Nickerie.Net, maandag 17 juni 2019

Jairam: Regering maakt seizoen vóór verkiezing valse beloften

 17 Jun 2019

Landbouwdeskundige Soedeshchand Jairam (VHP) zegt aan Starnieuws dat hij niet onder de indruk is van de vele beloften die president Desi Bouterse en zijn ministers in het rijstdistrict Nickerie gedaan hebben. Volgens Jairam wordt er nu ineens heel wat aan de boeren beloofd en sommige zaken worden in alle spoed gerealiseerd, terwijl de boeren sedert 2015 keer op keer aandacht van de regering hebben gevraagd.

foto Landbouwdeskundige Soedeshchand Jairam.

Jairam somt een lijst van problemen waarmee de boeren te kampen hebben, op. Hij noemt de daling van de padieprijs van US$ 18 naar US$ 11, de verdubbeling van de inputprijzen, de steeds slechter wordende waterhuishouding, slechte kredietfaciliteiten, slechte zaaizaadvoorziening, achteruitgang onderzoek en wetgeving, oneerlijke verdeling van inkomsten uit de sector voor wat de Petro Caribe deal betreft. ”De regering heeft steeds geweigerd om te luisteren naar de kreten van de landbouwers. Integendeel werden deze boeren uitgelachen en werd zelfs als motto gebruikt: de boeren klagen alleen en willen alleen subsidie. Deze gedachtegang werd steeds gehanteerd en de boeren werden aan hun lot overgelaten”, meent Jairam.

Het uitblijven van maatregelen en aandacht heeft de sector volgens Jairam in een ernstige armoedige situatie gebracht. De werkloosheid is schrikbarend hoog in Nickerie. De economie gaat sterk achteruit, omdat deze afhankelijk is van de rijstsector. Volgens Jairam zijn de gedane beloftes voor een groot deel om de boeren voor de gek te houden. “De Nationale Ontwikkelingsbank zit zelf in problemen en moet nog gezond gemaakt worden. Waar is het plan hiervoor? Het probleem van zaaizaad is niet alleen een areaal ter beschikking te stellen, maar er moet technisch en institutioneel werk verzet worden. Zaken als zaadwet, kwekersrecht, zaaddroger, opschoner, opslag en verpakkingsfaciliteiten moeten allemaal in place zijn. Is er een plan voor dit alles?”, vraagt Jairam zich af.

Volgens Jairam is de drang naar verkiezingswinst zo groot dat de kunstmestprijs meteen met SRD 1000 per ton is verlaagd door interventie van de regering. Hij merkt op dat op basis van een gebruik van 300 kilogram per hectare, de padieproducenten de afgelopen periode jaarlijks bij een inzaai van 50.000 hectare onterecht 15 miljoen SRD meer hebben uitgegeven aan ureum. De landbouwdeskundige maakt ook een andere berekening. Hij zegt dat door de prijsdaling van 6 US$ per baal natte padie, de boeren jaarlijks US$ 25 miljoen minder hebben ontvangen. “En dit alles door wanbeleid van bepaalde partijloyalisten die over de ruggen van de boeren schatrijk zijn geworden, terwijl de landbouwers en hun kinderen armer dan ooit zijn”, zegt Jairam teleurgesteld.

Wanita Ramnath

 

Bron/Copyright:
Nickerie.Net /NSS 17-06-2019

 

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2019. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics