Nickerie.Net, maandag 17 juni 2019

Lekkage sluisdeur veroorzaakt wateroverlast Corantijnpolder

17/06/2019  - Beta Debidien

NIEUW-NICKERIE - Door enorme lekkage aan de sluisdeur van het pompgemaal in de Clarapolder in Nickerie, lopen landbouwgebieden in de Corantijnpolder en de van Drimmelenpolder onder water. Door de lekkage blijft het zoetwater uit de Naniezwamp de gebieden binnenstromen. “Aan de andere kant hebben wij te kampen met de aanhoudende regens, waardoor het waterpeil in die gebieden steeds toeneemt”, zegt Chanderbhan Dwarka, voorzitter van het waterschap Corantijnpolder.

Wateroverlast voor de boeren in Nickerie. Wateroverlast voor de boeren in Nickerie. Foto: Beta Debidien

Omdat Corantijnpolder een meter lager ligt dan de omliggende gebieden, stroomt volgens Dwarka het water eerder naar dat gebied en veroorzaakt wateroverlast voor de plaatselijke rijstboeren. "Het probleem van de lekkage hebben wij sedert juli 2013 schriftelijk voorgehouden aan de bevoegde overheidsinstanties onder andere het ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij (LVV), "maar men heeft er tot op heden geen aandacht aan besteed."

Hij is niet te spreken over ex-minister Soeresh Algoe van LVV die tijdens zijn eerste werkbezoek aan Nickerie de rijstboeren in de westelijke polders beloofd had het probleem te zullen aanpakken. "Het is slechts bij een belofte gebleven." Dwarka zegt dat de instanties weten dat in de grote regentijd rijstboeren als gevolg van de lekkage letterlijk verzuipen in het westen van Nickerie.

Nu zijn de rijstboeren vanwege de ontstane situatie bang hun arealen verder te bewerken. "We gaan wachten totdat het overtollig water wegtrekt. Het is niet goed om onder zulke omstandigheden in te zaaien, omdat de kans bestaat dat de rijstplantjes verloren gaan en wij verder in de problemen geraken", zegt rijstboer Amit Jagessar.

Als enige oplossing ziet de rijstboer dat de sluisdeuren met spoed worden aangepakt. Hij beweert dat in zijn landbouwgebied enkele boeren hun gewassen hebben verloren. Jagessar kan echter niet exact zeggen wat de schade is. Guido van der Kooye, coördinator van het ministerie LVV Regio-West zegt dat de problemen op korte termijn aangepakt zullen worden.

Volgens hem is er een project van de IDB waarbij dertig miljoen Amerikaanse dollar beschikbaar is gesteld om het project in uitvoering te brengen. Het complete herstel van de kunstwerken en de sluisdeuren van het pompgemaal zijn volgens de LVV-voorman ook opgenomen in het project.

 

Bron/Copyright:
Nickerie.Net /dWT 17-06-2019

 

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2019. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics