Nickerie.Net, zondag 12 mei 2019

Klinkende namen bij vermeende malversaties SPSB

May 10, 2019

In de vermoedelijke corruptiezaak bij de Surinaamse Post-spaarbank (SPSB), zijn er klinkende namen boven water ge-komen. Dit blijkt uit documenten waarop De West de hand heeft weten te leggen. Er zijn leningen afgesloten door Fai-zel Abdoelgafoer en Joan Dogojo, beiden ex-minister van Sport- en Jeugdzaken, Lesley Blokland, minister van Arbeid Soewarto Moestadja, minister van Openbare Wer-ken, Transport en Communica-tie, Patrick Pengel en Robert van Trikt, governor van de Centrale Bank van Suriname en SPSB-directeur Ginmardo Kromosoeto. Opmerkelijk is dat Kromosoeto tot en met 25 maart 2019 rood stond op zijn rekening voor een bedrag van SRD 312,054.32. Op 26 maart wordt voor verrichte werkzaamheden SRD 1.500.000 gestort, waardoor zijn saldo van negatief naar positief gaat en komt op SRD 1.187.945. Het is niet duidelijk om welke werkzaamheden het gaat die het bedrag rechtvaardigen, gezien de directeur maandelijks al een salaris ontvangt. De transactie is goedgekeurd door de Finance manager van de bank, Rodney Anijs, op wiens rekening ook een bedrag is gestort van SRD 750.000 voor verrichte werkzaamheden op 26 maart. Deze transactie is door Anijs zelf goedgekeurd. Uit de documenten blijkt verder dat de staat de grootste re-keninghouder is van de SPSB. Kromosoeto heeft de bedrijven Investment Partners N.V. en New Vision International N.V., waarvan hij de directeur was, geaccommodeerd. Beide bedrijven staan momenteel rood bij de bank. De nieuwe directeur van deze bedrijven, Robert Putter, is tevens ook Change manager bij de SPSB en heeft ook nog een contract als consultant met de bank. Bevriende personen en bedrijven van Kromoesotoe zijn samen met toppers van de NDP, in de gelegenheid gesteld om ongelimiteerd te trekken van hun debetstandrekeningen ten laste van de staatsmiddelen. Ook het bedrijf van Limebridge Holding N.V. van Van Trikt en de stichtingen Guil en Aanvaardbaar waar NDP-parlementariër Oesman Wan-sabesari aan gelinkt is, komen voor op de lijst. Het forensisch accountantsonderzoek zal moeten uitwijzen of al de bovengenoemde zaken op waarheid berusten. NPS-voorzitter en parlementariër Gregory Rusland, benadrukt de noodzaak van een onafhankelijk onderzoek nu er nog meer documenten boven water zijn gekomen. Hij vraagt zich af op basis van welke voorwaarden de SPSB leningen heeft verstrekt. Hij merkt op dat de SPSB als staatsbank, juist vertrouwen zou moeten uitstralen. Rusland hoopt dat het onderzoek op een objectieve manier zal geschieden. In verschillende zaken waar er sprake zou zijn van corruptie, zijn er tot op heden geen stappen ondernomen door de regering, waaronder de Naschoolse Opvang, Carifesta, aankoop van de ambassadepand in Parijs. De president had al de rapporten van de CLAD doorgestuurd naar de procureur-generaal voor onderzoek. Echter kon hij het onderzoek niet uitvoeren door gebrek aan documenten. “Als wij in de positie komen na 2020, zal de NPS een diepgaand onderzoek instellen naar al deze zaken, waaronder ook die van de SPSB”, benadrukt Rusland.

door Johannes Damodar Patak

--------

FB Bericht:

Met bloedend hart heb ik de documenten van de Surinaamse Postspaarbank (SPSB) ingezien. Wat deze mensen hebben gedaan is onmenselijk. Terwijl de burger hard werkt en zijn belasting betaalt, roven deze mensen alle geld van deze staatsbank. Het is goed dat iedereen weet wie de dieven zijn. In totaal hebben deze dieven meer dan SRD 20 miljoen gestolen. Dit is allemaal goed gedocumenteerd.

Wat deed men namelijk? SPSB-directeur Ginmardo Kromosoetoe gaf zichzelf en zijn vrienden een lening. Vervolgens hoefde men niet terug te betalen. Daarna wordt de lening gewoon opgeheven. Zo simpel hebben ze hun slag geslagen!

De lijst
– New Vision International NV (Ginmardo Kromosoeto en Robert Putter): SRD 11,348,840
– Stichting Guil (Oesman Wangsabasari): SRD 3.693.004
– Ginmardo Kromosoeto (Directeur SPSB): SRD 2.414.942
– Investment Partners NV (Ginmardo Kromosoeto en Robert Putter): SRD 1.712.968
– Rodney Anijs (Financeel directeur SPSB): SRD 750.000
– Limbridge NV (Robert van Trikt): SRD 326.552
– Pengel, Patrick M.: SRD 38.961

Totaal: SRD 20.285.267 minimaal dat is gestolen.

Alles is in de documenten van de klokkenluiders terug te vinden! Deze documenten zijn nu ook bij de procureur-generaal.

Oproep aan de president/voorzitter NDP
President, wat er is gebeurd kan gewoon niet. Deze mensen zijn allemaal uw vertrouwelingen. Allemaal hoge functionarissen in de NDP. U moet deze mensen uit de partij gooien en ze in de gevangenis smijten. Het bewijs is daar. President/voorzitter, het is uw plicht om NU in te grijpen!

God Save Suriname !!!!!!!

 

Bron/Copyright:
Nickerie.Net /De West 12-05-2019

 

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2019. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics