Nickerie.Net, dinsdag 20 augustus 2019


‘Prins Bernhardpolder moet volledig in handen Adron’

Woensdag, 31 mei 2017 / De West

Er is sprake van een enorme toename van padie inzaai met Guyanese rijstvariëteiten, die een gevaar vormen voor de Surinaamse rijstsector. Volgens rijstondernemer Liakat Mahawatkhan, is het daarom van belang dat de Prins Bern-hardpolder volledig in handen komt van het Anne van Dijk Rijst Onderzoekscentrum Nickerie (Adron). Dit seizoen zijn nog meer boeren overgestapt op de Guyanese variëteiten. De belangrijkste overweging voor die overstap is de hogere opbrengst en de betere resistentie tegen ziekten en plagen. Een andere reden waarom rijstboeren kiezen voor de Guyanese variëteit is volgens Mahawatkhan, dat het Adron niet aan een ieder kan leveren, omdat de vraag te groot is.

Prins Bernhard Polder, Nickerie- Suriname

Hoewel de Guyanese rijstvarieteit een hogere opbrengst oplevert, heeft deze negatieve gevolgen voor de Surinaamse rijstsector, omdat de padie van lage kwaliteit is met slechte kookeigenschappen. “Als steeds meer boeren overstappen op het inzaaien van hun arealen met deze variëteit, zal dit niet positief zijn voor Suriname, dat juist bekend stond vanwege zijn hoge kwaliteit rijst met goede kookeigenschappen”, zegt de rijstondernemer.

Volgens hem brengt rijst van een lage kwaliteit de export in gevaar.

Het probleem is volgens Mahawatkhan dat het Adron geen eigen terrein heeft waarop het zaaizaad kan verbouwen. “De Prins Bernhardpolder was verhuurd aan iemand voor twaalf seizoenen. Intussen is het contract al verlopen. De polder moet volledig in handen komen van het Adron, zodat er genoeg zaaizaad geproduceerd kan worden voor de rijstboeren”, zegt Mahawatkhan. Volgens de rijstondernemer is nalatigheid de reden waarom de Prins Bernhardpolder nog niet onder het beheer valt is van de Adron.

Volgens de rijstboeren is de Surinaamse rijst (Adron-lijnen) van betere kwaliteit, maar de kostprijs is hoger. Dit is volgens Mahawatkhan niet juist, de kostprijs kan laag zijn als de boeren samenwerken. Hij noemt daarbij als voorbeeld dat boeren niet op de overheid hoeven te wachten om de kanalen op te schonen. Zij kunnen volgens hem geld gezamenlijk het benodigde bedrag hiervoor opbrengen, waardoor het niet nodig is dat elke boer afzonderlijk een tractor of waterpomp moet huren.

door Priscilla Kia

 

Bron/Copyright:
Nickerie.Net / De West 20-08-2019

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2019. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics