Nickerie.Net, zondag 14 juli 2019


Mangroveproject krijgt ondersteuning ondernemers

13 Jul 2019

Het kustbeschermingsproject van hydroloog Sieuwnath Naipal te Weg naar Zee krijgt bijval van de gemeenschap. Lions Club Paramaribo Central heeft samen met Houthandel Soekhoe & Zonen NV en Equipment Rental S.Badjalala het project ondersteund met 750 meters hout. Met het beschikbaar gestelde hout zullen steigers op de modderbanken te Weg naar Zee worden gebouwd.

fotoOndernemers hebben 750 meters hout geschonken voor het mangroveproject van hydroloog Sieuwnath Naipal. (Foto: LC Parbo Central).

Ook zullen andere delen van bestaande steigers worden hersteld waardoor de toegang en het beplanten van de kustlijn de komende tijd enigszins wordt vergemakkelijkt. Met zijn mangroveproject is het Naipal gelukt om in drie jaar tijd ongeveer 1,5 meter hoog klei terug te winnen in het gebied.

Onverantwoord menselijk handelen heeft ertoe geleid dat in de afgelopen decennia honderden meters land in de Atlantische Oceaan zijn verdwenen. "Het water van de Atlantische Oceaan is zo machtig dat het deze enorme bomen meesleurt," zegt Naipal. Samen met universiteitsstudenten en andere vrijwilligers heeft hij in de afgelopen vier jaar duizenden mangrove plantjes in de zware grijze klei geplant. Daar is nu sprake van klei aanwinst van zo'n 1,5 meter hoog.

"De mangroveplant groeit in zout water. De wortels groeien omhoog en steken als kleine paaltjes uit de grond. Bij het bezinken van de klei, krijg je landaanwinst in plaats van erosie," legt Naipal uit. Hij wil dat er een kuststrook wordt beplant over een strekking van ongeveer 8 kilometers, waar de krachtige Atlantische Oceaan dagelijks een stukje van meeneemt.

Weg naar Zee is een landbouwgebied, waar de boeren enorme verliezen lijden doordat de oceaan alle dammen die ze opwerpen wegslaat en de grond steeds verder verzilt. De president van Lions Club Paramaribo Central, Glenn Tewari, spoort de gemeenschap aan om het project ook te ondersteunen. Hij zegt dat de projectuitvoerder een behoeftelijst heeft met daarop onder andere bamboe en mankracht om bamboe te kappen en te sorteren, mankracht om de mangroveplantjes in de klei te doen en billboards plaatsen op de bestaande dam. Tewari wijst erop dat de grote inspanning van dit mangroveproject eenieder ten goede komt.

 

Bron/Copyright:
Nickerie.Net / NSS 14-07-2019

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright 2019. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics