Nickerie.Net, maandag 06 mei 2019

Waterschapsbesturen: ‘Overheid verantwoordelijk voor late inzaai’

06/05/2019- Beta Debidien

NIEUW-NICKERIE - De overheid is ‘hoofdverantwoordelijk’ voor de late inzaai van padie in dit voorjaarsseizoen in Nickerie. Dat is de mening van de waterschapbesturen van het district. De overheid, met name het ministerie van Regionale Ontwikkeling (RO), heeft de afgelopen periode verzuimd de gevraagde middelen tijdig beschikbaar te stellen aan het Overliggend Waterschap Multipurpose Corantijnproject (OWMCP). Hierdoor kon het pompgemaal te Wakay niet ingezet worden om het tekort aan water aan te vullen.

Het pompgemaal Clarapolder.De waterschapsbesturen kwamen vorige week bijeen om de precaire situatie te bespreken en vervolgens een besluit te nemen over hoe verder in de rijstsector. Chanderbhan Dwarka, voorzitter van Corantijnpolder, zegt dat de waterschapbesturen onder enorme druk van de belanghebbenden hebben gehandeld. "We hebben bij de bevoegde instanties duidelijkheid gevraagd, over hoe lang het nog zal duren voor het opstarten van het pompgemaal", aldus Dwarka. Hij doelt op onder andere het OWMCP, het ministerie van LVV Regio-West en het districtscommissariaat.

Die instanties zijn ook voorgehouden dat de boeren in de diverse polders al weken uitkijken naar water om hun gronden nat te kunnen bewerken en zaaiklaar te maken. De waterschappen zijn van mening dat de overheid sedert medio april water beschikbaar had moeten stellen. Dan hadden de boeren kunnen inzaaien in de door LVV vastgestelde inzaaiperiode van begin mei tot eind juni. "De regens zijn de afgelopen periode uitgebleven en we hebben te maken met een lege Nannizwamp", zegt Dwarka.

RO-minister Edgar Dikan zou met collega Gillmore Hoefdraad van Financiën nagaan, hoe de middelen snel beschikbaar te stellen voor aanschaf van de generator en onderdelen voor het pompgemaal. Dat zei Dikan eerder tegenover de krant. OWMCP-directeur August Lila bevestigt dat de opdracht hiervoor reeds is gegeven aan de leverancier. "Indien alles vlot verloopt zullen wij de generator maandag nog afvoeren naar Wakay, zodat we op zeer korte termijn de pompen kunnen opstarten en het probleem van een tekort aan water tot het verleden kan gaan behoren", aldus Lila.

Boeren reageren opgelucht op dit nieuws, maar zijn ook teleurgesteld dat zij later dan gewoonlijk over water zullen beschikken. Rijstboer Manoj Uday: "We hebben zaad van Guyanese lijnen van 120 dagen opgeslagen en dat betekent dat wij ook vroeg in mei klaar moeten zijn met de natte grondbewerking om te kunnen inzaaien."

Bron/Copyright:
Nickerie.Net /dWT 06-05-2019

 

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2019. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics