Nickerie.Net, maandag 08 juli 2019


Bewoners Wageningen beloven VHP een zetel

VHP-voorzitter Chan Santokhi heeft in Wageningen vijf kernen geďnstalleerd met in totaal 450 nieuwe VHP’ers die zich hebben aangesloten onder aanvoering van Margerie Crawford en Stephen Madsaleh. Tijdens deze vergadering is gewezen assembleelid Djamunapersad Roopram toegetreden tot de VHP. Staande de vergadering hebben de trekkers en de bewoners van Wageningen aan Santokhi beloofd dat ze met ongeveer 2500 stemmen gaan zorgen voor een zetel voor de VHP waardoor de VHP alle vijf zetels in Nickerie gaat behalen. Net als Alkmaar werd Wageningen eveneens oranje gekleurd.

Santokhi legde zijn de toekomstplannen voor aan Nickerie, maar in het bijzonder aan de Wageningers. Het wederopbouwplan voor Nickerie is reeds af. In grote lijnen komt het erop neer dat de agrarische sector een grote boost zal krijgen omdat middels de agrarische sector in Suriname snel en relatief goedkoop uit de economische malaise kan worden gehaald, zei Santokhi.

“Er komt modernisering van de agrarische sector, met name de rijstsector. Naast de rijstsector zullen ook andere gewassen aangepakt worden. Er komt diversificatie waaronder zoete patat en markoesa. Onze buitenlandse markten zijn hiervoor reeds aangeboord. Zie maar onze pilots voor markoesa in de verschillende districten”, zei de VHP-voorzitter.

“Onze Agrarische Raad start binnenkort met de verwerking van markoesa tot pulp omdat vele boeren nu al in de pilot meedraaien en binnenkort met de eerste oogst zullen beginnen. De ervaringen die wij nu opdoen zullen wij inzetten om vele honderden hectare van de juiste kwaliteit te kunnen telen. Binnen zes maanden nadat de plant in de grond is geplaatst kunnen wij oogsten, verwerken en exporteren. Hebben wij daarvoor veel geld nodig? Nee? Kunnen wij daardoor snel veel geld verdienen? Honderd procent: ja”, aldus Santokhi.

De VHP-voorzitter pleit al jaren voor agrarisch onderwijs op bachelor- en masterniveau. Het ethanolproject van Staatsolie is al een paar jaar stopgezet. Reden van mislukking is dat partijloyalisten van de regeringspartij zich hebben verrijkt. “Wij zullen het ethanolproject dat in vergevorderd stadium was, wederom oppakken. Daardoor worden er direct heel veel banen gecreëerd”.

Een grote groep jonge Nickerianen waaronder veel Wageningers zullen volgens Santokhi direct emplooi vinden. “Wageningen zal wederom opleven. Wageningers die hier al een woning hebben of over bouwgrond beschikken zullen terugkomen. Hierdoor zullen alle basisvoorzieningen die het dorp en haar bewoners nodig hebben net als voorheen super toegankelijk zijn. De glorie dagen van Wageningen zullen terugkomen. Ik geef u de garantie dat er volop suiker en ethanol zal worden geproduceerd”.

De luchthaven van Nickerie zal eveneens van de grond komen, om producten makkelijk vanuit Nickerie en te kunnen exporteren naar de regio. “Nu al zijn wij bezig met een haalbaarheidsstudie voor de aanschaf van minimaal drie kleine vrachtvliegtuigen om onze eigen producten naar de regio te brengen”.

Te Nieuw-Nickerie is er veel geďnvesteerd in de haven. “Om efficiënter vrachtschepen te kunnen accommoderen moeten wij een gedeelte van de Nickerierivier uitbaggeren. Het plan en de financiering daarvan is ready. Men wacht op een regering met wie men op een oprechte, eerlijke en betrouwbare manier zaken kan doen”.

Santokhi zei dat het moderne slachthuis in Nickerie ligt te verpauperen. “Kunnen wij niet een doorvoerland worden ter voorziening van de vleesbehoefte in de regio? Nickerianen, oen denki a tori, jullie ontwikkeling ligt binnen handbereik. Het enige dat u hoeft te doen is om ervoor te zorgen dat de VHP voldoende regeermandaat krijgt door op 25 mei 2020 op de juiste manier te stemmen”, aldus Santokhi.

 

Bron/Copyright:
Nickerie.Net / SR Herald 07-07-2019

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2019. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics