Nickerie.Net, woensdag 04 september 2019


Feiten Mismanagement en Corruptie Staatsolie en Rudolf Elias

staatsolie-directeur_rudolf_elias_DetailfotoWij van de Unie van Bezorgde Surinamers (UBS) stellen middels dit artikel mismanagement en corruptie binnen Staatsolie kritisch aan de kaak, om zo de Surinaamse samenleving op basis van feiten objectief te informeren omtrent de huidige vernietiging van dit bedrijf. Wij doen dit met als doel Staatsolie te redden van de ondergang. Alles wat in dit artikel staat is na te trekken, niks is fake nieuws. Dit artikel is gebaseerd op feiten (en geen roddels of losse flodders) zodat het Openbaar Ministerie in Suriname en de Centrale Landsaccountantsdienst (CLAD) op basis van deze feiten een diepgaand onderzoek naar corruptie en mismanagement binnen Staatsolie kunnen doen. Dit onderzoek dient, met het oog op de toekomstige olievondsen, snel plaats te vinden want er gaat ook daarmee ernstig worden gesjoemeld door $ 2 miljard aan nieuwe leningen op deze olievoorraden te nemen en dit bedrag te verduisteren voor maart 2020 wanneer het arbeidscontract van Rudolf Elias eindigt en voor de verkiezingen van 2020. Staatsolie is van de Staat Suriname en dus van ons, daarom hebben wij Surinamers het recht te weten wat er werkelijk met ons bedrijf gebeurt. Het is een belangrijke taak van de media (Waretijd, De West, Starnieuws, Times, Dagblad Suriname,.,……) om zware corruptie in Suriname te onderzoeken en hierover te publiceren (zoals in het buitenland) maar zij doen helaas niks hiertegen en zijn alleen gericht  op sensatie. Daarom hebben wij van UBS onze nek hiervoor uitgestoken. Het gaat er niet om wie de anonieme auteurs van dit artikel zijn. Het gaat om de feiten die hier worden gepresenteerd en die nader onderzocht moeten worden, want Staatsolie moeten we redden van de ondergang omdat Staatsolie de toekomst van Suriname is. Lees de samenvatting van dit artikel indien u moeite heeft of geen tijd heeft om dit lange hoofdartikel hieronder te lezen.

Inleiding

Rudolf Elias werd in 2015 door Bouterse als Managing Director van Staatsolie Maatschappij Suriname NV aangesteld (in 2014 was hij door zijn vriend Marc Waaldijk als directeur van de olierafinaderij aangesteld). Onmiddelijk bij zijn aantreden als manager van Staatsolie had Rudolf, onder het mom van een cultural change programma, een team van vetrouwelingen (kliekje waarin ook Joella Gajadien, Manager Corporate Legal Affairs en echtgenote van DNA-lid Asiskumar Gajadien in participeert) om zich heen verzameld die hij volledig in zijn macht heeft en die hem met alles indekken. Niemand anders binnen Staatsolie weet wat er werkelijk in het bedrijf gebeurt, alleen dit kliekje kent de waarheid.  Als Accountant van Staatsolie werd Drs. M.R.A. Lutchman RA aangesteld die fictieve jaarrekeningen moet publiceren op basis van cijfers die het kliekje hem ter beschikking stellen. Er is dus geen externe onafhankelijke controle op het bedrijf en de directie houdt zich niet aan etische regels. Alles blijft geheim onder dat kliekje om hem heen en alles wordt systematisch afgeschermd voor de buitenwereld en voor de rest van het personeel van het bedrijf. Ook dit is na te trekken en niet uit de duim gezogen. NDPer Etienne Boerenveen is nog altijd de president-commissaris, die al jaren dik verdient door mee te werken. De nieuwe voorzitter van de Staatsolie Werknemers Organisatie Suriname is van dit alles op de hoogte maar wordt zoetgehouden om arbeidsonrust te voorkomen.

Rudolf Elias en Beverly Stone creeren cultuur van angst en wantrouwen

Ruldolf heeft heel slim alle critici in het bedrijf die commentaar op zijn corruptieve handelingen hebben geleverd systematisch uitgeschakeld en monddood gemaakt. Hoe heeft hij dit slim gedaan? Hij had vanaf zijn aantreden als directeur van de raffinaderij in 2014 onmiddelijk een kennis van hem uit zijn BHP Billiton periode die een eenmanszaakje in de UK heeft, mevrouw Beverly Stone, een miljoenen USD opdracht gegeven om via een nep-cultuurprogramma critici binnen Staatsolie de mond te snoeren en hun op een zijspoor te zetten. Hij liet deze nep-consultant, die niet over de relevante kennis en ervaring beschikt, in het kader van een zgn fake cultural change programma, adviezen uitbrengen om vertrouwelingen in sleutelposities om hem heen in het bedrijf te plaatsen en het bovengenoemde kliekje samen te stellen. Commentaar en kritiek op dit programma worden absoluut niet getolereerd. Wat deze Beverly Stone tot op heden voor heel veel geld in opdracht van Rudolf Elias heeft gedaan is zeer deskundige en hard werkende Surinamers  met skills en competenties die jarenlang (veel langer dan Rudolf) hun krachten aan het bedrijf hebben gegeven meedogenloos op een zijspoor te zetten. Hij gebruikt dus de ongekwalificeerde mevrouw Beverly Stone als een multi-million dollar tool om zijn personeel die kritiek leveren te reshuffelen. Hij heeft nu met behulp van deze mevrouw Staatsolie volledig in zijn greep en kan nu doen en laten wat hij maar wil met het bedrijf. Er heerst nu heel veel angst en wantrouwen in het bedrijf. En zoals u weet, elk bedrijf waar er een cultuur van angst en wantrouwen heerst is gedoemd ten onder te gaan. Dus Rolf en Beverly creeren samen bewust een cultuur van angst en wantrouwen binnen Staatsolie om critici uit te schakelen. En nu schakelt Rudolf deze zelfde Beverly voor heel geld in om met haar “cultuurprogramma” de Staatsoliecultuur aan te passen. Hij is dus bewust bezig om Staatsolie kapot te maken. Wie houdt hij hiermee voor de gek?  Niemand binnen Staatsolie durft nu zijn of haar mond open te doen en Rudolf heeft nu dankzij een onderonsje met Beverly Stone alle critici binnen het bedrijf systematisch uitgeschakeld en heeft sinds 2015  volledig vrijspel om te doen wat hij wil binnen Staatsolie. Onlangs hebben weer 10 beste Staatsolie-ingeneieurs het bedrijf verlaten omdat ze niet meer in een dergelijke verziekte cultuur willen werken (check dit even bij de HRM afdeling). De leegloop cq verloop in het bedrijf is erg hoog, alleen de ja-knikkers blijven bij Staatsolie werken. Terwijl Staatsolie juist nu de beste mensen nodig heeft ivm de komende olievondsen. En dit allemaal uit pure hebzucht van Rudolf Elias om vrijelijk en ongestoord miljoenen usd van Staatsolie te kunnen stelen en roven.

10 Feiten van mismanagement en corruptie

Hieronder volgen enkele concrete feiten die wij Surinamers moeten natrekken om te weten wat voor persoon Rudolf Elias is en wat hij met ons bedrijf doet. Staatsolie is 100% eigendom van de Staat Suriname en wij zijn Suriname, dus Staatsolie is van ons. Wij hebben het recht te weten wat er met ons bedrijf en onze toekomst gebeurt. Dit gaat niet om politiek, het gaat om hebzucht en de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen. Wij moeten Staatsolie voor ze redden. Onderstaande feiten zijn geen fake nieuws, u dient deze kritisch na te trekken. Er zijn veel meer feiten te achterhalen maar helaas worden deze feiten en bewijzen door het kliekje rondom Rudolf volledig afgeschermd. Alleen de PG kan meer feiten en bewijzen boven tafel krijgen, maar doet helaas niks.

1)  We weten allemaal van het incident met Ballast Nedam (voormalige werkgever van Rudolf) in 2014 bij de civiele werken van de olieraffinaderij en het gesjoemel van Ballast Nedam bij de bouw van de 2 bruggen in Suriname. Lees dit artikel in de belangrijkste krant in Nederland (NRC) op basis van onderzoek van justitie in Nederland “Ballast Nedam heeft in Suriname miljoenen neergeteld om bruggen te mogen bouwen“. En twee keer raden wie was de directievoerder van de twee bruggen en was namens Ballast Nedam verantwoordelijk voor de betaling van steekpenningen aan Dilip Sardjoe, Wijdenbosch en Bouterse? Ja Rudolf Elias, lees hier en dit Nederlandse NRC artikel “Ook omkoping door Ballast Nedam voor bouwprojecten Suriname“.

Ballast Nedam, een multinationaal Nederlands bouwbedrijf, heeft 34 miljoen Nederlandse gulden aan steekpenningen betaald aan Dilip Sardjoe, voor het verkrijgen van de order voor de bouw van twee bruggen in Suriname, waaronder de zogeheten Bosjebrug over de Surinamerivier. Het NRC Handelsblad (22-05-2018) heeft deze onthulling gedaan op basis van de informatie die vrijkwam in een rechtszaak tegen een voormalige financiële topman van Ballast Nedam…..” Lees meer in DeWareTijd artikel van de meest integere  en respectabele Surinaamse schrijver Theo Para: Wie zwijgt over corruptie?  Rudolf was namens Ballast Nedam ook belast met de uitbetaling van de steekpenningen aan Dilip, Wijdenbosch en Bouterse.

2)  In 2015 werd Rudolf Elias door Bouterse als directeur van Staatsolie benoemd. Bouterse had geen keus want Rudolf had alle bewijzen van de betaalde steekpenningen en aan hem, Dilip Sardjoe en Wijdenbosh (zie punt 1), dus waren deze heren door Rudolf chanteerbaar. Bij de kwestie olierafinaderij (toen Rudolf in 2014 manager was van de rafinaderij had hij zijn vrienden van Ballast Nedam ingeschakeld uiteraard tegen een commissie) was er een schikking voorgesteld door Ballast Nedam om $10 Miljoen te ontvangen van Staatsolie, hetgeen door Rudolf was afgewezen. Rudolf vond dit bedrag zgn te hoog, maar in feite wilde Rudolf ook op deze case een tjoekoe maken. Wat heeft Rudolf toen heel slim gedaan? Hij liet deze zaak voor de rechter in Suriname laten  komen en laten voorbereiden door Joella Gajadien die deel uitmaakt van zijn kliekje. Uiteindelijk heeft Staatsolie op aandringen van Rudolf $40 miljoen usd plus ca. $2 miljoen usd  juridische kosten aan Ballast Nedam betaald!! Rudolf heeft dus meegewerkt om Staatsolie minimaal $30 miljoen usd te veel aan zijn Hollandse vrienden en oud-collegas van Ballast Nedam te laten betalen. En dit terwijl Ballast Nedam al blij was met slechts $10 miljoen usd. Dus Ballast Nedam eist $10 miljoen usd van Staatsolie maar Rudolf laat Staatsolie uiteindelijk $40 miljoen usd aan hun betalen. Waarom? Slechts het bovengenoemde kliekje binnen Staatsolie weet hiervan. Hoeveel heeft Rudolf uit de teveel betaalde $30 miljoen usd ontvangen? Waarom doet de PG geen onderzoek hiernaar?   

De bouw van de raffinaderij door de Italiaanse Saipem was begroot op $700 miljoen usd (turn key, dus zonder extra kosten) maar uiteindelijk heeft de raffinaderij meer dan $1 miljard usd gekost (dus meer dan $300 miljoen usd extra heft Rudolf laten betalen), exclusief de kosten van het ethanol project. De vraag is: Wat heeft de bouw van de raffinaderij nu werkelijk gekost? En nu maakt een raffinaderij van meer dan $1 miljard usd al 4 jaar helemaal geen winst en draait op verlies. Weet het Surinaamse volk dit? Waar wordt een deel van de werkelijke winst stiekem naartoe gesluisd? En twee keer raden wie de manager was van het raffinaderijproject? Ja hoor, Rudolf Elias. In welk ander land wordt er zoveel geld verspild door een stel domme mangers (Marc Waaldijk en Rudolf Elias) die voor ingenieur spelen? Wat hebben beiden heren aan de te veel betaalde $300 miljoen usd van de corrupte Saipem ontvangen? Saipem is net zo corrupt at Balast Nedam, zie dit artikel Italy’s Saipem Implicated in Petrobras Corruption Scandal in Brazil.  

3) In 2015 werd de olieraffinaderij opgeleverd en in bedrijf genomen tbv de produktie van High End products (Diesel en Gasoline) en in 2016 zijn 25% van de aandelen van Newmont overgenomen. Dus was er vanaf 2015 sprake van additionele bedrijfsactiviteiten en dus een hogere omzet van het bedrijf en dus meer winst. Echter blijkt uit onderstaande Staatsolie omzet & winst grafiek in het jaarverslag van Staatsolie heel vreemd dat:

 

4) Gillmore Hoefdraad nam in oktober 2016 een lening van $550 miljoen US dollar via Oppenheimer Funds voor de overheid met Staatsolie als onderpand, lees dit artikel. Deze lening was afgesloten tegen een Rente van 9.25% per jaar, dit is dus $50 miljoen usd aan rente alleen per jaar! De looptijd was 10 Jaar. Uit deze lening was $300 miljoen usd bestemd voor Staatsolie die het bedrijf aan de overheid moest betalen om af te lossen. Dus deze lening moest door Staatsolie in 10 jaar worden afgelost maar Rudolf loste deze schuld bij de overheid binnen 2 jaar versneld af. Waarom zo snel aflossen aan de overheid terwijl je 10 jaar hebt om af te lossen? Waarom zo’n haast met aflossen aan de overheid? Heeft de Surinaamse overheid (Hoefdraad) die $300 miljoen usd wel aan Oppenheimer Funds betaald? Wat heft de overheid met dit geld gedaan? Wij denken dat de overheid die $300 miljoen usd die ze zo snel van Staasolie hebben ontvangen nooit aan Oppenheimer heeft betaald. Wat is er met het geld gebeurd? Gregory Rusland van de NPS maakte zich zorgen over de besteding van het geld, zie artikel ” Versnelde aflossing Staatsolie voor herstel Surinaamse economie“. Click op deze twee  bijlagen met een nadere toelichting omtrent deze dubieuze deal; Oppenheimer lening en Aflossing schuld Staatsolie. Hoeveel hebben Rudolf en Hoefdraad op deze deal gemaakt? De PG heeft ook deze zaak nooit onderzocht. Dit betekent dat Hoefdraad met medewerking van Rudolf Elias die $300 miljoen usd van Staatsolie + $550 miljoen usd lening + 10 jaar x $50 miljoen usd per jaar aan rente = $ 1350 miljoen usd ($1,35 miljard usd) aan de volgende regeringen en onze kinderen overlaat om te betalen.

5) In december 2010 had Marc Waaldijk een proefproject bij Wageningen gestart om plantaardige biodiesel, ethanol, te produceren, zie artikel  en click op deze pagina   Staatsolie parkeert Ethanol. Dit  $300 mijoen USD project bleek een grote mislukking te zijn en was bedoeld om via onderaannemers en steekpenningen flink geld te maken. waaldijkEuroparlementariër Olle Schmidt stelde, tijdens een bezoek van ACP- en EU-parlementariërs aan het ethanolproject te Wageningen, voor om dit project onmiddelijk te stoppen en over boord te gooien, zie artikel “Europarlementariër trekt neus op voor ethanolplan“.  En wat was de reaktie van Rudolf Elias (lees het artikel): ” ..is er geen vuiltje aan de lucht. De productie van ethanol is juist wel milieuverantwoordelijk. Een dergelijke industrie is zeker ook verantwoord als het aankomt op meer geld verdienen”Dus $300 miljoen USD is gewoonweg verspild door Rudolf en Waaldijk via steekpenningen aan onderaannemers !!!! Hoeveel hebben Rudolf Elias en Marc Waaldijk aan het ethanolproject van $300 miljoen usd overgehouden? De PG heeft ook deze zaak nooit onderzocht.  

6) Uit het bovenstaande blijkt dat de gehele carriere van Ruldolf Elias gekenmerkt wordt door corruptie (steekpenningen en omkoperij) en mismanagement. Ons land heeft hiervoor tot nu toe een hoge prijs moeten betalen. Uit zijn CV blijkt dat hij geen ingenieur is, hij is gespecialiseerd in management, zie zijn resume hier. Hij heeft geen kaas gegeten van engineering en speelt voor ingenieur, met alle gevolgen van dien. Bij het bruggenproject deden de echte ingenieurs van Ballast Nedam al het engineering werk en was Rudolf als projectmanager voornamelijk belast met het uitbetalen van steekpenningen in Suriname (aan onder meer Dilip Sardjoe, Bouterse en Wijdenbosh)  namens Balast Nedam. Iemand met een management-diploma van TU-Eindhoven moet een project en een bedrijf toch succesvol en etisch verantwoord kunnen managen? Hoe kan in de periode 2015-2018 (vanaf Rudolf directeur werd) de winst van Staatsolie slechts een  fractie van de omzet zijn, terwijl er in die periode juist meer bedrijfsactiviteiten waren dan in de periode 2010-2014 toen de gemiddelde winst veel hoger was (zie bovenstaande grafiek)? Waarom heeft hij tijdens zijn directeurschap honderden miljoenen usd  te veel aan aannemers laten betalen? Was dit uit liefdadidheid? Of was dit om via een achterdeur tientallen miljoen usd voor zichzelf te maken? Het kapot maken van Staatsolie en het uitmelken van dit bedrijf is dus sinds het aantreden van Rudolf in 2014 begonnen. Staatsolie dat ooit door Eddy Jharap op basis van hard werken en vertrouwen in eigen kunnen was opgebouwd is nu door Marc Waaldijk en Rudolf Elias volledig leeggeroofd. Nieuwe olievondsen gaan niet helpen want de hieraan gerelateerde inkomsten en leningen gaan ook snel leeggeroofd worden, zie punt 9.

7) Rudolf Elias vertelt dit deze week in De Waretijd: Staatsolie heeft het afgelopen jaar een veel beter resultaat geboekt dan in 2017. Zo bleek woensdag tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders. De winst vóór belastingen bedroeg 149 miljoen US dollar. De overheid en de Staat als enige aandeelhouder kregen aan belastingen plus dividend een bedrag van ruim $151 miljoen US dollar bevestigt Staatsoliedirecteur Rudolf Elias tegenover de Ware Tijd. Uit bovenstaande grafiek blijkt dat hij liegt en u belazert, met medewerking van Boerenveen, Bouterse, Waaldijk en het kliekje om zich heen in de directie van Staatsolie. De winst van Staatsolie had in 2018 minimaal $ 500 miljoen US dollar moeten zijn omdat er veel meer bedrijfsactiviteiten waren, zie bovenstaande berekeningen. Het Surinaamse volk weet niet beter en trapt in die mooie verhalen van Rudolf. Hoeveel hebben Rudolf en Boerenveen overgehouden aan de “winstderving” van ca. $350 miljoen usd? Waarom doet de PG geen onderzoek hiernaar?

8) Mismanagement die door topbestuurders worden gepleegd is nu strafbaar in Nederland en hiervoor kun je worden opgesloten. Hopelijk dat mismanagement nu ook in ons land strafbaar is. De officiele pensionering van Rudolf is gepland in maart 2020. Het ziet ernaar uit dat Bouterse zijn contract gaat verlengen (met een wurgcontract) zoals hij dat met Marc Waaldijk had gedaan, want Bouterse en Boerenveen verdienen grof geld aan Marc Waaldijk en Rudolf Elias. Ook verdient het aanbeveling dat de PG onderzoek doet naar de steekpenning/tjoekoe die Marc Waaldijk van Switje Kuldipsingh nog steeds krijgt voor het aanbrengen van Kuldipsingh Oilfield Services als grote onderaannemer van Staatsolie.

9) Het is zeer vreemd dat alleen Guyana olie vindt in dezelfde Guyana-Suriname Basin . Wij van UBS hebben het sterke vermoeden dat Staatsolie reeds lang grote olievoorraden  in deze zelfde basin heeft gevonden, maar dat Rudolf het geheim houdt om er een grote NDP-verkiezingstunt van te maken en hierdoor een wurgcontract-verlenging van Bouterse als cadeau te krijgen. Hij doet dit ook om net voor zijn vertrek (pensionering) als directeur van Staatsolie en net voor de verkiezingen die lening van $2 miljard usd op de oliereserves te nemen en weer zijn slag te slaan. De PG moet ook hiernaar zsm onderzoek doen maar heeft het te druk met de aanpak van kruimeldieven.

Voorts willen we erop wijzen dat  grote oliereserves geen garantie zijn voor duurzame ontwikkeling en welvaart in Suriname. Uit onderstaande grafiek blijkt dat Venezuela de grootste oliereserves in de wereld heeft. Corruptie heeft het land tot het armste land in de wereld gemaakt. Nigeria heeft de grootste oliereserves in Afrika, echter vanwege corruptie is het een van de armste landen in Afrika. Precies hetzelfde staat ook Suriname en Guyana te wachten!!

facebook_1566038692228[64788]

Als we alle bovenstaande bedragen optellen die Rudolf Elias aan de PG en de samenleving moet verantwoorden dan komt het neer op: $30 miljoen (punt 2) + $300 miljoen usd zomaar extra betaald aan Saipem (punt 2) + 4 jaar x $235 miljoen minder winst per jaar (punt 3) + $300 miljoen US dollar versnelde aflossing aan de overheid (punt 4) + $300 mijoen USD (punt 5) = $1870 miljoen US dollar !! Dus meer dan $ 1,8 miljard US dollar is de schade die Rudolf Elias Staatsolie en ons land heeft laten lijden sinds zijn directeurschap van de raffinaderij in 2014 en zijn  directeurschap van Staatsolie vanaf 2015. En alsof dit nog niet genoeg is wil de hebzuchtige Ruldolf nu ook nog eens $2 miljard US dollar voor zijn pensionering in maart 2020 en voor de verkiezingen van 2020 via een lening op de oliereserves buitmaken. En dit allemaal terwijl het Surinaamse volk al jaren pinaart en Suriname momenteel een van de armste landen in Zuid-Amerika is. Wat gaat Rudolf nu met al gestolen miljoenen usd doen? Waneer gaat de PG dit nu eens eindelijk onderzoeken?

united10)  Op basis van bovenstaande feiten kan geconcludeerd worden dat Staatsolie de slechtste oliemaatschappij ter wereld is. Rudolf is deze week met steun van United News een media campagne in Suriname gestart waarin wordt beweerd dat Credit Suisse Group AG Staatsolie een hoge rating heeft gegeven “als best producerende oliemaatschappij“. Deze rating is niet correct en klopt niet omdat Credit Suisse een momentopname heeft gemaakt en niet heeft gekeken naar de voorgeschiedenis van de winstcijfers en niet weet dat de winst van Staatsolie van 2018 meer dan 3 keer lager was dan in de periode voordat Rudolf directeur was (zie grafiek). Credit Suisse heeft ook niet gekeken naar de corruptie en mismanagement binnen Staatsolie. Ze hebben alleen naar de fictieve cijfers van 2018 van accountant Lutchman gekeken als echte boekhouders. Als je dik betaalt dan kan je van Credit Suisse de beste rating krijgen. Deze hoge rating heeft Staatsolie gekocht om die lening van $2 miljard usd op de oliereserves te kunnen krijgen. Het is  belazerij van de kapitaalmarkt en de Surinaamse samenleving, ter verkrijging van de lening. Dit truucje heeft Rudolf van Hoefdraad geleerd.

Het criminele gedrag van Rudolf Elias heeft Suriname en Staatsolie meer dan $1,8 miljard usd schade in de afgelopen 5 jaar bezorgd. Veel Surinaamse jongeren beschouwde hem als een rolmodel. Rudolf is uit hebzucht een crimineel geworden omdat hij jarenlang heeft  gewerkt voor het meest corrupte en criminele bedijf van Nederland Balast Nedam waarvan de meeste directeuren momenteel in de Nederlandse gevangenissen zitten voor onder meer witwaspraktijken, money laundery, omkoping en betalen van steekpenningen, zie ook deze artikelen Oud-directeur Ballast Nedam moet de cel in  , Ballast Nedam bazen verstopten miljoenen aan steekpenningen en Oud-topman Ballast Nedam op water en brood. Dit zou ook met Rudolf gebeuren als hij in 2012 niet naar Suriname zou zijn gevlucht. Hij is opgegroeid en heeft carriere gemaakt in de meest criminele mafia organisatie van Nederland waarvan de meeste directeuren zijn opgesloten. Het is heel erg triest om hem op deze wijze te moeten ontmaskeren. Hebzucht maakt veel kapot!

Marc Waaldijk en Rudolf Elias hebben nooit een hogere engineeringopleiding gevolgd en hebben geen echte kennis van grootschalige engineering en toch hebben beide “heren” in de afgelopen 10 jaar als “ingenieur” $ miljarden USD projecten in Suriname uitgevoerd, met alle gevolgen van dien. Dit kan alleen in Suriname waar alles om vriendjes en corruptie draait.

Waarom heeft justitie in Suriname corruptie bij EBS wel aangepakt maar de corruptie bij Staatsolie met rust gelaten? En dit terwijl bij de corruptie bij Staatsolie ca. 200 keer meer geld mee gemoeid is dan bij de corruptie bij EBS. Dus de kruimeldieven bij EBS worden door de PG zwaar aangepakt maar de grotere dieven bij Staatsolie gaan vrijuit en worden met rust gelaten. Nog erbij heeft Rudolf Elias het hoogste salaris in heel Suriname. Blijkbaar is dit niet genoeg om zijn dorst naar geld te lessen.

Wij van UBS hopen dat het Openbaar Ministerie in Suriname en de Centrale Landsaccountantsdienst (CLAD) op basis van bovenstaande feiten z.s.m. een diepgaand  onderzoek naar corruptie en mismanagement binnen Staatsolie starten en zich niet laat afleiden door een fictief accountantrapport van Lutchman. Want in de jaarcijfers van deze boekhouder staat natuurlijk niet vermeld wie via welke achterdeur hoeveel miljoenen usd aan steekpenningen van welke aannemers heeft ontvangen en hoe deze tjoekoe is betaald. Dat is super geheim en de accountant gaat dit nooit weten. Dus wat voor zin heeft het om het accountantrapport te lezen? Denkt u dat de NDPers Elias, Waaldijk en Boerenveen zo dom zijn om hun commissies en tjoekoes in de jaarcijfers te laten opnemen? Wij van UBS maken ons ernstig zorgen wat er met die $2 miljard lening gaat gebeuren die de hebzuchtige crimineel Rudolf Elias nu net voor de verkiezingen in mei 2020 en net voor zijn pensionering in maart 2020 met spoed gaat nemen met de grote olievondsen als onderpand. Het Openbaar Ministerie in Suriname en de Centrale Landsaccountantsdienst (CLAD) moeten onmiddelijk een objectief en onafhankelijk onderzoek starten voordat het te laat is!

De  media (met name De WareTijd, Starnieuws, Dagblad Suriname, Times, Apintie TV, Radio 10,..) zou Rudolf Elias moeten confronteren met bovenstaande feiten en hem moeten vragen deze feiten met keiharde bewijzen te weerleggen. In plaats van zich met keiharde bewijzen te verweren bij de echte onafhankelijke journalist Nita Racharan van de veel gelezen Starnieuws, is de NDPer Rudolf Elias in het NDP programma Bakana Tori op Radio SRS bij die NDPer Limbo gaan vertellen dat de bovengenoemde door NDP gepleegde strafbare feiten door annonieme personen hier zijn gepubliceerd en dus fake nieuws is. Hij is dus bij de duivel gaan biechten. Hiermee bevestigt Rudolf dat Staatsolie een NDP-organisatie is en dat de hier gepresenteerde feiten Bakana Tori zijn. Hij toont hiermee aan geen respect te hebben voor  zijn honderden Staatsolie-medewerkers die elke dag hard werken voor het bedrijf. Dit getuigt van gebrek aan leiderschap skills en integriteit.

 

 

 

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2019. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics