder duidelijk zijn dat de ministers slechts dienen als poppetjes.

In plaats van dat de regering het beleid aanpast, worden ministers vervangen. Als de nieuwe ministers aantreden, wordt het beleid van hun voorgangers voortgezet en dat is water naar zee dragen. VHP voorzitter Santokhi, heeft vaak aan de bel getrokken dat het vervangen van ministers geen zoden aan de dijk zet, het beleid moet drastisch omgebogen worden.

We hebben te maken met een financieel-economische turbulentie in Suriname. Er moet een prudent financieel-economisch beleid gevoerd worden, maar dat gebeurt niet. Wij worden juist opgezadeld met allerlei leningen die in de consumptieve sfeer gebruikt worden. De strategie van deze regering is om het volk te verarmen, afhankelijk te maken van de overheid om daarna gratis voedsel te verdelen.

Dat deze regering een wanbeleid voert, blijkt uit het voornemen van de regering om 30% aandelen te verkopen aan Rosebel Gold Mines NV (RGM). De VHP heeft vanaf het prille begin hevige kritiek geleverd, toen bekend werd dat deze regering van plan is Surinames 30% aandelen te verkopen aan RGM. Ook andere oppositionele partijen zijn fel gekant tegen de verkoop van de 30% aandelen.

Heel frappant vind ik dat de oppositie uit onverwachte hoek steun krijgt om de 30% aandelen niet te verkopen. De NDP-fractie heeft namelijk een schrijven gericht aan president Bouterse om de verkoop van de aandelen in heroverweging te nemen. In feite is het schrijven van de NDP fractie aan president Bouterse, een brevet van ongeschiktheid. De regering c.q. de president is teruggefloten door de NDP-fractie.

Idris Naipal

Bron/Copyright:
Nickerie.Net /NSS 28-04-2019

 

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright 2019. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics