Nickerie.Net, dinsdag 25 juni 2019

Inhalige boothouders ‘backtrack’ riskeren forse boetes

25/06/2019 - Beta Debidien

NIEUW-NICKERIE - Boothouders op de backtrackroute naar Guyana die meer passagiers vervoeren dan toegestaan, riskeren forse boetes. De politie in Nickerie heeft de controle verscherpt op de Corantijnrivier. De hoogte van de boetes zal in overleg met de Maritieme Autoriteit Suriname (MAS) worden vastgesteld.

Regiocommandant Retitia Forster benadrukt dat niemand misbruik dient te maken van de situatie omdat de veerboot Canawaima is uitgevallen. "Wij weten dat iedereen wil oversteken, maar we mogen geen chaos toelaten of toestaan. Vandaar dat de politie aanwezig is op de rivier. We voeren een gezamenlijke patrouille uit met de militairen zowel op land als op de rivier om na te gaan of de regels worden nageleefd", aldus Forster.

Het beeld bij de backtrackroute te Nickerie.Het beeld bij de backtrackroute te Nickerie. Foto: Beta Debidien

De boothouders mogen volgens hun MAS-certificaat negen passagiers vervoeren. "Maar door de huidige ontwikkelingen maken ze misbruik van de situatie en zien kans met 21 mensen over te steken, veel meer dan toegestaan", vertelt Forster. Surinaamse en Guyanese boothouders zijn veelvuldig in overtreding.

Ook de regels voor het hebben van speciale zwemvesten voor kinderen worden niet nageleefd. De jongelingen krijgen zwemvesten voor volwassenen aangereikt. "Wanneer een kind in de rivier valt, hebben wij het grootste probleem. Vandaar dat wij een dringend beroep doen op de boothouders om zich aan de regels te houden."

Forster waarschuwt hardhorende boothouders: "U gaat beboet worden. We hebben het deze keer gehouden bij een waarschuwing door ze terug te sturen naar hun vertreklocaties, maar de volgende keer gaan we in overleg met de MAS de boten in beslag nemen en ter herkeuring aanbieden."

Het optreden beschouwt Forster als een preventieve maatregel die de politie zal nemen. Boothouder Dewiednandan 'Pee' Baidjoe is blij dat de politie optreedt tegen overtreders. "We willen geen calamiteiten op de Corantijnrivier vandaar dat wij de mensen oproepen om zich te houden aan de vastgestelde regels."

 

Bron/Copyright:
Nickerie.Net /dWT 125-06-2019

 

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2019. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics